BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Siudek Tomasz (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Rozwój gospodarczy - aspekty teoretyczne i praktyczne
Economic Development - Theoretical and Practical Aspects
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 5, s. 266-274, rys., tab., bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Rozwój gospodarczy, Rozwój gospodarczy państwa, Czynniki rozwoju gospodarczego
Economic development, Economic development of the country, Factors of economic development
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem badań było określenie poziomu i czynników rozwoju gospodarczego w wybranych krajach na świecie. Przedstawiono teorie i mierniki rozwoju gospodarczego oraz jego poziom i determinanty. Badania dotyczyły 2011 r. Najwyższy poziom rozwoju gospodarczego pod względem PKB per capita miały kraje, takie jak: Luksemburg, Norwegia, Katar, Szwajcaria, Kuwejt i Australia. Polska z wynikiem 13,5 tys. dolarów zaliczała się do krajów o niskim PKB na mieszkańca. Według innych mierników rozwoju gospodarczego - HDI, LPI i HPI, Polska zajmowała odpowiednio: 39., 28. i 77. miejsce wśród badanych 173 krajów. (abstrakt oryginalny)

The aim of this study was to determine the level and factors of economic development in the selected countries around the world. The paper presents theories and measures of economic development as well as its level and determinants. The study covers 2011 data. The highest level of economic development in terms of GDP per capita was observed in such countries as: Luxembourg, Norway, Qatar, Switzerland, Kuwait and Australia. Poland with GDP per capita at 13.5 thousand US dollars belonged to low-GDP countries. With respect to other measures of economic development - HDI, LPI and HPI, Poland occupied the 39th, 28th and 77th place respectively among 173 surveyed countries. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Assane D., Grammy A. 2003: Institutional framework and economic development: international evidence, Applied Economics, vol. 35, p. 1811-1817.
 2. Bardham P. 1997: Corruption and development: a review of issues. Journal of Economic Literature, vol. 35, p. 320-347.
 3. Briguglio L. 1997: Alternative Economic Vulnerability Indices for Developing Countries. Report prepared for the Expert Group on Vulnerability Index, United Nations Department of Economic and Social Affairs-UN(DESA).
 4. Gastil R.D. 1990: The Comparative Survey of Freedom, Experiences and Suggestions Studies in Comparative International Development, vol. 25(1), p. 25-50.
 5. Grier K.B., Tullock G. 1989: An Empirical Analysis of Cross-National Economic Growth, 1951-1980, Journal of Monetary Economics vol. 24, p. 259-276.
 6. Kaldaru H. 2008: Social and institutional factors of economic development: evidence from Europe. Baltic Journal of Economics, vol. 8(1), p. 29-51.
 7. Kamerschen D.R., McKenzie R.B., Nardinelli C. 1999: Ekonomia, Fundacja Gospodarcza NSZZ Solidarność, Gdańsk.
 8. Kondanassis A.J. 1982: Economic and non-economic aspects of development. The less developed countries: a synthesis, The Journal of Economics, vol. 7, p. 92-97.
 9. Lucas R.E. 1988: On the Mechanics of Economic Developmen, Journal of Monetary Economics, vol. 69, p. 177-192.
 10. Marciniak S. 2006: Makro- i mikroekonomia. Podstawowe problemy, PWN, Warszawa.
 11. Nelson R., Winter S. 1974: Neoclassical vs. Evolutionary Theories of Economic Growth, Critique and Prospectus. Economic Journal, vol. 84(4), p. 886-905.
 12. Norgaard R.B. 1988: Sustainable Development: A Coevolutionary View, Futures, vol. 16, p. 606-20.
 13. Perroux F. 1961: L'économie du XXe siècle, reprint PUG, Paris.
 14. Piasecki R. 2003: Rozwój gospodarczy a globalizacja: ekonomia rozwoju w zderzeniu z rzeczywistością, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 15. Scully G. 1988: The Institutional Framework and Economic Development, Journal of Political Economy vol. 96(3), p. 652-662.
 16. Solow R.M. 1994: Perspectives on Growth Theory, Journal of Economic Perspectives, vol. 8(1), p. 45-54.
 17. Spengler J. 1976: Adam Smith on Population Growth and Economic Development, Development Review, vol. 2(2), p. 167-180.
 18. Street J.H. 1987: The Institutionalism Theory of Economic Development, Journal of Economic Issues vol. 21(4), p. 1861-1887.
 19. Timor-leste Human Development Report 2011. Managing natural resources for human development: developing the non-oil economy to achieve the MDGs.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu