BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kraciuk Jakub (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Akcesja Rosji do WTO i jej wpływ na polsko-rosyjski handel rolny
Russia's Accession to the WTO and Its Impact on Polish-Russian Agricultural Trade
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 5, s. 174-178, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Handel produktami rolnymi, Handel artykułami spożywczymi, Handel zagraniczny
Agricultural trade, Foodstuffs trade, Foreign trade
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Światowa Organizacja Handlu
World Trade Organization (WTO)
Kraj/Region
Rosja
Russia
Abstrakt
Celem badań było określenie zmian zachodzących w handlu artykułami rolno-spożywczymi pomiędzy Polską i Rosją w aspekcie przystąpienia Rosji do Światowej Organizacji Handlu. Przyjęto założenie, że obecność Rosji w WTO przyniesie korzyści polskim eksporterom produktów rolno-spożywczych. Rosja jako członek WTO nie będzie mogła prowadzić względem Polski takiej samej jak do tej pory zagranicznej polityki handlowej, wykorzystując normy sanitarne i fitosanitarne, jako bariery eksportu produktów rolno-spożywczych z Polski. Analiza wykazała, że jako członek WTO Rosja może nadal wchodzić w spory handlowe z Polską, a rozstrzyganie tych sporów przez WTO może być długotrwałe. W przypadku stosowania przez Rosję nieuzasadnionych działań w stosunku do Polski interwencja WTO nie musi być skuteczna i korzystna dla naszego kraju. (abstrakt oryginalny)

The objective was to show the changes in agri-food articles trade between Poland and Russia in the aspect of Russia's accession to the World Trade Organization. Assume that the presence of Russia in the WTO will benefit the Polish exporters of agri-food products. Becoming a member of WTO, Russia will not be able to carry out such a foreign trade policy to Polish, as it did up till now using the standard sanitary and phytosanitary measures as barriers to entry agri-food products with the Polish on your market. Analysis showed that as a member of the WTO, Russia may still enter in commercial disputes with Poland and the settlement of these disputes by the WTO may be long-lasting. In case of unjustified Russia actions to Polish the WTO intervention there might not be effective and useful for our country. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Czy przystąpienie Rosji do WTO pomoże handlowym stosunkom polsko-rosyjskim. 2007: http://www. bankier.pl/wiadomosc/Czy-przystapienie-Rosji-do-WTO-pomoze-handlowym-stosunkom-polsko-rosyjskim-1587415.html, dostęp 23.04.2013.
  2. Kirsch I., Edgel A. 2011: Federacja rosyjska, http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/pl/FTU_6.4.2.pdf, dostęp 27.04.2013.
  3. Matysik-Pejas R., Szafrańska M. Potocka A. 2010: Stan i uwarunkowania wymiany handlowej Polski z Rosją w zakresie produktów rolno-spożywczych, Problemy Rolnictwa Światowego, t. 10(25), z. 2.
  4. Misala J. 2008: Tendencja rozwojowe i perspektywy współpracy gospodarczej Polski z Rosją, Instytut Gospodarki Światowej, Warszawa.
  5. Notatka informacyjna o Federacji Rosyjskiej i polsko-rosyjskiej współpracy gospodarczej. 2012: http://www.mg.gov.pl/Wspolpraca+z+zagranica/Wspolpraca+gospodarcza+Polski+z+krajami+wschodnimi+i+pozaeuropejskimi/Rosja.htm.
  6. Przewodnik eksportera po rynku Federacji Rosyjskiej, 2012; www.ict-cluster.wroc.pl/.../Przewodnik_eksportera_02%202012.doc, dostęp 04.05.2013.
  7. Rocznik statystyczny handlu zagranicznego. 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009,2010,2011,2012: GUS, Warszawa.
  8. Rosja 156. członkiem WTO, 2012: http://www.wrp.pl/rosja-156-cz%C5%82onkiem-wto.
  9. Żdanowa A. 2012: Wstąpienie Rosji do WTO: korzyści i perspektywy, http://polish.ruvr.ru/2012_12_10/Wstapienie-Rosji-do-WTO-korzysci-i-perspektywy/, dostęp 04.05.2013.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu