BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Prus Piotr (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy), Berg Janusz (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy)
Tytuł
Innowacyjność wybranego produktu na przykładzie Hoop Polska
Innovativeness of a Chosen Product on the Example of the Hoop Polska Company
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 5, s. 236-240, rys., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Produkt, Innowacyjność produktu, Sprzedaż produktu, Marketing produktu
Product, Product innovation, Product sales, Product marketing
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Hoop
Abstrakt
Celem badań była ocena czy innowacyjność opakowania produktu wpływała na jego wybór przez klientów oraz jakie inne cechy produktu wpływały na decyzje zakupowe respondentów. Badania przeprowadzono w lipcu i sierpniu 2009 r. Podstawową metodą gromadzenia materiału empirycznego była metoda sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem badań ankietowych. Wyniki badań pokazały, że innowacyjne opakowania były korzystnie oceniane przez respondentów i powodowały wzrost konkurencyjności danego produktu. (abstrakt oryginalny)

The study aimed to examine the extent to which innovation of product packaging influences the choice of the customers. Efforts were also made to obtain information what other features affect the choice of the customers. The study was conducted in July and August 2009. The basic method of gathering empirical data was the diagnostic survey, which used a survey on the number of 100 respondents. The results showed that innovative packaging was favourably evaluated by respondents and resulted in an increase of competitiveness of the product. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Pomykalski A. 2001: Zarządzanie innowacjami. PWN, Warszawa- Łódź.
  2. Prus P., Mejszelis M. 2003: Zrównoważony rozwój rolnictwa w świetle teorii dyfuzji i adaptacji innowacji, Rocz. Nauk. SERiA, t. V, z. 4, s. 249-253.
  3. Przychodzeń Z. J. 1991: Zarys innowatyki rolniczej, PWRiL, Warszawa.
  4. Rogers E.M. 1995: Diffusion of Innovations, Wyd. 4. Free press, New York.
  5. Van den Ban A.W., Hawkins H.S. 1997: Doradztwo rolnicze, Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego, Kraków.
  6. Young E. 1999: Beer in a plastic bottle? Quirk's Marketing Research Review, www.quirks.com/articles/a1999/19990601.aspx?searchID=708430450&sort=9, dostęp 05.04.2013.
  7. Zawisza S. 2001: Innowacyjność i przedsiębiorczość w agrobiznesie wobec koncepcji zrównoważonego rozwój, [W:] Rola agrobiznesu w rozwoju obszarów wiejskich, Materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowej, AR w Szczecinie, s. 325-332.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu