BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rosa Anna (Politechnika Koszalińska)
Tytuł
Kredyty preferencyjne na zakup użytków rolnych a struktura obszarowa gospodarstw rolnych w Polsce
Preferential Credit for the Purchase of Arable Ground Versus the Farm Structure in Poland
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 5, s. 261-265, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarstwa rolne, Grunty rolne, Kredyt preferencyjny
Arable farm, Arable land, Preferential loan
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem badań było przedstawienie wpływu linii kredytowej - nKZ (kredyt na zakup użytków rolnych) na zmiany w strukturze gospodarstw rolnych według grup obszarowych użytków rolnych w Polsce. W Polsce kredyty preferencyjne stanowią instrument pomocy krajowej, który jest oferowany od 1994 r. przez ARiMR. Kredyty te są dostępne w ramach tzw. linii kredytowych, które precyzują cel przeznaczenia środków otrzymanych w formie kredytu. Przedstawiono liczbę oraz wartość kredytów udzielonych na zakup ziemi, a także ilość zakupionych gruntów rolnych w latach 1995-2012. Od 1995 r. z linii tej skorzystało 123 136 tys. gospodarstw rolnych i kredyty te pozwoliły na sfinansowanie zakupu ponad 975 tys. ha użytków rolnych. (abstrakt oryginalny)

Preferential credits are an instrument of national help, which has been offered since 1994 by the Agency for Restructuring and Modernization of Agriculture. These credits are available within the so-called credit lines, which are awarded for a certain aim. The aim of the article is to show the influence of the type of the credit line (credit for the purchase of arable ground) on the farm structure change in Poland. This paper shows the number and the value of preferential credit for the purchase of arable ground and the amount of purchased agricultural land in the years 1995-2012. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Daniłowska A. 2005: Kredyty preferencyjne w przekształceniach struktury obszarowej gospodarstw rolnych w Polsce w latach 1990-2003, [W:] Kwestia agrarna w Polsce i na świecie, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Prace Naukowe nr 36, Wyd. SGGW, Warszawa, s. 416.
  2. Jochimsen H., Leiner G. 1978: Zur Beurteilung des einzelbetrieblichen Förderungsprogrammes - wirtschaftliche Entwicklung und Planrealisation geförderter Betriebe. Ber. Landwirtsch, ss. 115-128.
  3. Rosa A. 2011: Kredyty preferencyjne jako forma finansowania działalności rolniczej w Polsce, Zesz. Nauk. SGGW, Ekonomika i organizacja gospodarki żywnościowej nr 91, Warszawa, s. 99.
  4. Rozporządzenia Rady Ministrów z 30 stycznia 1996 r. w sprawie szczegółowych kierunków działań ARiMR oraz sposobów ich realizacji, Dz.U. nr 16, poz. 82 z późn. zm.
  5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji niektórych zadań ARiMR, Dz.U. poz. 988.
  6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie realizacji niektórych zadań ARiMR, Dz.U. z 2009 r. nr 22, poz. 121 z późn. zm.
  7. Sprawozdania z działalności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za lata 2003-2012.
  8. Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego, Dz.U. nr 64, poz. 592.
  9. Wilkin J. 2003: Interwencjonizm państwowy w rolnictwie-dlaczego był, jest i będzie, [W:] Dostosowanie polskiego rynku rolnego do wymogów Unii Europejskiej, ARR, IERiGŻ-PIB, SGH, Warszawa, s. 40.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu