BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łykowski Piotr (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Zróżnicowanie łącznych płatności obszarowych w powiatach Wielkopolski w latach 2004-2011
Diversity of Area Payments in the Districts of Wielkopolska in the Years 2004-2011
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 5, s. 197-205, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Wspólna Polityka Rolna, Dopłaty dla rolnictwa, Zróżnicowanie regionalne
Common Agricultural Policy (CAP), Payments for agricultural, Regional diversity
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Wielkopolska
Wielkopolska
Abstrakt
Celem badań było przedstawienie różnic w poziomie płatności bezpośrednich w poszczególnych powiatach Wielkopolski w latach 2004-2011, w przeliczeniu na 1 ha UR zgłaszany do dopłat, a także wykazanie różnic w dynamice tego działania. Do badań wykorzystano dane ARiMR, uważając, że powierzchni zgłaszanych do dopłat w ramach określonych grup upraw i wielkości produkcji, mimo że system płatności obszarowych wchodzący w skład mechanizmów pomocowych wspólnej polityki rolnej stanowi główne narzędzie wsparcia produkcji rolnej. Pomoc finansowa wypłacana do gruntów rolnych zgłaszanych przez producentów do dopłat charakteryzuje się wzrostem stawek płatności do 1 ha. Badane powiaty miały różny stopień absorpcji płatności, który uzależniony był od rodzaju uprawy, położenia geograficznego oraz aktywności producentów rolnych. Jak wynika z analizy, w Wielkopolsce występują powiaty specjalizujące w określonym rodzaju produkcji rolnej i o relatywnie dużym udziale w wypłacanych środkach finansowych. To wszystko miało wpływ na końcowy efekt finansowy wsparcia, bez względu na jego genezę. (abstrakt oryginalny)

This article argues that direct payments largely determine the level of farm income, and are a prerequisite for expanded reproduction. Presented the amount of area payments made in the districts of Wielkopolska Region and total level of payments realized in this districts. Demonstrated significant differences in the payment of the Wielkopolska region. The high heterogeneity of the dynamics of this phenomenon has been observed. These conclusions may be the basis for establishing the rules of financial support in the new EU budget perspective. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Czyżewski A., Stępień S. 2009: Zmiany Mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej, a oczekiwania Polski, Ekonomista, nr 4, s. 431.
  2. Czyżewski A., Stępień S. 2011: Wspólna polityka rolna UE po 2013 roku a interesy polskiego rolnictwa, Ekonomista nr 1, s. 18.
  3. Czyżewski B. 2013: Renty ekonomiczne w gospodarce żywnościowej w Polsce, PWE, Warszawa.
  4. Judzińska A., Łopaciuk W. 2011: Wpływ Wspólnej Polityki Rolnej na rolnictwo, IERiGŻ-PIB, nr 9.
  5. Łykowski P. 2013: Zróznicowanie płatności bezpośrednich w skali lokalnej. Studium przypadku Wielkopolski. Wspólna polityka rolna 2007-2013 i jej nowa perspektywa, KPSW Bydgoszcz.
  6. Łykowski P., Matuszczak A. 2013: Struktura i dynamika rolniczych płatności bezpośrednich w powiatach Wielkopolski. Przyczyny zróżnicowania, Journal of Agrobusiness and Rural Development, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, nr 2 (w druku).
  7. Sprawozdania Departamentu Programowania i Sprawozdawczości ARiMR w Warszawie za lata 2004-2011. ARiMR, Warszawa.
  8. Szalczyk Z., Matuszczak A. 2010: Fundusze unijne dla gospodarki żywnościowej, Materiały Dydaktyczne nr 248, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu