BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Michalska Anna (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy)
Tytuł
Skuteczność dofinansowań dla osób bezrobotnych na uruchomienie działalności gospodarczej
The Effectiveness of Bailouts for Unemployed People to Start a Business
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 5, s. 206-210, tab., bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Bezrobocie, Przeciwdziałanie bezrobociu, Aktywizacja bezrobotnych
Unemployment, Combat unemployment, Unemployed activation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem badań było przedstawienie wyników dotyczących skuteczności dofinansowań dla osób bezrobotnych na zakładanie własnej działalności gospodarczej. Respondenci wypełnili kwestionariusz składający się z pytań dotyczących czynników wpływających zarówno na sukces, jak i niepowodzenie w prowadzeniu działalności gospodarczej oraz planów ewentualnego rozwoju funkcjonujących przedsiębiorstw. Dane analizy wykazały, że tego typu działania są skutecznym sposobem przeciwdziałania bezrobociu, gdyż ponad połowa osób, które wzięły udział w badaniu prowadziło przedsiębiorstwa dłużej niż dwa lata. Przedsiębiorstwa te funkcjonowały w różnych branżach. Kobiety reprezentowały najczęściej branże związane z usługami i handlem, natomiast mężczyźni oprócz usług i handlu zajmują się również produkcją. (abstrakt oryginalny)

The aim of this article is to present the results of research on the effectiveness of bailouts for unemployed people to establish their own economic activities. Presented results indicate that this type of action is an effective way to combat unemployment. Respondents were asked to complete a questionnaire consisting of questions about factors affecting both success and failure in business and plans for the possible development of operating companies. Data analysis shows that such activities are an effective way of combating unemployment, as more than half of those who took part in the study conducts its business for more than two years. Respondents conduct their businesses in a variety of industries - women represent the most common service-related industries and trade, while men in addition to services and trade are also involved in production. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Danecka M. 2005: Bezrobocie i instytucje rynku pracy, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, s. 41.
  2. Encyklopedia biznesu. T. 1. 1995: Fundacja Innowacja, Warszawa, s. 71.
  3. Januszek H. red. 2006: Praca w perspektywie ekonomicznej, Wyd. Akademii Naukowej w Poznaniu, Poznań, s. 73.
  4. Manek A.M. 1998: Wartościowanie własnej sytuacji życiowej przez bezrobotnych, Wyd. Politechniki Lubelskiej, s. 36.
  5. Reszke I. 1999: Wobec bezrobocia: opinie, stereotypy, Biblioteka Pracownika Socjalnego, Katowice, s. 14.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu