BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zaliwski Andrzej S. (Państwowy Instytut Badawczy w Puławach)
Tytuł
Aspekty technologiczno-oganizacyjne łączenia produkcji rolniczej na cele żywnościowe i energię
Technological and organizational aspects of combining agricultural production for food and energy
Źródło
Inżynieria Rolnicza, 2013, R. 17, nr 4 (147), s. 399-407, wykr., bibliogr. 20 poz.
Agricultural Engineering
Słowa kluczowe
Gospodarstwa rolne, Produkcja roślinna, Gospodarka energetyczna
Arable farm, Crop production, Energy economics
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przeprowadzono ocenę jednego z ważnych warunków technologiczno-organizacyjnych przy wprowadzaniu roślin energetycznych do istniejących systemów rolniczych, jakim jest kumulacja nakładów robocizny. Zastosowano w tym celu metodę symulacji z wykorzystaniem modelu gospodarstwa. Założono, że plan produkcji gospodarstwa obejmuje cztery technologie żywnościowe (pszenica ozima, rzepak ozimy, jęczmień jary i kukurydza na ziarno) o areale po 20 ha. Poszczególne rośliny uprawiane są po sobie. Uprawa energetyczna (wierzba) zostaje wprowadzona kosztem rezygnacji z 20 ha najmniej dochodowej uprawy dotychczasowej. Potrzeby robocizny zabezpiecza właściciel gospodarstwa i pracownicy najemni. Kumulację nakładów robocizny analizowano przy podziale roku kalendarzowego na okresy dekadowe. Stwierdzono, że zastąpienie najmniej dochodowej rośliny (pszenicy ozimej) wierzbą energetyczną nie powodowało niedopuszczalnej kumulacji nakładów i dla przyjętych założeń zastąpienie pszenicy ozimej uprawą energetyczną może być strategią opłacalną.(abstrakt oryginalny)

Evaluation of one of the most important technological and organizational conditions, that is accumulation of labour inputs, at introduction of energy crops into the existing agricultural systems was conducted. For that purpose the simulation method with the use of a farm model was applied. It was assumed that the production plan of the farm consisted of four food production technologies (winter wheat, winter rape, spring barley and maize for grain) with the acreage of 20 ha each grown in monoculture. Energy crop (willow) was introduced by replacing the least-profitable crop grown heretofore. The farmer and hired workers provide the labour resources. The analysis of the labour input accumulation was conducted over decade periods, into which the calendar year was divided. It was found out that replacing the least-profitable plant (winter wheat) with energy willow did not lead to an inadmissible labour input accumulation. For the assumptions made, the replacing of winter wheat with energy crop can be a profitable strategy.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Abrahamson, L.P.; Volk, T.A.; Smart, L.B.; Cameron, K.D. (2010). Shrub Willow Biomass Producer's Handbook. College of Environmental Science and Forestry, Syracuse, NY, USA. Pozyskano z: http://www.esf.edu/willow/documents/ProducersHandbook.pdf.
 2. Frączek, K.; Mudryk, K. (2008). Zmiany wilgotności pędów wierzby Salix viminalis L. w okresie sezonowania. Inżynieria Rolnicza, 10(108), 55-61.
 3. Juliszewski ,T.; Kwaśniewski, D.; Baran, D. (2005). Porównanie wiosennego i jesiennego sadzenia wierzby energetycznej (salix viminalis). Inżynieria Rolnicza, 6(66), 251-258.
 4. Kalkulacje rolnicze. Poznań, Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, 2013. Pozyskano z: http://kalkulacje.wodr.poznan.pl.
 5. Kuś, J.; Faber, A. (2007). Alternatywne kierunki produkcji rolniczej. Studia i Raporty IUNG-PIB, 7, 139-149.
 6. Kuś, J.; Matyka, M. (2010). Uprawa roślin na cele energetyczne. Instrukcja upowszechnieniowa. Wydawnictwo IUNG-PIB, Puławy, ISBN: 978-83-072-6.
 7. Kwaśniewski, D. (2007). Techniczno-ekonomiczne aspekty zbioru na plantacjach wierzby energetycznej. Inżynieria Rolnicza, 6(94), 129-135.
 8. Kwaśniewski, D. (2008). Efektywność mechanizacji uprawy na plantacjach wierzby energetycznej. Inżynieria Rolnicza, 2(100), 171-178.
 9. Kwaśniewski, D. (2010). Efektywność energetyczna produkcji biomasy z rocznej wierzby. Inżynieria Rolnicza, 1(119), 289-295.
 10. Kwaśniewski, D. (2011). Modelowe technologie zbioru a koszty produkcji biomasy z trzyletniej wierzby energetycznej. Inżynieria Rolnicza, 4(129), 167-176.
 11. Kwaśniewski, D.; Mudryk, K.; Wróbel M. (2008). Ocena zbioru wierzby energetycznej z użyciem kosy spalinowej. Inżynieria Rolnicza, 10(108), 159-165.
 12. Lisowski, A.; Chlebowski, J.; Klonowski, J.; Nowakowski, T.; Strużyk, A.; Sypuła, M. (2010). Technologie zbioru roślin energetycznych. Wydawnictwo SGGW. Warszawa. ISBN 978-83-7583-222-8.
 13. Muzalewski, A. (2009). Koszty eksploatacji maszyn. IBMER, Warszawa.
 14. Stolarski, M.; Kisiel, R.; Szczukowski, S.; Tworkowski, J. (2008). Koszty likwidacji plantacji wierzby krzewiastej. Roczniki Nauk Rolniczych, seria G, 2(94), 172-177.
 15. Stuczyński, T.; Łopatka, A.; Faber, A.; Czaban, P.; Kowalik, M.; Koza, P.; Korzeniowska-Pucułek, R.;Siebielec, G. (2008). Prognoza wykorzystania przestrzeni rolniczej dla produkcji roślin na cele energetyczne. Studia i Raporty IUNG-PIB, 11, 25-42.
 16. System Maszyn Rolniczych. (1988). Wskaźniki eksploatacyjno-ekonomiczne - część 14. IBMER, Warszawa.
 17. Zaliwski, A. S. (2004). Program komputerowy Agroefekt. IUNG, Puławy. Pozyskano z: http://www.zazi.iung.pulawy.pl/Documents/Agroefekt.html.
 18. Zaliwski, A.S. (2013). System Agroefekt-2012-online (prototyp). System doradztwa w zakresie zrównoważonej produkcji roślinnej. IUNG-PIB, Puławy. Pozyskano z: http://www.dss.iung.pulawy.pl/Documents/ipr/AgroefektOnline.html.
 19. Zaliwski, A.; Zaorski, T.; Hołaj, J. (1995). Program Agroefekt. (Dyskietka 1.44). Wersja 3.0, Puławy, IUNG.
 20. Zaliwski, A.; Hołaj, J. (1999). Combining Hop Production with Fruit Production on Hop Farm. Conf. proc. Agrotech Nitra'99 conference. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Nitra, 77-82. Pozyskano z: http://www.dss.iung.pulawy.pl/Images/agroef/Zaliwski_1999_Agrotech%20Nitra%2799.pdf.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1429-7264
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu