BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Boćkowski Michał (RolStal), Gaworski Marek (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Wskaźniki oceny obór z różnymi systemami utrzymania bydła mlecznego
Assessment indices of barns with a varied maintenance system of dairy cows
Źródło
Inżynieria Rolnicza, 2013, R. 17, nr 3 (146), s. 31-39, rys., bibliogr. 20 poz.
Agricultural Engineering
Słowa kluczowe
Hodowla zwierząt, Zwierzęta gospodarcze, Gospodarstwa rolne
Animal husbandry, Livestock, Arable farm
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem pracy było wyodrębnienie nowych wskaźników oceny budynków inwentarskich dla bydła mlecznego ze szczególnym uwzględnieniem ich technicznego wyposażenia. Zakresem pracy objęto obory z uwięziowym i wolnostanowiskowym systemem utrzymania, zróżnicowane pod względem pogłowia zwierząt w stadach. W opracowanym formularzu badawczym zestawiono zbiór podstawowych informacji na temat warunków produkcji bydła w poszczególnych obiektach. W trakcie bezpośrednich wizyt badawczych w gospodarstwach okazało się, że w oborach zaobserwowano nowe elementy, które wykorzystano do zaproponowania porównawczych wskaźników oceny obiektów inwentarskich dla bydła mlecznego. We wszystkich badanych obiektach z uwięziowym systemem utrzymania stwierdzono występowanie rozwiązań niestandardowych w budynku inwentarskim, co potwierdza inwencję producentów mleka we wprowadzaniu zmian w technicznym wyposażeniu budynków inwentarskich.(abstrakt oryginalny)

The paper aimed at distinguishing new indices for evaluation of barns for dairy cows including their technical equipment. The detailed investigations covered barns with tied and free-stall maintenance systems including farms with different size of dairy herds. The elaborated research questionnaire to carry out the investigations included the set of basic data concerning conditions of dairy production in the barns. During direct research visits in the investigated farms some new elements were observed in the barns and as a result new comparative indices were proposed to evaluate livestock buildings for dairy cows. The all investigated barns with tied maintenance system were characterized by the use of non-standard solutions in the area for cows. Such results of the investigations confirm imagination of dairy farm owners to implement changes in the technical equipment of the managed barns.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Boćkowski, M. (2012). Metoda oceny warunków kształtowania dobrostanu bydła zależnych od technicznego wyposażenia produkcji. Praca doktorska (maszynopis), WIP, SGGW, Warszawa, 139.
 2. Boćkowski, M.; Gaworski, M. (2011). Wybrane aspekty doskonalenia budownictwa inwentarskiego w kontekście jego funkcjonalności i dobrostanu zwierząt. Mat. XVII Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. "Problemy intensyfikacji produkcji zwierzęcej z uwzględnieniem poprawy struktury obszarowej gospodarstw rodzinnych, ochrony środowiska i standardów UE", ITP, Falenty-Warszawa, 9-12.
 3. Cook, N.B.; Bennett, T.B.; Nordlund, K.V. (2005). Monitoring indices of cow comfort in free-stallhoused dairy herds. J. Dairy Sci., 88, 3876-3885.
 4. Fiedorowicz, G.; Mazur, K. (2011). Mikroklimat pomieszczeń w oborach wolnostanowiskowych w okresie wiosenno-letnim, cz. I. Problemy Inżynierii Rolniczej, 1(71), 123-134.
 5. Fiedorowicz, G.; Romaniuk, W.; Wandal, W. (2011). Metoda oceny ekonomiczno-technologicznej rozwiązań ciągu funkcjonalnego usuwania i magazynowania nawozu naturalnego z obór. Problemy Inżynierii Rolniczej, 4(74), 105-116.
 6. Gancarz, F. (2010). Koszty wyposażenia i eksploatacji linii do przygotowywania i zadawania pasz w różnych systemach żywienia krów. Problemy Inżynierii Rolniczej, 3(69), 85-93.
 7. Gaworski, M. (2005). Uwarunkowania przekształceń inżynierii agrosystemów mleczarskich. Warszawa, Wydawnictwo SGGW, 100, ISBN 83-7244-661-X.
 8. Ito, K.; Weary, D.M.; von Keyserlingk, M.A.G. (2009). Lying behavior: Assessing within- and between-herd variation in free-stall-housed dairy cows. J. Dairy Sci., 92, 4412-4420.
 9. Ito, K.; von Keyserlingk, M.; LeBlanc, S.J.; Weary D. (2010). Lying behavior as an indicator of lameness in dairy cows. J. Dairy Sci., 93(8), 3553-3560.
 10. Lipiński, M. (2009). Trendy rozwojowe konstrukcji maszyn przeznaczonych dla obór mlecznych. Prace i Materiały Zootechniczne, 67, 37-150.
 11. Michałek, R. (red.). (1998). Uwarunkowania technicznej rekonstrukcji rolnictwa. Kraków, Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej, 289, ISBN 83-905219-1-1.
 12. Nawrocki, L. (2009). Technika a dobrostan bydła. Opole, Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, 222, ISBN 978-83-60691-54-0.
 13. Norring, M.; Valros, A.; Munksgaard, L. (2012). Milk yield affects time budget of dairy cows in tiestalls. J. Dairy Sci., 95, 102-108.
 14. Overton, M. W.; Moore, D. A.; Sischko, W. M. (2003). Comparison of commonly used indices to evaluate dairy cattle lying behaviour. Proceedings of the Fifth International Dairy Housing Conference, ASAE, Fort Worth, Texas, USA, 125-130.
 15. Pabis, S. (1985). Metodologia i metody nauk empirycznych. Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 267, ISBN 83-01-05256-2.
 16. Romaniuk, W. (2008). Kształtowanie warunków środowiskowych w nowoczesnych obiektach inwentarskich. Problemy Inżynierii Rolniczej, 4(62), 93-100.
 17. Romaniuk, W. (2010). Kierunki zrównoważonego rozwoju technologii i budownictwa w chowie zwierząt. Problemy Inżynierii Rolniczej, 4(70), 121-128.
 18. Szlachta, J. (2005). Wskaźniki technologiczno-eksploatacyjne produkcji mleka w wybranych oborach. Inżynieria Rolnicza, 4(64), 299-304.
 19. Szarek, J. (red.).; Nawrocki, L.; Kruczyńska, H.; Piech, T.; Kotowski, K. (2010). Chów bydła mlecznego. Poznań, Wielkopolskie Wydawnictwo Rolnicze, 295, ISBN 978-83-929756-1-8.
 20. Weary, D. M.; Taszkun, I. (2000). Hock lessions and free stall design. J. Dairy Sci., 83, 697-702.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1429-7264
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu