BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gorzelak Eugeniusz
Tytuł
Koniunktura w rolnictwie : gospodarstwa indywidualne styczeń 1995
Business Survey in Agriculture : Individual Farms January 1995
Źródło
Koniunktura w rolnictwie. Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH, 1995, nr 19, 42 s., tab., wykr., rys.
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Gospodarstwa rolne, Produkty rolne, Ceny produktów rolnych
Agriculture, Arable farm, Agricultural products, Agricultural prices
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedstawiamy wyniki kolejnego styczniowego badania koniunktury w rolnictwie prowadzonego przez Instytut Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej na zlecenie Agencji Rynku Rolnego. Po raz pierwszy miesięcznik "Agrobazar" opublikował w lutym 1992 r. ankiety opracowane w IRG, które rolnicy wypełnili i przesłali do Instytutu, gdzie poddane zostały opracowaniu komputerowemu i analizie merytorycznej. Badania koniunktury, coraz szerzej stosowane w ś wiecie, opierają się na opinii respondentów, którzy odpowiadają na postawione pytania w sensie "lepiej", "bez zmian", "gorzej" lub też: "więcej", "tyle samo", "mniej" itd. W zależności od liczby takich odpowiedzi oblicza się najpierw procent odpowiedzi wszystkich trzech grup a następnie różnicę procentów odpowiedzi pozytywnych i negatywnych, czyli tzw. saldo. Salda ocen mające znak pozytywny (+) lub negatywny(-) przedstawione są na wykresach ukazanych w Biuletynie. Oceny obojętne nie są brane pod uwagę, jednakże ich duży procent świadczy o stabilności zjawiska. Salda procentowe mogą przyjmować wartości od dodatnich do ujemnych a zmiany ich wartości dają orientację co do tendencji w rozwoju badanych zjawisk. (fragment tekstu)

We present here the results of successive survey conducted in January'95 by Research Instituteof Economic Development for the Agency of Agricultural Market. The monthly "Agrobazar" published for the first time in February 1992 the questionnaires, which were fulfilled by the farmers and sent to the Institute where they were elaborated and analized. Business survey's research, very wide spread in the world, are basing on the opinions of the respondents, who are replying on the simple questions in such a manner: "better", "no change", "worse" or "more", "the same", "less". The sum of all answers gives 100 per cent. The difference between the percentages of positive and negative answers, called balance, is presented on the graphs in the Bulletins. Neutral assesments are not taken directly into account, however a high percentage thereof demonstrates the stability of the phenomena. Percentage balances can take value range from positive to negative ones while changes in their values give an orientation to it what direction surveyed phenomena develop. (fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1428-3204
0866-9503
Język
pol, eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu