BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Borusiewicz Andrzej (Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży), Kapela Krzysztof (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Tytuł
Nowoczesne rozwiązania technologiczno-funkcjonalne stosowane w chowie krów mlecznych na przykładzie wybranych gospodarstw powiatu łomżyńskiego
Modern technological and functional solutions used in dairy cows breeding on the example of the selected farms of Łomżyński province
Źródło
Inżynieria Rolnicza, 2013, R. 17, nr 3 (146), s. 41-46, tab., bibliogr. 11 poz.
Agricultural Engineering
Słowa kluczowe
Hodowla zwierząt, Zwierzęta gospodarcze, Technologia, Dobrostan
Animal husbandry, Livestock, Technology, Well-being
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W 2012 roku przeprowadzono analizę wybranych gospodarstw specjalizujących się w chowie krów mlecznych. Celem badań była ocena rozwiązań technologiczno-funkcjonalnych stosowanych w chowie bydła mlecznego na terenie powiatu łomżyńskiego. Dokonano oceny warunków środowiskowych w pomieszczeniach dla bydła, systemów utrzymania zwierząt, zadawania pasz, usuwania odchodów oraz pozyskiwania mleka. Na podstawie przeprowadzonych badań należy stwierdzić, że na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat nastąpiły istotne zmiany, które wpłynęły na stosowane technologie oraz rozwiązania funkcjonalne budynków inwentarskich gospodarstw specjalizujących się w produkcji mleka. Wdrożenie nowoczesnych technologii poprawiło dobrostan zwierząt, co przełożyło się na zwiększenie ich wydajności mlecznej, poprawę jakości otrzymywanego surowca, a także znacznie skróciło czas pracy rolnika. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że rolnicy przekonani są co do istoty i ważności inwestowania w nowoczesne rozwiązania technologiczne.(abstrakt oryginalny)

In 2012, analysis of the selected farms specialising in dairy cows breeding was carried out. The objective was an assessment of technological and functional solutions used in the dairy cattle breeding on the area of Łomżyński province. Assessment of environmental conditions in facilities for cattle, systems of animals maintenance, feeding, removal of excrements and obtaining milk was carried out. Based on the research which was carried out, one should state that within the range of the last ten years, significant changes occurred, which influenced applicable technologies and functional solutions of livestock buildings of farms specialising in milk production. Implementation of modern technologies improved animals welfare, which translated into the increase of their milk efficiency, improvement of the quality of the obtained raw material and also considerably shortened farmer's work time. Based on the research, it was found out that farmers are convinced about the significance and importance of investing in modern technological solutions.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Borusiewicz, A. (2009). Wykorzystanie specjalistycznych programów komputerowych i Internetu w gospodarstwach rolnych. Acta Scientiarum Polonorum. Technica Agraria, 8(3-4), 3-8.
 2. Czarnociński, F.; Lipiński, M. (2005). Ekonomiczne aspekty robotyzacji doju mechanicznego. PTPN - Prace Komisji Nauk Rolniczych i Komisji Nauk Leśnych, T. 98/99, 141-148.
 3. Klungel, G. H.; Slaghuis, B. A.; Hogeveen, H. (2000). The effect of the introduction of automatic milking systems on milk quality. Journal of Dairy Science, 83(9), 1998-2003.
 4. Lipiński, M.; Winnicki, S. (1997). Wstępna ocena funkcjonowania robota do dojenia krów firmy Lely Industries N.V. Problemy Inżynierii Rolniczej, 1(15), 99-105.
 5. Mathijs, E. (2004). Socio-economic aspects of automatic milking. Automatic milking - a better understanding. Proceedings of the international symposium held in Lelystad, Wageningen Pers., The Netherlands, 46-55.
 6. Nawrocki, L. (2008). Rozwiązania techniczne i eksploatacja urządzeń w oborach wolnostanowiskowych a dobrostan krów mlecznych. Inżynieria Rolnicza, 6(104), 145-149.
 7. Nawrocki, L. (2009). Technika a dobrostan zwierząt. Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej.
 8. Neja, W. (2011). Co powinno znajdować się w oborze? Hodowca Bydła, 11.
 9. Rasmussen, M. D.; Blom, J. Y.; Nielsen, L. A. H.; Justesen, P. (2001). Udder health of cows milked automatically. Livestock Production Science, 72, 147-156.
 10. Romaniuk, W.; Łukaszuk, M.; Karbowy, A. (2005). Rozwiązania obór pod kątem dobrostanu zwierząt i ochrony środowiska w zakresie produkcji bydła mlecznego i mięsnego. Inżynieria Rolnicza, 64(732), 175-181.
 11. Szlachta, J. (2007). Analiza systemów zarządzania stadem krów. Problemy Inżynierii Rolniczej, 1, 67-75.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1429-7264
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu