BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ropińska Bogumiła (Koszalin University of Technology, Poland)
Tytuł
Spatial Diversity of the Working Population in Rural Areas
Przestrzenne zróżnicowanie aktywności zawodowej ludności na obszarach wiejskich
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 5, s. 255-260, rys., tab., bibliogr. 3 poz.
Słowa kluczowe
Obszary wiejskie, Aktywność zawodowa ludności, Stopa bezrobocia, Przedsiębiorczość, Zróżnicowanie przestrzenne
Rural areas, Activity rate of population, Unemployment rate, Entrepreneurship, Spatial differentiation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedstawiono wyniki badań dotyczących aktywności zawodowej mieszkańców obszarów wiejskich województw, porównano zróżnicowanie przestrzenne tego zjawiska w 2003 i 2009 r. W badaniach wykorzystano materiał statystyczny GUS. Dokonano klasyfikacji województw według wskaźnika zatrudnienia i stopy bezrobocia, a także wyznaczono współczynnik korelacji Pearsona dla takich cech, jak: stopa bezrobocia i wskaźnik przedsiębiorczości. Stopę bezrobocia zestawiono ze wskaźnikiem przedsiębiorczości w badanych latach. Najniższy wskaźnik zatrudnienia na obszarach wiejskich wystąpił w województwach położonych wzdłuż wschodniej granicy, w szczególności województwo zachodniopomorskie. Województwa te wyróżniały się również wysoką stopą bezrobocia. Jednocześnie na obszarach wiejskich tych województw występuje wysoki wskaźnik przedsiębiorczości. (abstrakt oryginalny)

The study presents the results of research on the professional activity of rural inhabitants of provinces in Poland. Moreover, the spatial diversity of professional activity in the years 2003 and 2009 is compared. Research is based on the materials, "Rural areas in Poland" sourced from the Central Statistical Office (GUS). For the sake of this study, provinces are classified according to employment indicator and unemployment rate. The Pearson correlation coefficient for the unemployment rate and the rate of entrepreneurship is determined. The unemployment rate is compared with the rate of entrepreneurship in the years 2003 and 2009. The lowest rate of employment in rural areas is found to be in the provinces along the eastern border, in particular in the West Pomerania Province. These provinces are characterized by a high unemployment rate. Simultaneously, the rural areas of these regions share a high rate of entrepreneurship. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Jasiulewicz M. 1998: Structural and spatial transformations of rural areas of Pomorze Środkowe during the transformation period, Publisher: Koszalin University of Technology, Koszalin, Koszalin, p. 51-54.
  2. Mierosławska A. 2005: Entrepreneurship in border sub-regions [In:] Entrepreneurship after joining the European Union by Poland. Creating favourable conditions for rational use of the potential production of the state treasury, editor L. Pałasz, Agricultural Academy in Szczecin, Szczecin, p. 343-350.
  3. Rural areas in Poland, GUS, Warszawa, http://www.stat.gov.pl/gus/5840_11594_PLK_HTML.htm, accessed 25.03.2013.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu