BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lencsés Enikő (Szent István University, Gödöllő, Hungary)
Tytuł
Precision Farming Technology and Motivation Factors of Adaptation
Technologie rolnictwa precyzyjnego i motywujące czynniki adaptacyjne
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 5, s. 185-189, tab., bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Modernizacja rolnictwa, Postęp technologiczny w rolnictwie
Agriculture, Modernization of agriculture, Technological progress in agriculture
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Thanks to precision farming technology, farmers are able to optimise input in the field with management-zones. Management-zones (the smallest treatment unit in the field) are defined on the basis of knowledge of local conditions, e.g. physical and chemical soil conditions, soil productivity, the presence of weeds and/or pests as well as the incidence of disease. Precision farming technology is able to materialize the requirements of sustainability and increase production. The application of precision farming technology elements go hand in hand with extra costs (the investment costs of new equipment and software; higher operating costs), simultaneously decreasing material costs (the costs of nutrition, herbicides, seeds). The aim of this study is to define motivation factors standing behind the adaptation of precision farming technology. According to 11% of interviewed farmers using precision farming technology on their farms and the research conducted, the main factors of adaptation were field quantity and the age of the farmer. (abstrakt oryginalny)

Celem badań było określenie czynników motywujących do wdrażania technologii rolnictwa precyzyjnego. Technologia rolnictwa precyzyjnego za pomocą stref zarządzania pozwala rolnikom optymalizować poziom ponoszonych nakładów. Podstawą do wyznaczenia stref zarządzania (najmniejszej jednostki pola podlegającej obróbce) jest wiedza na temat lokalnych warunków, np. fizycznych i chemicznych właściwości gleby, zachwaszczenia, występowania szkodników i chorób oraz produktywności gleby. Technologia rolnictwa precyzyjnego jest w stanie urzeczywistnić wymogi ochrony środowiska, zwiększając jednocześnie efektywność produkcji. Stosowanie elementów technologii rolnictwa precyzyjnego wiąże się z dodatkowymi kosztami w inwestowanie w nowy sprzęt i oprogramowanie, a także z wyższymi kosztami operacyjnymi, przy mniejszych wydatkach na materiały (koszt żywienia, herbicydów, nasion). Wśród ankietowanych 11% stosowało technologie rolnictwa precyzyjnego i głównym czynnikiem jej adaptacji była wielkość pola oraz wiek rolnika. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Batte M.T. 1999: Precision Farming - Factors Influencing Profitability, pp.1 5 http://www.highbeam.com/ doc/1G1-60013061.html
 2. Daberkow S., McBride W. 2003: Farm and operator characteristics affecting the awareness and adoption of precision farming agriculture technologies in the US, Precision Agriculture, vol. 4, no. 2, p. 163-177.
 3. Dobermann A., Blackmore S., Cook S. E., Adamchuk V. I. 2004: Precision farming challenges and future directions. http://www.regional.org.au/au/pdf/asa/2004/127_dobermanna.pdf, p.1-19.
 4. Edwards-Jones G. 2006: Modelling farmer decision-making: Concepts, progress and challenges. Animal Science, Vol. 82. No.6., pp.783-790.
 5. Kutter T., Tiemann, S., Siebert R., Fountas S. 2011: The role of communication and co-operation in the adoption of precision farming. Precision Agriculture, vol. 12, no. 1, p. 2-17.
 6. McBride W.D., Daberkow S.G. 2003: Information and the Adoption of Precision Farming Technologies, Journal of Agribusiness, 21,1 21-38 pp.
 7. Popp J., Griffin T. 2000: Adoption trends of early adopters of precision farming in Arkansas. Bloomington, Proceedings of Fifth international Conference on Precision Agriculture.
 8. Pedersen, S.M. 2003: Precision farming - technology assessment of site-specific input application in cereals (Ph.D. dissertation), Lyngby, Technical University of Denmark.
 9. Pedersen S. M., Fountas S., Blackmore B.S. Gylling M., Pedersen J.L. 2010: Adoption and perspectives of precision farming in Denmark, Acta Agriculturae Scandinavica, Section B- Plant Soil Science, 54, 1, 2-8 p.
 10. Sajtos L., Mitev A. 2007. SPSS kutatási és adatelemzési kézikönyv. Budapest, Alinea Kiadó.
 11. Sinka A. 2009: A precíziós növénytermelés externális hatásai az Agárdi Farm Kft, esetében, Gazdálkodás. 53(5), p. 29-432.
 12. Swinton S.M. 1997: Precision Farming as Green and Competitive. Michigan State University. Working paper. http://www.aec.msu.edu/agecon/Smith_Endowment/documents/swinton.htm. p.1-9.
 13. Swinton S.M., Lowenberg-DeBoer J. 2001: Global adoption of precision agriculture technologies: who, when and why?, Montpellier: Agro Montpellier pp. 557-562.
 14. https://www.msu.edu/user/swinton/D7_(_swintonECPA01.pdf letöltve: 2010.12.27 10:29. Székely C., Kovács A., Zerényi E. 2000: A precíziós gazdálkodás ökonómiai értékelése, Gazdálkodás, 44, évf., 5, szám, p.1-10.
 15. Takács-György K 2012: Economic aspects of an agricultural innovation - precision crop production; Abstract, Applied Studies in Agribusiness and Commerce 6(1-2), p. 51-57.
 16. Valkó G. et al. 2011: Magyarroszág mezőgazdasága, 2010. Termelési típus, gazdálkodási cél, gazdaságméret (Általános Mezőgazdasági Összeírás), Budapest: Központi Statisztikai Hivatal, http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xftp/idoszaki/gszo/amo10elo2.pdf. kiad)
 17. Weiss, M. D. 1996: Precision farming and spatial economic analysis. Research challenges and opportunities, American Journal of Agricultural Economics, vol. 78, no. 5, p. 1275-1280.
 18. Whelan, B. M., McBrateny, A. B. 2000: The "null hypothesis" of precision agriculture management, Precision Agriculture, vol. 2, no. 3, p. 265-279.
 19. Zhang, N., Wang, M., Wang, N. 2002: Precision agriculture - a worldwide overview. Computers and Electronics in Agriculture, vol. 36, no. 2-3, p.113-132.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu