BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szymanowska Anna (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), Mirosław Marlena (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), Patkowski Krzysztof (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Tytuł
Wsparcie finansowe gospodarstw niskotowarowych na Lubelszczyźnie
Financial Support for Semi-Subsistence Farms in the Lublin Region
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 5, s. 306-310, tab., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarstwa rolne, Wspólna Polityka Rolna, Fundusze unijne
Arable farm, Common Agricultural Policy (CAP), EU funds
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo lubelskie
Lubelskie voivodship
Abstrakt
Celem badań była ocena wykorzystania środków pomocowych UE dla gospodarstw niskotowarowych na terenie województwa lubelskiego. Lubelszczyzna to region typowo rolniczy, na którym dominują gospodarstwa o powierzchni 1-4,99 ha (22,1%) oraz 5-9,99 ha (28,0%). Specyfika agrarna regionu i ograniczone możliwości zatrudnienia poza rolnictwem spowodowały duże zainteresowanie społeczności wiejskiej możliwością pozyskania dostępnego wsparcia finansowego. Z dostępnego działania do dyspozycji rolników przeznaczono około 617,1 mln zł. Biura powiatowe ARiMR przyjęły do realizacji 27 239 wniosków, z czego prawie 80,0% beneficjentów zrealizowało zobowiązanie i dzięki temu mogli skorzystać z następnych płatności. Uzyskane wsparcie finansowe w największym zakresie było przeznaczone na zakup maszyn rolniczych (55,0%), zwierząt gospodarskich (35,0%) oraz zakup lub dzierżawę gruntu rolnego (20,0%). W końcowym efekcie takie działania mogą prowadzić do stabilizacji i ukierunkowania całego polskiego sektora rolniczego. (abstrakt oryginalny)

The objective of the study was to evaluate the use of EU funds supporting semi-subsistence farms in the Lublin region. The Lublin region is typical agricultural land with farms of 1-4.99 ha (22.1%) and 5-9.99 ha (28%) area. The region is inhabited by ca.6% of the total population and half the population (53%) is professionally employed in agriculture. The agrarian character of the region, constricted employment opportunities outside agriculture made people seriously interested in gaining available financial aid and the beneficiaries from this region showed great activity and entrepreneurship. Out of available funding, 617 067 147.77 PLN was intended for the farmers` financial assistance. The ARMA District Offices registered 27 239 application for realization, in that nearly 80% beneficiaries fulfilled their obligations and consequently, received the further payments. The obtained financial support was used most often for purchases of farm machinery (55%), farm animals (35%) as well as agricultural land leasing or buying (20%).Accordingly, the activities of the beneficiaries may contribute to stability and targeted development of the Polish agricultural sector. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Babuchowska K., Marks-Bielska R. 2010: Płatności bezpośrednie w kontekście inwestycji w gospodarstwach rolnych, Rocz. Nauk. SERiA, t. XII, z. 1, s. 7-11.
  2. Czubak W. 2008: Rozdysponowanie dopłat bezpośrednich w gospodarstwach rolnych korzystających z funduszy UE w Wielkopolsce, Zag. Ekon.i Rol., nr 4, s. 118-127.
  3. Czubak W., Jędrzejak P. 2011: Wykorzystanie dopłat bezpośrednich w gospodarstwach rolnych, Rocz. Nauk. SERiA, t. XIII, z. 2, s. 75-79.
  4. Harkot H., Lipińska H., Wyłupek T. 2011: Kierunki zmian użytkowania ziemi na tle naturalnych warunków rolniczej przestrzeni produkcyjnej Lubelszczyzny, Acta Sci. Pol., Administratio Locorum 10(1), s. 5-16.
  5. Kania J., Bogusz M. 2012: Wykorzystanie środków pomocowych Unii Europejskiej w rozwoju gospodarstw niskotowarowych w województwie małopolskim, Rocz. Nauk. SERiA, t. XIV, z. 3, s. 151-155.
  6. Majewski E. 2009: Dochody i jakość życia w gospodarstwach niskotowarowych z wybranych regionów Polski, Rocz. Nauk Roln., seria G, t. 96, z. 4, s. 122-129.
  7. Rocznik statystyczny rolnictwa. 2012: GUS, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu