BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sowula-Skrzyńska Elżbieta (Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie), Szumiec Anna (Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie), Borecka Anna (Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie), Utnik-Banaś Katarzyna (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Tytuł
Zróżnicowanie poziomu wsparcia w gospodarstwach owczarskich objętych mechanizmami wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej
The Variation in the Support for Sheep Farms under Mechanisms of the Common Agricultural Policy of European Union
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 5, s. 280-286, tab., bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Wspólna Polityka Rolna, Dopłaty dla rolnictwa, Produkcja zwierzęca, Mięso jagnięce
Common Agricultural Policy (CAP), Payments for agricultural, Animal production, Lamb
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem badań było określenie roli dopłat w kształtowaniu dochodu gospodarstw produkujących jagnięcinę. Badaniami objęto 146 gospodarstw utrzymujących owce. Na podstawie wyników stwierdzono, że uzyskiwane przez badane gospodarstwa wsparcie finansowe w głównej mierze decyduje o wysokości uzyskiwanych przychodów, a tym samym o dodatnim wyniku ekonomicznym prowadzonej działalności rolniczej, szczególnie w gospodarstwach niskotowarowych o niskiej intensywności produkcji. (abstrakt oryginalny)

The aim of the study was to analyze the role of EU subsidies in determining the income of sheep farms. The study covered 146 farms keeping sheep. Farms were assigned to three groups depending on the size of herd. Average direct costs per 1 kg of sheep was 8,95 pln. Calculated operating income with subsidies from 1 kg of sheep was 14,56 pln. It was found that if operating income does not include payments its value became negative (-14,04 pln/kg). It is necessary to point that obtained by studied farms subsidies decided mainly of positive economic result of agricultural activity. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Augustyńska-Grzymek I., Goraj L., Jarka S., Pokrzywa T., Skarżyńska A. 2000: Metodyka liczenia nadwyżki bezpośredniej i zasady typologii gospodarstw rolniczych, FAPA, Warszawa.
  2. Domagalska M., Strzelczak L. 2000: Zarządzanie finansami w warunkach konkurencji rynkowej na przykładzie wybranych gospodarstw sadowniczych, Mat. Konf., 15-16.06.2000, Olsztyn-Kortowo, t. 1, s. 17-22.
  3. Marks-Bielska R., Babuchowska K. 2010: Funkcjonowanie systemu dopłat bezpośrednich w Polsce i w innych krajach UE, Journal of Agribusiness and Rural Development, 3(17), s. 1-11.
  4. Okularczyk S. 2005: Optimum scale of milk production in light of economic studies, Ann. Anim. Sci., 5, 2, s. 379-385.
  5. Rakowska J., Wojewódzka-Wiewiórska A. 2010: Zróżnicowanie przestrzenne obszarów wiejskich w Polsce - stan i perspektywy rozwoju w kontekście powiązań funkcjonalnych, Ekspertyza wykonana na zamówienie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
  6. Zegar J.S. 2008: Dochody w rolnictwie w okresie transformacji i integracji europejskiej, IERiGŻ-PIB, Warszawa, s. 99-105.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu