BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zając Justyna (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Wpływ tożsamości międzynarodowej Unii Europejskiej na jej politykę zagraniczną
Influence of International Identity of the European Union on its Foreign Policy
Źródło
Stosunki Międzynarodowe, 2014, t. 50, nr 2, s. 121-133, bibliogr. 46 poz.
International Relations
Słowa kluczowe
Tożsamość międzynarodowa UE, Polityka zagraniczna, Podmioty prawa międzynarodowego, Integracja regionalna, Dobre rządzenie, Dialog międzykulturowy
International identity of the EU, Foreign policy, Legal entities governed by international law, Regional integration, Good governance, Intercultural dialogue
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Kraj/Region
Region Morza Śródziemnego
Mediterranean Basin
Abstrakt
We współczesnym systemie międzynarodowym liczba uczestników, zarówno państwowych jak i niepaństwowych, stale rośnie, a dynamiczny rozwój naukowo-technologiczny implikuje powstawanie coraz silniejszych interakcji między nimi. W tym niezwykle złożonym świecie coraz częściej stosuje się pojęcie "tożsamości międzynarodowej" jako kategorii pomagającej wyjaśniać działania tych niezwykle licznych i zróżnicowanych uczestników stosunków międzynarodowych, realizujących odmienne cele i stosujących różne środki oraz metody działania. Intencją autorki jest przedstawienie tożsamości międzynarodowej Unii Europejskiej, będącej specyfi cznym podmiotem stosunków międzynarodowych i jej wpływu na zachowanie UE na arenie międzynarodowej. Analiza zostanie przeprowadzona na przykładzie polityki Unii w regionie śródziemnomorskim. (fragment tekstu)

International identity of the European Union has been shaped due to the values and norms that form its constitutive basis, and which are: human dignity, freedom, democracy, equality, the rule of law, respect for human rights, social solidarity, sustainable development. As a consequence, in cooperation with the third countries, the EU deals with, alongside broadly defined economic issues, the matters of democracy, good governance, respect for human rights and intercultural dialogue. To achieve the objectives specified on the basis of these values, the EU adopts its typical methods: the institutionalization of cooperation, comprehensiveness of activities, policy of conditionality and multilateralism. The declared objectives of the EU's foreign policy therefore bear the features of political idealism, which to a large degree distinguishes it from other international actors. In practice, however, these objectives are accomplished to a limited extent, because they are often contrary to the interests of the EU member states. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Z. Bokszański, Tożsamości zbiorowe, Warszawa 2005
 2. E.H. Erikson, Identity, International Encyclopedia of the Social Sciences, t. 17, London 1968.
 3. L. Witkowski, Rozwój i tożsamość w cyklu życia. Studium koncepcji Erika H. Eriksona, Toruń 1989.
 4. S. Bieleń, Tożsamość uczestników stosunków międzynarodowych, w: R. Zięba, S. Bieleń, J. Zając (red.), Teorie i podejścia badawcze w nauce o stosunkach międzynarodowych, Warszawa 2015
 5. J. Kukułka, Pojmowanie i istota tożsamości narodowej pod koniec XX wieku, w: S. Bieleń, W.M. Góralski (red.), Nowa tożsamość Niemiec i Rosji w stosunkach międzynarodowych, Warszawa 1999
 6. J. Kukułka, Postrzeganie międzynarodowe, "Stosunki Międzynarodowe" 1992, t. 16
 7. J. Kukułka, Teoria stosunków międzynarodowych, Warszawa 2000.
 8. A. Wendt, Anarchy Is what States Make of It: the Social Construction of Power Politics, "International Organization" 1992, t. 48, nr 2.
 9. PJ. Katzenstein, The Culture of National Security: Norms and Identity in World Politics, New York 1996.
 10. J. Zając, Teoria ról międzynarodowych, w: R. Zięba, S. Bieleń, J. Zając (red.), Teorie i podejścia badawcze w nauce o stosunkach międzynarodowych, Warszawa 2015
 11. T. Risse, Social Constructivism and European Integration, w: A. Wiener, T. Diez (red.), European Integration Theory, Oxford 2004
 12. U. Beck, E. Grande, Europa kosmopolityczna. Społeczeństwo i polityka w drugiej nowoczesności, Warszawa 2009.
 13. A. Giddens, Europa w epoce globalnej, Warszawa 2009;
 14. J.T. Checkel, P. Katzenstein (red.), European Identity, Cambridge 2009;
 15. J. Siewierski, Źródła tożsamości europejskiej, w: J. Polakowska-Kujawa (red.), Współczesna Europa w procesie zmian. Wybrane problemy, Warszawa 2006
 16. O. Wæver, The EU as a Security Actor: Reflections from a Pessimistic Constructivist on Postsovereign Security Orders, w: M. Kelstrup, M. Williams (red.), International Relations Theory and the Politics of European Integration. Power, Security and Community, London 2000.
 17. J. Raux, L'identité internationale de l'Union européene, Paper presented to group on Federalization of the Union: Myths and Realities?, Contributions to the meeting of the 6-7 July 2000, Intergovernmental Conference 2000, http://www.consuniv.org/docs/Raux6juillet.doc (czerwiec 2009 r.).
 18. Ch. Damro, Building an International Identity: the EU and Extraterritorial Competition Policy, "Journal of European Public Policy" 2001, t. 8, nr 2.
 19. J. Zielonka, Europa jako imperium. Nowe spojrzenie na Unię Europejską, Warszawa 2007
 20. I. Manners, R.G. Whitman, The "Difference Engine": Constructing and Representing the International Identity of the European Union, "Journal of European Public Policy" 2003, t. 10, nr 3.
 21. I. Manners, R.G. Whitman, Towards Identifying the International Identity of the European Union: A Framework for Analysis of the EU's Network of Relationships, "Journal of European Integration" 1998, t. 21, nr 3
 22. J. McCormick, Understanding the European Union: A Concise Introduction, Basingstoke 2008,
 23. R. Kuźniar, Międzynarodowa tożsamość Europy (UE), w: E. Haliżak, S. Parzymies (red.), Unia Europejska. Nowy typ wspólnoty międzynarodowej, Warszawa 2002
 24. J.J. Węc, Spór o kształt instytucjonalny Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej 1950-2005, Kraków 2006;
 25. A. Podraza, Unia Europejska w procesie reform traktatowych, Lublin 2007.
 26. S. Lucarelli, Interpreted Values, w: O. Elgstrom, M. Smith (red.), The European Union's Roles in International Politics. Concepts and Analysis, London 2006.
 27. R. Zięba, International Roles of the European Union, "Rocznik Integracji Europejskiej" 2012, nr 6
 28. J. Zając, Role Unii Europejskiej w regionie Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu, Warszawa 2010.
 29. J. Zając, Instytucjonalizacja wielostronnej współpracy eurośródziemnomorskiej na rzecz bezpieczeństwa, w: S. Parzymies, R. Zięba (red.), Instytucjonalizacja wielostronnej współpracy w Europie, Warszawa 2004
 30. S. Biscop, Network or Labirynth? The Challenge of Co-ordinating Western Security Dialogues with the Mediterranean, "Mediterranean Politics" 2002, t. 7, nr 1.
 31. S.F. Larrabee, J. Green, I.O. Lesser, M. Zanini, NATO's Mediterranean Initiative: Policy Issues and Dilemmas, MR-957-IMD, RAND, Santa Monica 1998.
 32. J. Zając, Unia Europejska wobec Arabskiej Wiosny, "Krakowskie Studia Międzynarodowe" 2012, nr 1
 33. K. Engelbrekt, M. Mohlin, Ch. Wagnsson, The NATO Intervention in Libya, London 2013.
 34. S. Parzymies, Unia Europejska jako uczestnik stosunków międzynarodowych, w: S. Parzymies (red.), Dyplomacja czy siła? Unia Europejska w stosunkach międzynarodowych, Warszawa 2009.
 35. K.E. Smith, The Use of Political Conditionality in the EU's Relations with Third Countries: How Effective?, "European Foreign Affairs Review" 1998, t. 3, nr 2.
 36. E. Lannon, K. Inglis, T. Haenelbacke, The Many Faces of EU Conditionality in Pan-Euro Mediterranean Relations, w: M. Maresceau, E. Lannon (red.), The EU's Enlargement and Mediterranean Strategies, London 2000
 37. E. Baracani, The European Union and Democracy Promotion: a Strategy of Democratization in the Framework of the Neighborhood, w: F. Attina, R. Rossi (red.), European Neighbourhood Policy: Political, Economic and Social Issues, The Jean Monnet Centre "Euro-Med", Department of Political Studies, Catania 2004, s. 48 i nast.
 38. J.C. Volkel, More for More, Less for Less - More or Less: A Critique of the EU's Arab Spring Response a la Cinderella, "European Foreign Affairs Review" 2014, nr 2
 39. R. Kagan, Potęga i raj. Ameryka i Europa w nowym porządku świata, Warszawa 2003
 40. K.E. Jorgensen, A Multilateralism Role for the EU, w: O. Elgstrom, M. Smith (red.), The European Union's Roles in International Politics. Concepts and Analysis, London 2006
 41. A. Le More, Killing with Kindness: Funding the Demise of a Palestinian State, "International Affairs" 2005, t. 81, nr 5, s. 995.
 42. R. Zięba, Traktatowe uwarunkowania polityki zagranicznej Unii Europejskiej: między polityką wspólną a interesami państw członkowskich, w: J. Zając (red.), Unia Europejska w regionie śródziemnomorskim: między polityką wspólną a interesami państw członkowskich, Warszawa 2014
 43. M. Pace, P. Seeberg (red.), European Union's Democratization Agenda in the Mediterranean, New York 2010.
 44. R. Youngs, Europe's Flawed Approach to Arab Democracy, London 2006.
 45. N. Bremberg, A. Driss, J. Horst, E. Soler Lecha, I. Werenfels, Flexible Multilateralism: Unlimited Opportunities? The Case of Civil Protection in the Mediterranean, "EuroMeSCo Paper", February 2009, nr 80.
 46. J. Zając, Polityka śródziemnomorska UE: między idealizmem a realizmem, w: J. Zając (red.), Unia Europejska w regionie śródziemnomorskim: między polityką wspólną a interesami państw członkowskich, Warszawa 2014.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0209-0961
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu