BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stolarczyk Mieczysław (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Tytuł
Wzrost międzynarodowej roli Niemiec w następstwie kryzysu strefy euro
Growth of International Role of Germany in the Wake of Eurozone Crisis
Źródło
Stosunki Międzynarodowe, 2014, t. 50, nr 2, s. 135-154, bibliogr. 77 poz.
International Relations
Słowa kluczowe
Kryzys finansowy, Strefa euro, Polityka międzynarodowa
Financial crisis, Eurozone, International politics
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Kraj/Region
Niemcy
Germany
Merkel Angela
Abstrakt
Jedną z wielu implikacji, trwającego od kilku lat kryzysu strefy euro i całej UE, jest znaczny wzrost ekonomicznej i politycznej roli Niemiec. Niemcy, ze względu na znaczny potencjał gospodarczo-fi nansowy i skuteczne wdrażanie reform wewnętrznych, odgrywają kluczową rolę w działaniach stabilizujących strefę euro. Ten znaczny wzrost roli Niemiec w strefi e euro i w UE spotkał się ze zróżnicowanymi ocenami nie tylko poza granicami Niemiec, ale także w samej RFN. Znany niemiecki socjolog Ulrich Beck pisał: "Każdy to wie, lecz wypowiedzenie głośno tego stwierdzenia oznacza złamanie tabu: Europa stała się niemiecka". Natomiast Jürgen Habermas pisał, że wizja "europejskiej misji", nastawionych na współpracę Niemiec ustępuje nieskrywanej chęci przywództwa "europejskich Niemiec w ukształtowanej na niemiecką modłę Europie", a dyplomatyczna wstrzemięźliwość Niemiec stopniowo ustępuje działaniom Niemiec w UE, wykazujących coraz mniejszą wrażliwość na interesy innych państw. W ocenie tego wybitnego fi lozofa niemieckiego, to nie Bruksela narzuca jakieś rozwiązania, ale coraz bardziej Berlin. (fragment tekstu)

One of many implications of the eurozone crisis is a considerable growth of the economic and political role of Germany. Due to its potential economic and financial potential as well as effective implementation of domestic reforms, the Federal Republic of Germany plays a key role in the stabilization of the eurozone. The reception of this signifi cant growth of the role of Germany in the eurozone and the EU was varied not only beyond the German borders, but also in Germany. There were opinions about domination or even hegemony of Germany. The analysis highlights the issues related to major undertakings of the government of Chancellor Angela Merkel to overcome the crisis in the eurozone. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. M. Stolarczyk, Implikacje kryzysu Unii Europejskiej dla dalszego procesu integracji, "Krakowskie Studia Międzynarodowe" 2012, nr 3;
 2. S. Harnisch, Przywództwo bez hegemonii. Rola Niemiec w czasie kryzysu euro, "Sprawy Międzynarodowe" 2014, nr 2.
 3. E. Cziomer, Wyzwania partnerstwa i współpracy polsko-niemieckiej w Unii Europejskiej, "Krakowskie Studia Międzynarodowe" 2013, nr 4.
 4. U. Beck, Niemiecka Europa. Nowe krajobrazy władzy pod znakiem kryzysu, przeł. R. Formuszewicz, Warszawa 2013
 5. J. Habermas, Pakt dla Europy czy przeciw Europie?, "Gazeta Wyborcza" z 9-10 kwietnia 2011 r.
 6. H. Wagner, Jürgen Habermas - seine vision von Europa, "Krakowskie Studia Międzynarodowe" 2012,nr 3.
 7. Europa und die neue Deutsche Frage. Ein Gespräch mit Jürgen Habermas, Joschka Fischer, Henrich Enderlein und Christian Calliess, "Blätter für deutsche und internationale Politik" 2011, nr 5.
 8. Rede Deutschland in und mit Europa von Helmut Schmidt auf dem SPD-Bundesparteitag am 4. Dezember 2011 in Berlin, www.spd.de/aktuelles/Pressemitteilungen/21498/20111204_rede_helmut_schmidt.html (14.05.2013).
 9. A. Wolff-Powęska, Problem niemiecki po zjednoczeniu, "Zeszyty Instytutu Zachodniego" 2000, nr 19;
 10. M. Stolarczyk, Podział i zjednoczenie Niemiec jako elementy ładów europejskich po drugiej wojnie światowej, Katowice 1995
 11. B. Koszel, Mocarstwowe aspiracje Niemiec w Europie XXI wieku: realia i perspektywy (Raport z badań), Poznań 2012
 12. J. Gauck, Deutschlands Rolle in der Welt: Anmerkungen zu Verantwortung, Normen und Bündnissen, München, 31.Januar 2014, http://www.bundespraesident.de/SharedDocs/Reden/DE/Joachim-Gauck/Reden/2014/01/140131-Muenchner-Sicherheitskonferenz.html;jsessionid=5C37A- 4560817126904ACABF33F494293.2_cid293?nn=1891680#Start (11.09.2014).
 13. T.G. Ash, W imieniu Europy. Niemcy i podzielony kontynent, Londyn 1996
 14. M. Stolarczyk, Europejskie Niemcy czy niemiecka Europa? "Zeszyty Niemcoznawcze PISM" 1991, nr 6.
 15. Hegemon jest bez szans. Wywiad z Joschką Fischerem, byłym szefem niemieckiej dyplomacji i byłym liderem partii Zieloni, "Newsweek" 2013, nr 45.
 16. E. Cziomer, Rola Niemiec w kryzysie strefy euro po 2009 roku, Kraków 2013.
 17. M. Stürmer, Berlin - Paris: Zwei Träume in einen Bett, w: R. Meier-Walser, A. Wolf (red.), Die Aussenpolitik der Bundesrepublik Deutschland. Anspruch, Realität, Perspektiven, München 2012.
 18. T.G. Ash, Kryzys Europy, "Dialog" 2012-2013, nr 102, s. 26.
 19. J. Trenkner, Hegemoni wbrew woli, "Tygodnik Powszechny" z 30 czerwca 2013 r.
 20. E. Haliżak, Geneza i międzynarodowe implikacje współczesnego kryzysu ekonomicznego, w: J. Symonides (red.), Świat wobec współczesnych wyzwań i zagrożeń, Warszawa 2010;
 21. PJ. Borkowski, Unia Europejska - między kryzysem a niespełnieniem, "Rocznik Strategiczny" 2010/11", s. 101.
 22. K. Malinowski, Debata o odpowiedzialności Niemiec za sprawy międzynarodowe, "Biuletyn Instytutu Zachodniego" 2014, nr 169.
 23. Traktat o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w Unii Gospodarczej i Walutowej, www.european-council.europa.eu.pism.pl (14.08.2014).
 24. J. Kaczyński, Nie odtwarzajmy Cesarstwa Niemieckiego, "Rzeczpospolita" z 6 grudnia 2011 r.;
 25. P. Semka, Brutalni, subtelni, skuteczni, "Rzeczpospolita" z 25-26 lutego 2012 r.
 26. U. Beck, Europe's Crisis is an Opportunity for Democracy, www.guardian.co.uk/commentis- free/2011/nov/28/europe-crisi-opportunity-democracy?INTCMP=SRCH) (14.05.2013).
 27. U. Beck, Zwycięstwo merkiawelizmu, "Polityka" 2013, nr 28.
 28. M.A. Cichocki, Zmiana niemieckiego paradygmatu w Europie, "Analizy Natolińskie" 2012, nr 2, http:www.natolin.edu.pl/pdf/analizy/Natolin_Analiza_2_2012.pdf (02.05.2013).
 29. "Der Spiegel" z 21 grudnia 2012 r.
 30. Nie bójcie się Niemiec. Wywiad z byłym prezydentem RFN, Richardem von Weizsäckerem, "Europa" dodatek do "Gazeta Wyborcza" z 11 września 2013 r.
 31. "Merkozy": Berlin und Paris übernehmen die Führung, "Frankfurter Algemeine Zeitung" z 2 grudnia 2011 r.
 32. EU-Wirtschaftpolitik. Frankreich drängt Deutsche zu Export-Fair-play, "Spiegel" z 15 marca 2010 r.
 33. J. Ciesielska-Klikowska, Niemiecko-francuski tandem w XXI wieku - wyzwania, problemy, punkty sporne, "Biuletyn Niemiecki" 2013, nr 37.
 34. Z. Czachór, Główne kierunki i dynamika zmian w Unii Europejskiej, "Sprawy Międzynarodowe" 2010, nr 2
 35. W. Weidenfeld, Die neue deutsche Europapolitik, w: R. Meier-Walser, A. Wolf (red.), Die Aussenpolitik der Bundesrepublik Deutschland. Anspruch, Realität, Perspektiven, München 2012
 36. Kto drukuje, ten żyje, "Polityka" 2013, nr 31.
 37. Rozbić skarbonki! Rozmowa z niemieckim ekonomistą, Heinerem Flassbeckiem, "Polityka" 2013, nr 28.
 38. Europa będzie żyła. Rozmowa z Peerem Steinbruckiem, "Gazeta Wyborcza" z 17 maja 2013 r.
 39. Regierungserklärung von Bundeskanzlerin Merkel zum Europäischen Rat am 19./20. Dezember, www.bundesregierung.de/Content/DE/Regierungserklaerung/2013-12-18-regierungserklaerung-bk-er.html (14.08.2014).
 40. L. Baj, Straszne życie bez euro, "Gazeta Wyborcza" z 3-4 grudnia 2011 r.;
 41. E. Głapiak, Rozpad strefy euro będzie drogo kosztował całą Unię, "Rzeczpospolita" z 3-4 grudnia 2011 r.
 42. Regierungserklärung von Bundeskanzlerin Angela Merkel in Berlin vor dem Deutschen Bundestag, www.euractiv.de/finanzen-und-wachsten/artikel/merkels-euro-rede-scheitert-der-euro-dann-scheitert- europa-005550 (05.04.2013).
 43. R. Sikorski, Schyłek Unii nie jest przesądzony, "Gazeta Wyborcza" z 30 listopada 2011 r.
 44. K. Łastawski, Historia integracji europejskiej, Toruń 2011.
 45. P. Gabryel, Jak leczyć europejską chorobę, "Rzeczpospolita" z 1 października 2011 r.;
 46. T. Wróblewski, Koszty rozpadu, koszty reanimacji, "Rzeczpospolita" z 10-11 grudnia 2011 r.;
 47. . Halesiak, Euro - kosztowny gadżet, "Rzeczpospolita" z 21 lutego 2012 r.
 48. J. Kloczkowski, O. Krutilek, A. Wołek (red.), Kryzys Unii Europejskiej, Kraków 2012.
 49. T. Sarrazin, Europa braucht den Euro nicht. Wie uns politisches Wunschdenken in die Krise geführt hat, Münschen 2012.
 50. M. Leonard, J.I. Torreblanca, Unio, zacznij lepiej traktować ludzi, "Gazeta Wyborcza" z 27-28 kwietnia 2013 r.
 51. W. Szacki, Polacy za Unią - rozważnie i romantycznie, "Gazeta Wyborcza" z 15 lutego 2012 r.
 52. http://wiadomosci.wp.pl/kat,36474,title,Zachod-nie-chce-Unii-Europejskiej-Gwaltowny-spadek-poparcia-dla-integracji,wid,15686214,wiadomosc.html?ticaid=111cdd (08.12.2013).
 53. www.stefczyk.info/wiadomosci/raporty-stefczyk-info/polacy-nie-chca-przyjecia-euro, 8306987339 (08.12.2013).
 54. M. Czarnecki, Brytyjczycy ostrożni i nieufni wobec Unii, "Gazeta Wyborcza" z 3 grudnia 2013 r.
 55. Polska a przyszłość Europy. Przemówienie ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego, Berlin, 28 listopada 2011 r. "Sprawy Międzynarodowe" 2012, nr 1.
 56. J. Barcz, Wiarygodnie i aktywnie w Unii Europejskiej, "Sprawy Międzynarodowe" 2012, nr 1
 57. Informacja ministra spraw zagranicznych Polski, Radosława Sikorskiego, na temat polityki zagranicznej Polski w 2011 roku (16 marca 2011 r.), s. 9-10, msz.qov.pl.
 58. M. Magierowski, W roli przyzwoitki, "Uważam Rze" z 5-11 grudnia 2011 r.;
 59. B. Wildstein, Cena wolności, "Uważam Rze" z 5-11 grudnia 2011 r.;
 60. Ł. Warzecha, Satelita Niemiec, "Rzeczpospolita" z 3 kwietnia 2012 r.;
 61. Zabójcza federalizacja. Rozmowa z Jadwigą Staniszkis, "Rzeczpospolita" z 1 grudnia 2011 r.
 62. W. Anioł, Europa socjalna "in statu nascendi", w: W. Anioł, M. Duszczyk, P.W. Zawadzki (red.), Europa socjalna. Iluzja czy rzeczywistość?, Warszawa 2011
 63. J. Bielecki, Dwie miary Angeli Merkel, "Gazeta Wyborcza" z 21 czerwiec 2013 r.
 64. Informacja ministra spraw zagranicznych o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w 2013 roku, msz.gov.pl.
 65. J. Pera, Unia Bankowa - korzyści i zagrożenia dla Polski, "Krakowskie Studia Międzynarodowe", 2013,nr 4.
 66. Priorytety polskiej polityki zagranicznej 2012-2016 przyjęte przez Radę Ministrów w marcu 2012 roku, s. 6, msz.gov.pl.
 67. A. Posener, Unerlässliche Europäer. Warum die EU auf Grossbritannien nicht verzichten kann?, "Internationale Politik" 2012, nr 2.
 68. M. Stolarczyk, Charakter polskiej eurodebaty nad przyszłością Unii Europejskiej, w: idem (red.), Unia Europejska i Polska wobec dylematów integracyjnych na początku XXI wieku, Toruń 2006.
 69. Schmidt und Giscard zur Euro-Krise, "Die Welt" z 25 sierpnia 2012 r.
 70. W Unii tyle autonomii, co w USA. Rozmowa z Radosławem Sikorskim, ministrem spraw zagranicznych Polski, "Rzeczpospolita" z 28 listopada 2011 r.
 71. Z. Czachór, Główne kierunki i dynamika zmian w Unii Europejskiej, "Sprawy Międzynarodowe" 2010, nr 2.
 72. Czy Polska może być partnerem strategicznym Niemiec w Unii Europejskiej? Rozmowa z prof. dr hab. Józefem Olszyńskim, "Rynek Niemiecki" 2012, nr 1.
 73. W. Błasiak, Pomiędzy centrum a peryferiami na progu XXI wieku. Geopolityka i ekonomika Polski i Europy Srodkowo-Wschodniej w warunkach integracji europejskiej i światowej depresji gospodarczej, Katowice 2013.
 74. K. Rak, Pomiędzy niemieckim Grossraumem a rosyjskim postimperium, "Rzeczpospolita" z 11-12 maja 2013 r.
 75. W. Lorenz, Polacy przestają się bać Niemców, "Rzeczpospolita" z 1 października 2010 r.;
 76. P. Buras, Niemiec nam niestraszny, "Gazeta Wyborcza" z 1 października 2010 r.
 77. A. Łada, Barometr Polska-Niemcy 2012. Polacy o roli Niemiec w Europie i stosunkach polsko-niemieckich, Warszawa 2012.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0209-0961
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu