BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kruszyński Michał (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), Golinowska Maria (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Tytuł
Efekty produkcyjne i ekonomiczne gospodarstwa wielkoobszarowego wprowadzającego produkcję integrowaną
Production and Economic Effects of Large-Scale Farms Applying Integrated Production
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 5, s. 179-184, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarstwa rolne, Wielkotowarowe gospodarstwa rolne, Produkt zintegrowany, Efektywność gospodarowania
Arable farm, Large-scale farms, Integrated product, Business efficiency
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo wielkopolskie
Wielkopolskie Voivodeship
Abstrakt
Zaprezentowano wyniki badań dotyczące efektów produkcyjnych oraz ekonomicznych uzyskiwanych w latach 2004-2011 w gospodarstwie wielkoobszarowym zlokalizowanym w województwie wielkopolskim. Gospodarstwo od 15 lat stosuje system uprawy bezpłużnej oraz wdraża zasady integrowanej produkcji (IP). Stosowanie w gospodarstwie systemu IP przyczyniło się do uzyskiwania plonów wyższych niż średnia krajowa. (abstrakt oryginalny)

The article presents the results of research on the effects of economic production and achieved over the period 2004-2011ina farm located in the Wielkopolska Region. Farm for 15 years a system of cultivation plough less and implements principles of integrated production (IP). The use of the IP system on the farm helped to obtain yields higher than the national average. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Boller E., Avilla J., Joerg, Malavolta E., Esbjerg F. 2004: Integrated Production. Principles and Technical Guidelines, Brd Edition, IOBC/WPRS, Bull., 27(2), s. 1-49.
  2. Józwiak W. 1998: Efektywność gospodarowania w rolnictwie. Encyklopedia agrobiznesu, Fundacja Innowacyjna, Warszawa, s. 146-149.
  3. Kagan A. 2008: Efektywność funkcjonowania wielkoobszarowych gospodarstw rolnych powstałych z majątku Skarbu Państwa po integracji z Unią Europejską, IERiGŻ-PIB, Warszawa, s. 27.
  4. KopećB. 1983: Metodyka badań ekonomicznych w gospodarstwach rolnych. Wybrane zagadnienia, Skrypt AR we Wrocławiu, 269. ss. 283.
  5. Mrówczyński M., Pruszyński S. 2008: Integrowana produkcja rzepaku ozimego i jarego, IOR PIB, Poznań, s. 5.
  6. Urban M. 1981: Ekonomika i organizacja gospodarstw rolnych, PWN, Warszawa, s. 71-77.
  7. Zając K. 1994: Zarys metod statystycznych, PWE, Warszawa, ss. 439.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu