BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pietraś Marek (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
Negocjowanie Protokołu z Kioto
Negotiations of the Kyoto Protocol
Źródło
Stosunki Międzynarodowe, 2014, t. 50, nr 2, s. 217-237, bibliogr. 29 poz.
International Relations
Słowa kluczowe
Zmiany klimatyczne, Negocjacje międzynarodowe, Międzynarodowa współpraca ekologiczna, Międzynarodowe konwencje ekologiczne
Climate change, International negotiations, International ecological cooperation, International environmental conventions
Uwagi
summ.
Abstrakt
Protokół z Kioto jest uzupełnieniem Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu z 1992 r. Należy pamiętać, że jest to konwencja ramowa, inicjująca rozwiązywanie globalnego problemu zmian klimatu i tworząca "ogólną architekturę" reżimu zmian klimatu, jednak bez nakładania na państwa-strony zobowiązań w sprawie redukcji emisji gazów szklarniowych, a przecież tylko w ten sposób można zrealizować cel konwencji w postaci stabilizacji koncentracji gazów szklarniowych. Regulacje takie bywają metaforycznie nazywanymi "bez zębów". Z kolei w Protokole z Kioto, który został przyjęty w 1997 r. i wszedł w życie 16 lutego 2005 r., na grupę państw rozwiniętych, określonych w aneksie nr I do wymienionej konwencji, nałożono zobowiązania w zakresie redukcji emisji gazów szklarniowych. Cele te miały być zrealizowane w latach 2008-2012, a Protokół z Kioto po tym okresie miał być zastąpiony nowym protokołem. Jednakże do końca 2012 r. nie udało się wynegocjować "następcy" Protokołu z Kioto, stąd też w czasie konferencji stron konwencji klimatycznej (COP-18) w Durbanie w 2012 r. podjęto decyzję o przedłużeniu jego obowiązywania do 2020 r. Oznacza to dodatkowy czas na wynegocjowanie nowych regulacji. (fragment tekstu)

The Kyoto Protocol, signed in 1997, is a "complement" of the United Nations Framework Convention on Climate Change of 1992. The protocol, not the convention, imposed on a group of developed countries obligations on the reduction of greenhouse gas emissions. However, the aim of the article is not an analysis of a final effect of negotiations which are the regulations contained in the Kyoto Protocol, but the analysis of the negotiation process. The hypothesis stating that solving global environmental problems, including climate changes, is a dynamic and more and more complex process, or even "an endless chain of negotiations", was put to verifi cation. Assuming that the Kyoto Protocol negotiations were a complex, dynamic process, to put them in order and at the same time capture the dynamic, thrashe stages which contributed to the final text of the document were identified. The first stage focused on defining the problem, and more precisely determining the scope of issues to be addressed in the protocol. During the second stage interests of states and their positions on the reduction of greenhouse gas emissions were defined. The third stage was a complex process of negotiating a political consensus confirmed by the agreed text of the protocol. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. M. Pietraś, Międzynarodowy reżim zmian klimatu, Toruń 2011
 2. M. Betsill, Global Climate Change Policy: Making Progress or Spinning Wheels?, w: R. Axelrod, D. Downie, N.J. Vig (red.), The Global Environment: Institutions, Law and Policy, Washington D.C. 2005.
 3. O. Schachter, The Emergence of International Environmental Law, "Journal of International Affairs" 1991, t. 44
 4. J. Kukułka, Internacjonalizacja zagrożeń ekologicznych i ochrony środowiska człowieka, w: J. Kukułka (red.), Internacjonalizacja życia narodów i państw, Warszawa 1991
 5. J. Kukułka, Internacjonalizacja problemów ekologicznych a kształtowanie ładu międzynarodowego, w: E. Pałyga (red.), Ekologia społeczna i współpraca międzynarodowa w zakresie ochrony środowiska, Warszawa 1992.
 6. J. Kukułka, Pojęcie i istota instytucjonalizacji w stosunkach międzynarodowych, w: J. Kukułka (red.), Zmienność i instytucjonalizacja stosunków międzynarodowych, Warszawa 1988.
 7. S. Bieleń, Negocjacje w stosunkach międzynarodowych, Warszawa 2013
 8. Summary of the First Conference of the Parties for the Framework Convention on Climate Change, "Earth Negotiations Bulletin" 1995, t. 12, nr 21;
 9. The Berlin Mandate: Review of the Adequacy of Article 4, Paragraph 2 (a) and (b), of the Convention, Including Proposals Related to a Protocol and Decisions on Follow-up, Decision 1/CP.1, FCCC/CP/1995/7/Add. 1.
 10. W. McKibbin, P. Wilkoxen, Climate Change Policy after Kyoto: A Blueprint for a Realistic Approach, Washington D.C. 2002
 11. Report of the Ad Hoc Group on the Berlin Mandate, "Earth Negotiations Bulletin" 1995, t. 12, nr 22.
 12. Report of the Second Session of the Ad Hoc Group of the Berlin Mandate, 30 October - 3 November 1995, "Earth Negotiations Bulletin" 1995, t. 12, nr 24.
 13. IPCC Second Assessment..., http://www.iisd.ca/vol12 (14.09.2014).
 14. Report of the Third Session of the Ad Hoc Group on the Berlin Mandate, 5-8 March 1996, "Earth Negotiations Bulletin" 1996, t. 12, nr 27.
 15. Summary of the Second Conference of the Parties to the Framework Convention on Climate Change, 8-19 July 1996, "Earth Negotiations Bulletin" 1996, t. 12, nr 38.
 16. S. Oberthur, H. Ott, The Kyoto Protocol. International Climate Policy for the 21st Century, Berlin 1999
 17. The Geneva Ministerial Declaration, FCCC/CP/1966/15/Add. 1
 18. L.H.H. Hsu, Institutional Bargainingfor the Climate Regime: The Process andIts Dynamics, http://www.lumes.lu.se/database/alumni/03.04/theses/hsu_hsin-chiang_Lukas.pdf (1.09.2014).
 19. Date and Venue of the Third Session of the Conference of Parties, Decision 1/CP.2,FCCC/CP/1996/15/Add. 1.
 20. Report of the Meetings of the Subsidiary Bodies of the UN Framework Convention on Climate Change, 9-18 December 1996, "Earth Negotiations Bulletin" 1996, t. 12, nr 39.
 21. Report of the Sixth Session of the Ad Hoc Group on the Berlin Mandate, 3-7 March 1997, "Earth Negotiations Bulletin" 1997, t. 12, nr 45.
 22. Report of the Meetings of the Subsidiary Bodies to the Framework Convention on Climate Change, 28 July-7 August 1997, "Earth Negotiations Bulletin" 1997, t. 12, nr 55.
 23. Report of the Beetings of the FCCC Subsidiary Bodies, 20-31 October 1997, "Earth Negotiations Bulletin" 1997, t. 12, nr 66.
 24. Byrd-Hagel Resolution, 105th Congres, 1st session S.RES. 98, http://www.nationalcenter.org/KyotoSenate. html (14.09.2014).
 25. Report of the Meetings of the FCCC Subsidiary Bodies, 20-31 October 1997, "Earth Negotiations Bulletin" 1997, t. 12, nr 66.
 26. Report of the Third Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change, 1-11 December 1997, "Earth Negotiations Bulletin" 1997, t. 12, nr 76.
 27. M. Schreurs, The Climate Change Divide. The European Union, the United States and the Future of the Kyoto Protocol, w: N.J. Vig, M.G. Faure (red.), Green Giants? Environmental Policies of the United States and the European Union, Cambridge 2004.
 28. Report of the Third Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change, 1-11 December 1997, "Earth Negotiations Bulletin" 1997, t. 12, nr 76.
 29. Ramowa konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, Dz.U. z 10 maja 1996 r.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0209-0961
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu