BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Michalski Dariusz
Tytuł
Europejski rynek praw do emisji dwutlenku węgla i jego wpływ na funkcjonowanie rynku energii elektrycznej
Źródło
Wspólnoty Europejskie, 2003, nr 9 (143), s. 49-59, rys., wykr.
Słowa kluczowe
Rynek emisji zanieczyszczeń, Emisja gazów, Rynek energetyczny, Zmiany klimatyczne, Ochrona środowiska, Globalne ocieplenie
Pollution emission market, Gas emissions, Energy market, Climate change, Environmental protection, Global warming
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Intensywne wykorzystanie paliw kopalnych prowadzi do wzrostu emisji gazów cieplarnianych, co stanowi główną przyczynę zmian klimatycznych. Zmiany te, a szczególnie ocieplanie klimatu, są uznawane za jedno z największych wyzwań współczesnego świata. Mogą one powodować niestabilność zarówno środowiska przyrodniczego, jak i gospodarki światowej. W 1997 r. członkowie Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych ds. Zmian Klimatu (UNFCCC) przyjęli Protokół z Kioto. Państwa rozwinięte, ze względu na historyczne uwarunkowania oraz obecny udział w emisji zanieczyszczeń wpływających na globalne ocieplenie, zobowiązały się m.in. do redukcji emisji gazów cieplarnianych (sześciu podstawowych gazów) o 5,2% w stosunku do 1990 r. w okresie 2008-2012. Unia Europejska podjęła zobowiązanie ograniczenia swojej emisji o 8,0%. Aby osiągnąć założone cele, poszczególne państwa powinny wprowadzić w życie narodowe polityki w zakresie ochrony klimatu oraz właściwe instrumenty ich realizacji. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Commission staff working paper. Extended impact assessment on the Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive establishing a scheme for greenhouse gas emission allowance trading within the Community in respect of the Kyoto Protocol's project based mechanism, Komisja Europejska, Bruksela 2003, s. 5
 2. D. Harrison, D.B. Radov: Evaluation of alternative initial allocation mechanism in a European Union greenhouse gas emissions allowance trading scheme, NERA, Cambridge/Massachusets 2002, s. 1
 3. T. Mullen: Even without Kyoto, GHG trading in the U.S. is set to soar, w "Platts Energy Business & Technology" 2003, nr 4
 4. A.D. Ellerman, D. Harrison: Emission trading in the U.S. Experience, Lessons and Considerations for Greenhouse Gases, PEW Center on Global Climate Change, Cambridge/Massachusets 2003, s. 1
 5. Green Paper on greenhouse gas emissions trading within European Union, Komisja Europejska, Bruksela 2000
 6. Elsam looking to trade, w "Carbon Market Europe" 2003, nr 7
 7. EdPconcerned, w "Carbon Market Europe" 2003, nr 7
 8. Austria focused on emissions trading, flexible mechanisms, w "Carbon Market Europe" 2003, nr 7
 9. Financial institutions paying attention, w "Carbon Market Europe" 2003, nr 7
 10. A. Blachowicz, O. Gossan-Zade, M. Kittel: Przewodnik po polityce klimatycznej dla przedsiębiorstw, Center for Clean Air Policy, "Broszura" 2002, nr 1/3 (wyd. II)
 11. Over 100 mil mt C02 traded in 2002: Point Carbons, Platts Emission Trading Guide, Platts, Londyn 2003
 12. E. de Leyra, P.A. Lekanber: Climate change for Europe's utilities, w "McKinsey Quarterly" 2003, nr 1
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1426-2568
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu