BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Podlińska Olga (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Gołębiewski Jarosław (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Wpływ środków unijnych na wydatki inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego
Influence of the European Union Founds Onto the Investment Expenditure of the Self-Government Units
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 5, s. 225-230, tab., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Samorząd terytorialny, Wydatki inwestycyjne, Środki unijne
Local government, Investment expenditures, EU funds union
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem badań była ocena wpływu unijnych systemów wsparcia na zakres i skalę działalności inwestycyjnej jednostek samorządu terytorialnego. Porównano wydatki inwestycyjne w latach 2001-2011. Analizowano sytuację finansową dwóch gmin powiatu mławskiego w województwie mazowieckim, a także wydatki inwestycyjne z uwzględnieniem unijnych programów wsparcia w rozbiciu na perspektywy finansowe. Wskazano różnice i ich przyczyny w pozyskiwaniu środków. W obydwu gminach wydatki inwestycyjne zwiększyły się po przystąpieniu Polski do UE, z tym że w mniejszej obszarowo gminie dopiero w drugiej perspektywie finansowej. Z analizy udziału środków unijnych w wydatkach inwestycyjnych wynika, że gminy wykazały się większą aktywnością i skutecznością w pozyskiwaniu środków unijnych w pierwszych latach członkostwa, przy czym wydatkowane środki w ujęciu wartościowym były większe w latach 2007-2011. (abstrakt oryginalny)

This article shows the influence of the European Union onto the investment expenditure by the self-government units. The main aim of the study was to discover if the opportunity to take advantage of the EU means has contributed to the change of investment expenditure. That is why, there was made a comparison of expenditure, including mainly investment expenditure, in the years of 2001-2011, in other words the period before and after Poland's accession to the European Union. There was carried out a comparative analysis of the financial standing of two districts. In the study were indicated the differences in obtaining financial means and reasons for them. It was also confirmed that the investment expenditure was increased following Poland's accession to the European Union. Therefore, the investment opportunities of the self-government units are determined not only by their financial independence in the field of income and expenditure but also by how active they are in obtaining means from the EU funds. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Borodo A. 1997: Samorząd terytorialny System prawno- finansowy, Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa, s. 149- 152.
  2. Borodo A. 2000: Finanse publiczne Rzeczypospolitej Polskiej. Zagadnienia prawne, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz, s. 10.
  3. Czykier-Wierzba D. 2003: Finansowanie polityki regionalnej w Unii Europejskiej, Wydawnictwo TWIGGER, Warszawa, s. 149.
  4. Klimowicz M. 2010: Fundusze strukturalne oraz Fundusz Spójności w państwach Europy Środkowej i Wschodniej, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa, s. 35.
  5. Mackiewicz M., Misiąg W., Tomalak M. 2003: Samorządowa kasa czyli na co idą pieniądze w gminach, powiatach i województwach, Alinex Inżynieria Finansowa, Warszawa, s. 78.
  6. Plan finansowy Gminy Strzegowo na lata 2004-2006 z perspektywą na lata 2007-2013. Materiały wewnętrzne.
  7. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Strzegowo na lata 2004-2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007- 2013. Materiały wewnętrzne.
  8. Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Strzegowo i Gminy Wiśniewo. Materiały wewnętrzne.
  9. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wiśniewo. Materiały wewnętrzne.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu