BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Socha Joanna
Tytuł
Europejski Fundusz Rozwoju i jego znaczenie dla rozwoju współpracy między Unią Europejską a krajami AKP
Źródło
Wspólnoty Europejskie, 2003, nr 9 (143), s. 29-37, tab., wykr.
Słowa kluczowe
Fundusze unijne, Pomoc gospodarcza, Umowa międzynarodowa
EU funds, Economic assistance, International agreement
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE), Państwa Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP)
European Union (EU), African, Caribean and Pacific States (ACP)
Kraj/Region
Kraje Trzeciego Świata
Third World's countries
Abstrakt
Stosunki gospodarcze między krajami należącymi dziś do Unii Europejskiej i krajami Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP) mają długą historię, sięgają czasów zależności politycznej i gospodarczej w epoce kolonializmu. W okresie tworzenia Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej państwa założycielskie (zwłaszcza Francja), chciały utrzymać więzy gospodarcze z byłymi jej koloniami na specjalnych zasadach. Postanowienia określające formalno-prawne podstawy stosunków z krajami i terytoriami zamorskimi zamieszczone zostały w IV części Traktatu Rzymskiego (art. 131-136) zatytułowanej Stowarzyszenie z krajami i terytoriami zamorskimi. W latach sześćdziesiątych, w miarę postępujących procesów dekolonizacji współpraca między Wspólnotą Europejską a byłymi koloniami (krajami afro-malgaskimi) rozwijała się w ramach odrębnych umów o współpracy tzw. Konwencjach z Jaunde. Po wygaśnięciu II Konwencji z Jaunde, w roku 1975 stosunki EWG z byłymi koloniami określone zostały przez podpisanie nowej umowy o współpracy tzw. I Konwencji z Lomé na mocy której utworzona została grupa krajów Afryki, Karaibów i Pacyfiku - AKP. Obecne ramy współpracy określone zostały w Umowie o partnerstwie z Cotonou (2000 r.). (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Mucha-Leszko B. Rozwój współpracy Unii Europejskiej z krajami Afryki, Karaibów i Pacyfiku, Polityka handlowa Unii Europejskiej wobec krajów trzecich, Małopolski Instytut Gospodarczy, Rzeszów 1999, s. 93
 2. European Commission, ACP-EU cooperation in 1993, The Courier, Africa - Caribbean - Pacific - European Union, no 145 - may-june 1994, s. 10
 3. Commission of the European Communities, Lome IV 1990-2000, Background, Innovations, Improvements, Development, DE 64, Brussels, March 1990, s.4
 4. www.solagral.org
 5. M. Paszyński, Od Traktatu Rzymskiego do Porozumienia z Cotonou", sympozjum "Pomoc Unii Europejskiej dla krajów Afryki, Karaibów i Pacyfiku. Szansa dla polskich przedsiębiorstw?, Uniwersytet Warszawski, 21 lutego 2003
 6. A.A.Ambroziak, Stosunki Wspólnoty Europejskiej z państwami Afryki, Karaibów i Pacyfiku, Wspólnoty Europejskie Nr 9, Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa 2000, s. 17
 7. Commission European, Annual Report on the Implementation of the European Commission's External Assistance, Office of Official Publications of the European Communities, Luxembourg 2001, s. 88
 8. Council of Ministers, ACP-EC Convention of Lomé, ACP-EC Cotonou Agrément, Annual report of the ACP-EC Council of Ministers (2000), Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg 2002, s. 5
 9. ACP-EU Partnership Agreement signed in Cotonou on 23 June 2000, Published by the Directorate-General for Development, Brussels 2002, s. 8
 10. Commission Européenne, Rapport annuel 2001 sur la Politique de Développement de la Communauté Européenne et la Mis en Ouvre de l'Aide Extérieure, Bruxelles 2001, s. 110
 11. E. Skrzeszewska-Paczek, Konwencje z Lome i ich skutki dla krajów EWG, krajów AKP i krajów socjalistycznych , s. 61 i nast
 12. European Commission, Development cooperation to improve health in the ACP Countries, Development 97, December 1998, s. 5
 13. The Courier ACP-EU, no 196, january-feburary 2003, s. 53
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1426-2568
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu