BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kołodziejczyk Katarzyna (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Znaczenie raportu Wernera dla rozwoju integracji gospodarczo-walutowej w Europie w kontekście współczesnego kryzysu strefy euro
Meaning of Werner Report for Development of Economic and Monetary Integration in Europe in the Context of Present Eurozone Crisis
Źródło
Stosunki Międzynarodowe, 2014, t. 50, nr 2, s. 155-169, tab., rys., wykr., bibliogr. 17 poz.
International Relations
Słowa kluczowe
Strefa euro, Kryzys finansowy, Historia integracji europejskiej, Integracja monetarna Europy, Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW)
Eurozone, Financial crisis, History of European integration, European monetary integration, Economic and Monetary Union (EMU)
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Werner Pierre
Abstrakt
Pierre Werner, pełniący obowiązki premiera i ministra finansów Luksemburga, był autorem pierwszego raportu przyjętego na poziomie Wspólnoty Europejskiej, przedstawiającego scenariusz ustanawiania unii gospodarczo-walutowej. Jego zaprezentowanie 8 października 1970 r. przywódcom ówczesnej szóstki państw członkowskich Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (EWG) było wydarzeniem ogromnej wagi, nie tylko ze względu na atrybuty unii gospodarczo-walutowej jako ostatniego etapu integracji gospodarczej, lecz także z uwagi na odmienne poglądy państw członkowskich odnośnie do sposobów dochodzenia do planowanej unii. Celem artykułu jest analiza raportu Wernera nie tylko w kontekście jego znaczenia dla rozwoju procesów integracji gospodarczo-walutowej w Europie, ale także w kontekście współczesnego kryzysu gospodarczego. P. Wernera można bowiem uznać za wizjonera, gdyż niektóre jego propozycje są aktualnie przywoływane przez polityków europejskich. (fragment tekstu)

This paper is an attempt to analyze the meaning of Pierre Werner Report of 1970 for the concept of economic and monetary union, and above all the use of its objectives in today's plans of the European Union to recover from the eurozone economic crisis. The author attempts to answer the question whether statements included in the Werner Report about the need to establish the decision-making center for economic policy in the name and interest of the entire Community and political union have been deliberately omitted in developing the European economic and monetary union; moreover he investigates if they have not become a main cause of problems for individual states and the entire eurozone with regard to its present crisis. The article is divided into three parts. The first one presents the specifi city of the Werner Report, the second - meaning of the document in modern times, and the third - its visionary qualities. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. K. Zabielski, Założenia unii walutowej EWG i trudności w ich realizacji, "Studia Finansowe" 1973, z. 24
 2. K. Lutkowski, Problemy unii monetarnej w ramach EWG, Warszawa 1974.
 3. K. Zabielski, Nowe kierunki polityki walutowej w EWG, "Studia Finansowe" 1971, z. 10
 4. L. Tsoukalis, The Politics and Economics of the European Monetary Integration, London 1997
 5. Dane statystyczne za: www.eurostat.ec.europa (13.06.2014).
 6. Czy strefa euro przetrwa swój pierwszy kryzys, s. 6-8, www.sobieski.org.pl (27.04.2012).
 7. Rada Europejska w Brukseli. Konkluzje Prezydencji, 23 marca 2005 r., REV 1- 7615/1/05.
 8. www.ec.europa.eu .
 9. Reforma zarządzania gospodarczego w UE - analiza rozwiązań przyjętych w ramach tzw. 6-paku, grudzień 2011 r., s. 4, www.nbp.pl/publikacje (16.06.2014).
 10. www.consiulium.europa (16.06.2014).
 11. MIP Scoreboard, www.ec.europa.eu (16.06.2014).
 12. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1176/2011 z 16 listopada 2011 r. w sprawie zapobiegania zakłóceniom równowagi makroekonomicznej i ich korygowania
 13. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1174/2011 z 16 listopada 2011 r. w sprawie środków egzekwowania korekty nadmiernych zakłóceń równowagi makroekonomicznej w strefie euro, www.europa.eu/legistation (16.06.2014).
 14. "Financial Times" z 15 lutego 2010 r.
 15. Y. Mersch, After the EMURescue- which Way for Europe, www.bis.org/review (18.06.2014).
 16. Report to the Council and the Commission on the Realisation by Stages of Economic and Monetary Union in the Community, "Werner Report", Supplement to Bulletin 11-1970 of the European Communities.
 17. G. Paluszek, Federalizm fiskalny - szansa czy zagrożenie dla europejskiej unii walutowej, www.instytut.info (21.06.2014).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0209-0961
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu