BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nowacki Wojciech (Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy, Jadwisin)
Tytuł
Zmiany cen ziemniaków jadalnych w Polsce w latach 2002-2012
Changes in Potatoes Prices in Poland in the Years 2002-2012
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 5, s. 215-219, tab., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Ziemniaki, Ceny detaliczne, Zróżnicowanie regionalne
Potatoes, Retail prices, Regional diversity
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem badań było przedstawienie zróżnicowania cen ziemniaków jadalnych w Polsce w latach 2002-2012. Udowodniono, że poziom cen za ziemniaki jadalne był zmienny w latach, a także zależał od miejsca ich sprzedaży. Ceny detaliczne ziemniaków były średnio 2-5 razy wyższe od cen płaconych rolnikom. Wykazano także regionalne zróżnicowanie cen na rynkach hurtowych w kraju. Poziom cen detalicznych ziemniaków zależał od miejsca sprzedaży i sposobu przygotowania towaru do obrotu. Wysoka zmienność oraz niski poziom cen zniechęca rolników do uprawy ziemniaków. (abstrakt oryginalny)

The study presents the changes in prices for potatoes in Poland in the last 10 years. It has been proven that the level of prices for potatoes was variable between and depend on where they are sold. Retail prices of potatoes were on average 2-5 times higher than the prices paid to farmers. It also showed regional variation in prices in the wholesale markets in the country. Level of retail prices of potatoes depended on where and how to prepare the sale of goods on the market. The high variability and low prices to discourage farmers to grow the potatoes. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Cholewa M. (red.). 2011: Produkcja, koszty i dochody z wybranych produktów rolniczych 2009-2011, IERiGR-PIB ,Warszawa.
  2. Nowacki W. 2009: Czynniki wpływające na opłacalność produkcji ziemniaka w Polsce, Rocz. Nauk. SERIA, t. XI, z. 2, s. 320-323.
  3. Nowacki W. 2012a: Jak uzdrowić rynek ziemniaka, Agrotechnika, nr 10.
  4. Nowacki W. 2012b: O kierunkach zmian w uprawie ziemniaka, Streszczenia z konferencji pt. Ziemniak spożywczy i przemysłowy oraz jego przetwarzanie, Jugowice 8-10 maja, s. 37.
  5. Rembeza J. 2011: Sezonowe zmiany cen ziemniakó, Ziemniak Polski, nr 4, s. 4-8.
  6. Rembeza J. 2012: Czynniki kształtujące koszty i opłacalność w produkcji ziemniaka, [W:] J. Chotkowskiego (red.), Produkcja i rynek ziemniaka, Wieś Jutra, Warszawa, s. 21-30.
  7. Rocznik statystyczny rolnictwa 1992-2012: GUS, Warszawa.
  8. Rynek ziemniaka. Stan i perspektywy. 2011: Analizy rynkowe, nr 38, MRiRW, ARR, IERiGŻ-PIB, s. 26.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu