BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Raś Maciej (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Kreowanie wizerunku Federacji Rosyjskiej w Stanach Zjednoczonych
Creating the Image of the Russian Federation in the United States
Źródło
Stosunki Międzynarodowe, 2014, t. 50, nr 2, s. 251-261, bibliogr. 34 poz.
International Relations
Słowa kluczowe
Wizerunek państwa, Organizacje eksperckie
Image of the country, Think tanks
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Rosja, Stany Zjednoczone Ameryki
Russia, United States of America (USA)
Abstrakt
W złożonym procesie konstruowania amerykańskiego wyobrażenia o współczesnej Rosji uczestniczą rozmaite środowiska oraz instytucje funkcjonujące w życiu społecznym, politycznym i ekonomicznym Stanów Zjednoczonych. Za najbardziej opiniotwórcze w tej mierze uznać należy trzy - powiązane ze sobą - grupy image-makerów: - instytucje władzy wykonawczej i ustawodawczej USA; - środki masowego przekazu; - amerykańskie think tanki oraz środowiska uniwersyteckie. Egzekutywa i legislatywa Stanów Zjednoczonych, zwłaszcza Biały Dom, Departament Stanu i Kapitol, publikują liczne oficjalne i półoficjalne (np. transkrypty wysłuchań przed komisjami Kongresu - niezwykle ciekawe, ponieważ niezobowiązujące z punktu widzenia "oficjalnego Waszyngtonu") dokumenty, związane ze stosunkami amerykańsko-rosyjskimi oraz strategią USA wobec Rosji. Istotnym źródłem kreowania obrazu Federacji Rosyjskiej wydają się być także wystąpienia, wykłady, publikacje czy komentarze czynione przez polityków, piastujących obecnie i w przeszłości ważne funkcje państwowe. Dotyczy to zwłaszcza gospodarzy Białego Domu oraz rządowych i parlamentarnych kreatorów amerykańskiej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. Niektórzy z nich, jak choćby Strobe Talbott, uchodzą za wyspecjalizowanych w problematyce rosjoznawczej. Zauważyć należy, iż wpływowi przedstawiciele administracji prezydenckiej i Kongresu stwarzają swoimi wypowiedziami określony polityczny i psychologiczny nacisk na dwie pozostałe grupy kreatorów wizerunku Rosji w USA, jak i wysyłają bezpośrednie sygnały do społeczeństwa oraz międzynarodowego otoczenia Stanów Zjednoczonych (co ma szczególne znaczenie w przypadku sojuszników USA). (fragment tekstu)

The image of the Russian Federation in the United States of America is created in a complex manner; it is mainly determined by perception of Russia by the US authorities, mass media and expert teams. Political differences, as well as a number of other factors particularly related to changing position of the USSR / the Russian Federation in the global balance of power in the last decades and the domestic political, social and economic situation of Russia have an impact on the image of Russia in the USA. Accordingly, the image of Russia in the USA is subject to constant dynamic changes. From the point of view of the Kremlin, this image is of particular significance due to the global impact of the policy and propaganda created in the United States. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. "The Washington Post"
 2. "The New York Times"
 3. "The Washington Times"
 4. "The Wall Street Journal"
 5. "Time"
 6. "Newsweek"
 7. "Foreign Affairs"
 8. "Communist and Post-Communist Studies"
 9. "Current History"
 10. "Foreign Policy"
 11. "Journal of Democracy"
 12. "The National Interest"
 13. "Problems of Post Communism"
 14. "Slavic Review"
 15. T.A. Szaklieina, Rossija i SSzA w mirowoj politikie, "SSzA & Kanada: ekonomika, politika, kultura" 2006, nr 9.
 16. T.A. Alieksiejewa, Rossija w prostranstwie głobalnowo wosprijatija, w: A.A. Kokoszin (red.), Rossija w sowriemiennoj sistiemie obiespieczienija głobalnoj stabilnosti: politika i wosprijatije, Moskwa 2008
 17. N.S. Konstantinowa, B.F. Martynow, Imidż Rossii w Brazilii: ukorieniewszijesia stierieotipy i faktory optimizacii, "Analiticzieskije tietradi IŁA RAN", Moskwa 2008, nr 20
 18. I. Rożkow, W. Kisimierieszkin, Imidż Rossii. Riesursy. Opyt. Prioritiety, Moskwa 2008
 19. Obrazy, mify, riealnost'/ Russian-American Relations in Past and Present. Images, Myths, and Reality, Moskwa/Moscow 2007,
 20. G. Filimonowa, "Miagkaja siła" kulturnoj dipłomatii SSzA, Moskwa 2010.
 21. E.J. Batałow, W.J. Żurawliowa, K.W. Chozinskaja, Ryczaszczij miedwied' na dikom Wostokie. Obrazy sowriemiennoj Rossii w rabotach amierikanskich awtorow: 1992-2007 gg., Moskwa 2009.
 22. A. Aslund, Ten Myths About the Russian Economy, w: A. Kuchins (red.), Russia after the Fall, Washington D.C. 2002.
 23. S. Koen, Prowal kriestowowo pochoda. SSzA i tragiedija postkommunisticzeskoj Rossii, Moskwa 2001,
 24. S. Tałbott, Kakaja Rossija nużna Amierikie, "Niezawisimaja gazieta" z 11 grudnia 1997 r.
 25. S. Gurijew, E. Kaczins, A. Osłund, Kurs Rossii: stabilnyj no biespierspiektiwnyj, w: S. Gurijew, E. Kaczins, A. Osłund (red.), Rossija poslie krizisa, Moskwa 2011
 26. WikiLeaks. Izbrannyje materiały, Moskwa 2011;
 27. Wikiliks. Kompromat na Rossiju, Moskwa 2011.
 28. A. Shleifer, D. Treisman, A Normal Country, "Foreign Affairs" z marca-kwietnia 2004 r
 29. N. Złobin, W. Sołowjow, Protiwostojanije Rossija - SSzA, Moskwa 2009
 30. L. Aron, Putin's Tactical Pause: Russia's President Weighs Three Options in Ukraine, "Foxnews.com" z 10 lipca 2014 r.;
 31. Z. Brzezinski, Russia and Developments in Ukraine. Statement before the Senate Foreign Relations Committee, Center for Strategic and International Studies (CSIS), 9 lipca 2014 r.
 32. P. Shishkin, Russian's 'Imperial Dream' Faces Last Stand in Donetsk Muscovite Heading Separatist Movement in Ukraine Seeks Return of Empire, "The Wall Street Journal" z 14 lipca 2014 r.
 33. T.A. Szaklieina, Wosprijatije Rossii w SSzA, w: A.A. Kokoszin (red.), Rossija w sowriemiennoj sistiemie obiespieczienija głobalnoj stabilnosti: politika i wosprijatije, Moskwa 2008
 34. A. Lieven, To Russia with Realism, "The American Conservative" z 26 marca 2007 r., www.amconmag.com (15.05.2014).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0209-0961
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu