BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wyciechowska Iwona (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Problematyka migracji międzynarodowych w koncepcjach teoretycznych
International Migrations in Theoretical Concepts
Źródło
Stosunki Międzynarodowe, 2014, t. 50, nr 2, s. 279-299, bibliogr. 60 poz.
International Relations
Słowa kluczowe
Migracja ludności, Stosunki międzynarodowe
Population migration, International relations
Uwagi
summ.
Abstrakt
Migracje międzynarodowe stanowią ważny problem w stosunkach międzynarodowych, tak w sensie ontologicznym, jak i poznawczym. Migracje są przedmiotem badań demografii i geografii, ale także wielu innych dyscyplin społecznych, jak: ekonomia, socjologia, antropologia, psychologia, politologia, prawo i historia. Każda z tych nauk stara się odpowiedzieć na podstawowe pytania związane z migracjami międzynarodowymi. Demografia próbuje rozstrzygać, jaki wpływ mają procesy migracyjne na zmiany ludnościowe, takie jak wiek, płeć, zawód, wykształcenie, zarówno samych migrantów, jak i społeczeństw, z których się wywodzą i do których przybywają. (fragment tekstu)

International migrations are one of the most dynamic processes in international relations. They had an impact on the shape and development of these relations. The main trends of contemporary migrations are: globalization, politicization, variety of migration types, variety of migration flows and feminization. Various disciplines of science pose mainly questions about causes, course and consequences of international migration for the countries of migrants' origin, for the host countries, for the relationship between these countries and the migrants themselves. The aim of this article is to present research investigations trying to analyze the nature of migration. The authors name most of the theoretical visions as theories, even though they have no signs of theory. They are partial ascertainments of phenomena related to international migrations, which are based on achievements of various disciplines: demography, geography, economics, psychology, law and political science. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. I. Wyciechowska, Globalizacja a migracje międzynarodowe, w: E. Haliżak i in. (red.), Stosunki międzynarodowe w XXI wieku, Warszawa 2006
 2. E.G. Ravenstein, The Laws of Migration, "Journal of the Statistical Society" 1885, t. 48, nr 2
 3. E.G. Ravenstein, The Laws of Migration, "Journal of the Statistical Society" 1889, t. 52, nr 2
 4. D.B. Grigg, E.G. Ravenstein and the "Laws of Migration", "Journal of Historical Geography" 1977, nr 3
 5. P. Kaczmarczyk, Migracje zarobkowe Polaków w dobie przemian, Warszawa 2005
 6. S. Golinowska, Teorie migracji a debata o swobodzie przepływu pracowników w rozszerzonej Unii Europejskiej, "Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje" 2001, nr 3
 7. C. Brettell, J.F. Hollifield (red.), Migration Theory: Talking Across Disciplines, New York-London 2000
 8. J. Balicki, P. Stelker, Polityka imigracyjna i azylowa, Warszawa 2006
 9. S. Castels, M.J. Miller, Migracje we współczesnym świecie, Warszawa 2011.
 10. Migration in an Interconnected World: New Directions for Action. Raport of the Global Commission on International Migration, October 2005;
 11. R. Koslowski, International Migration and the Globalization of Domestic Politics. A Conceptual Framework, w: R. Koslowsky (red.), International Migration and the Globalization of Domestic Politics, New York 2005.
 12. www.theguardian.com/.../on-the-move-232-million-migrants-in-the-world (14.07.2014).
 13. M. Okólski, Migracja a globalizacja, w: E. Czarny (red.), Globalizacja od A do Z, Warszawa 2004.
 14. I. Wyciechowska, Poczucie zagrożenia ze strony Innego - stygmatem XXI wieku?, tekst złożony do publikacji w wydawnictwie AON;
 15. I. Wyciechowska, Kulturowe uwarunkowania gettoizacji migrantów, w: G. Michałowska, J. Nakonieczna, H. Schreiber (red.), Kultura w stosunkach międzynarodowych. Pułapki kultury, t. 2, Warszawa 2014.
 16. Zgodnie z przewidywaniami w 2050 r. trzech dorosłych Australijczyków będzie pracowało na jednego emeryta. Obecnie emerytów jest prawie 2,5 mln. Rocznie kosztują oni budżet około 40 mld dolarów australijskich (114 mld zł), www.biztok.pl/.../emerytura-w-wieku-70-lat-juz-wkrotce-w-australii (25.06.2014).
 17. http://epp.eurostat.ec.europa.eu> ... > Eurostat;
 18. Demography Report 2010. Older, more numerous and diverse Europeans. Manuscript completed in March 2011, European Union, 2011; http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm 2014 (14.07.2014)
 19. World Population Prospects (ONZ), Office of Health Economics (OHE).
 20. Program Sztokholmski - Otwarta i bezpieczna Europa dla dobra i ochrony obywateli, Dz.U. C 115 z 4 maja 2010 r.
 21. A. Gruszczyk (red.), Program Sztokholmski- implikacje i wyzwania dla Unii Europejskiej i Polski, materiały robocze 2 (16) 2010, www.natolin.edu.pl/pdf/mat-rob (14.07.2014).
 22. Raport Wysokiego Komisarza NZ ds. Uchodźców (UNHCR) - Globalne tendencje uchodźstwa, UNHCR Global Trends 2013, UN Refugee Agency 2014.
 23. L. Pries, Transnationale Soziale Raume. Theoretisch empirische Sikizze am Beispiel der Arbeitswanderungen Mexico - USA, w: U. Beck (red.), Perspektiven der Weltgesellschaft, Frankfurt am Main 1998
 24. M. Nowicka, Europa jako wspólna przestrzeń społeczna - metodologiczne kwestie badania społeczeństwa i integracji społecznej w Europie na przykładzie mobilności przestrzennej, "Studia Europejskie" 2007, nr 3
 25. J.E. Zamojski, Wprowadzenie: migracje po II wojnie światowej, w: Migracje 1945-95, "Migracje i Społeczeństwo" 3, Warszawa 1999
 26. J. Kukułka, Teoria stosunków międzynarodowych, Warszawa 2000.
 27. A. Fihel, P. Kaczmarczyk, M. Sokólski, Migracje Nowych Europejczyków - teraz i przedtem, "Studia Migracyjne", Warszawa 2007
 28. M. Duszczyk, Polska polityka imigracyjna a rynek pracy, Warszawa 2012
 29. D.S. Massey, Why Does Immigration Occur? A Theoretical Synthesis, w: Ch. Hirschman, P. Kasinitz, J. de Wind (red.), The Handbook of International Migration: The American Experience, New York 1999
 30. J. Korpysa, Wpływ mobilności pracowników na process kształtowania wartości przedsiębiorstwa, "Zeszyty Naukowe" 2, PTE, Kraków 2004;
 31. J. Kordysa, Wpływ mobilności pracowników na proces kształtowania wartości przedsiębiorstwa, "Zeszyty Naukowe PTE", Kraków 2004, nr 2
 32. M. Mioduszewska, Najnowsze migracje z Polski w świetle danych Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności, CMR Working Papers, 2008, nr 36(94), s. 9.
 33. J. Balicki, P. Stalker, Polityka imigracyjna i azylowa, Warszawa 2006
 34. A. Górny, P. Kaczmarczyk, Uwarunkowania i mechanizmy migracji zarobkowych w świetle wybranych koncepcji teoretycznych, Working Papers, 2003, nr 49;
 35. A. Favell, Rebooting Migration Theory. Interdisciplinary, Globality, and Postdisciplinarity in Migration Studies, w: C. Brettell, J.F. Hollifield (red.), Migration Theory: Talking Across Disciplines, New York-London 2000
 36. W.A. Lewis, Economic Development With Unlimited Supplies of Labour, "Manchaster School of Economic and Social Studies" 1954
 37. G. De Jong, J. Fawcett, Motivations for Migration: An Assessment and a Value-Expectancy Research Model, w: G. De Jong, R. Gardner (red.), Migration Decision Making. Multidisciplinary Approaches to Microlevel Studies in Developed and Developing Countries, New York 1981.
 38. G. De Jong, J. Fawcett, S. Haug, Migration Networks and Migration Decision-Making, "Journal of Ethnic and Migration Studies" 2008, t. 34, nr 4
 39. K. Slany, Między przymusem a wyborem. Kontynentalne i zamorskie emigracje z krajów Europy Środkowo-Wschodniej (1939-1989), Kraków 1995.
 40. Th. Faist, The Volume and Dynamics of International Migration and Transnational Social Spacer, Oxford 2000
 41. D.F. Aberle, The Peyote Religion among the Navaho, "Viking Fund Publications in Anthropology" 1966, nr 42
 42. D.F. Aberle, A Note on Relative Deprivation Theory as Applied to Millenarian and Other Cult Movements, w: S.L. Thrupp (red.), Millennial Dreams in Action. Essays in Comparative Study, "Comparative Studies in Society and History", Supplement 2, 1962, za: M. Persen-Zielińska, Źródła relatywnej deprywacji a geneza shakeryzmu, "Etnografia Polska" 1975, t. 19, z. 2
 43. K. Hailbronner, Immigration and Asylum Law and Policy of the European Union, The Hague-London-Boston 2000
 44. A. Giddens, Socjologia, Warszawa 2004
 45. P. Doeringer, M. Piore, International Labor Market and Manpower Analysis, Lexington, 1971.
 46. M.J. Piore, Birds of Passage: Migrant Labour and Industrial Societies, Cambridge 1979
 47. S. Sassen, The Global City: New York, London, Tokyo, Princeton N.J. 1991.
 48. O. Stark, D.E. Bloom, The New Economics of Labor Migration, "American Economic Review" 1985, t. 75, nr 2.
 49. D. Massey, A Synthetic Theory of International Migration, w: World in the Mirror of International Migration, Scientific Series: International Migration of Population: Russia and the Contemporary World, t. 10, Moscow 2002
 50. M. Okólski, Mobilność przestrzenna z perspektywy koncepcji migracji niepełnej, w: E. Jadźwińska, M. Okólski (red.), Ludzie na huśtawce. Migracje między peryferiami Polski i Zachodu, Warszawa 2001.
 51. M. Zdanowicz, Wielokrotne obywatelstwo w prawie międzynarodowym i krajowym, Warszawa 2001.
 52. European Convention on Nationality and Explanatory Report, Council of Europe, DIR/JUR/97/6.
 53. W. Czapliński, Problematyka obywatelstwa w aktualnych pracach Rady Europy, www.ce.uw.edu.pl/pliki/pw/2-1998_Czaplinski.pdf (14.07.2014).
 54. I. Wallerstein, Koniec świata jaki znamy, Warszawa 2004.
 55. A. Barwińska-Małajowicz, Polskie migracje zarobkowe na początku XXI wieku - znaczenie sieci migracyjnych, "Gospodarka Narodowa" 2012, nr 7-8
 56. J. Arango, Explaining Migration: A Critical View, "International Social Science Journal" 2000, t. 52
 57. I. Wallerstein, Analiza systemów - światów. Wprowadzenie, Warszawa 2004.
 58. J. Czaputowicz, Teorie stosunków międzynarodowych. Krytyka i systematyzacja, Warszawa 2008
 59. K. Dębiec, Ekonomiczne podstawy polityki migracyjnej, "International Journal of Management and Economics" 2012, nr 33, www.bazhum.icm.edu.pl/.../Krzysztof_Debiec (14.07.2014);
 60. J. Kukułka, Wstęp do nauki o stosunkach międzynarodowych, Warszawa 2003
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0209-0961
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu