BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gorzelak Eugeniusz
Tytuł
Koniunktura w rolnictwie : gospodarstwa indywidualne marzec 1995
Business Survey in Agriculture : Individual Farms March 1995
Źródło
Koniunktura w rolnictwie. Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH, 1995, nr 20, s. 47, tab., wykr., rys.
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Gospodarstwa rolne, Produkty rolne, Ceny produktów rolnych
Agriculture, Arable farm, Agricultural products, Agricultural prices
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedstawiamy wyniki kolejnego marcowego badania koniunktury w rolnictwie prowadzonego przez Instytut Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej na zlecenie Agencji Rynku Rolnego. Po raz pierwszy miesięcznik "Agrobazar" opublikował w lutym 1992 r. ankiety opracowane w IRG, które rolnicy wypełnili i przesłali do Instytutu, gdzie poddane zostały opracowaniu komputerowemu i analizie merytorycznej. Badania koniunktury, coraz szerzej stosowane w świecie, opierają się na opinii respondentów, którzy odpowiadają na postawione pytania w sensie "lepiej", "bez zmian", "gorzej" lub też: "więcej", "tyle samo", "mniej" itd. W zależności od liczby takich odpowiedzi oblicza się najpierw procent odpowiedzi wszystkich trzech grup a następnie różnicę procentów odpowiedzi pozytywnych i negatywnych, czyli tzw. saldo. Salda ocen mające znak pozytywny (+) lub negatywny(-) przedstawione są na wykresach ukazanych w Biuletynie. Oceny obojętne nie są brane pod uwagę, jednakże ich duży procent świadczy o stabilności zjawiska. Salda procentowe mogą przyjmować wartości od dodatnich do ujemnych a zmiany ich wartości dają orientację co do tendencji w rozwoju badanych zjawisk. (fragment tekstu)

We present here the results of successive survey conducted in March'95 by Research Institute of Economic Development for the Agency of Agricultural Market. The Agrobazar monthly published for the first time in February 1992 the questionnaires, which were filled in by the farmers and sent to the Institute where they were subject to computer processing and essential analysis. Business survey research getting more popular worldwide is based on the opinions of respondents who reply to the put questions in the following manner: "better", "no change", "worse" or "more", "the same", "less". The sum of all answers gives 100 per cent. The result of a subtraction between the percentages of positive and negative answers, called balance, is presented in the graphs in the Bulletins. Neutral assessments are not directe taken into account, however a high percentage there of demonstrates the stability of the phenomena. Percentage balances can take value range from positive to negative ones give an orientation to what direction surveyed phenomena develop. (fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1428-3204
0866-9503
Język
pol, eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu