BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Takács István (Károly Robert College, Hungary)
Tytuł
Changes of Labour Productivity on Farms in Central and Eastern Europe Countries after European Union Accession
Zmiany w wydajności pracy gospodarstw rolnych w państwach Centralnej i Wschodniej Europy po przystąpieniu do Unii Europejskiej
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 5, s. 318-323, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarstwa rolne, Produkcja rolna, Wydajność pracy, Integracja gospodarcza państw z UE
Arable farm, Agricultural production, Labour efficiency, Economic integration with the EU countries
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Europa Środkowo-Wschodnia
Central and Eastern Europe
Abstrakt
Przystąpienie państw środkowo-wschodniej Europy w 2004 i 2007 r. do UE sprawiło, że gospodarka rolna tych państw stanęła w obliczu nowej polityki ekonomicznej i nowej konkurencyjności rynku. Przeprowadzone badania wskazały, że większość producentów rolnych z tego regionu jest w niekorzystnym położeniu, jeśli chodzi o wydajność produkcji względem tych krajów, które wcześniej przystąpiły do UE. Określono zmiany, które wprowadzono podczas minionego okresu i oceniono czy istnieje podobieństwo między grupami państw a różnymi rozmiarami gospodarstw rolnych i poziomem produkcji gospodarstw rolnych bardziej rozwiniętych państw. Badania przeprowadzono na podstawie bazy danych Europejskiego FADN, w której zostały zawarte informacje do 2009 roku. Dane z pięciu pełnych lat fiskalnych są wystarczające do określenia pewnych tendencji. Oceniono charakterystykę zmian za pomocą długookresowej analizy, stosując wskaźniki częściowej wydajności. Stosując teorię status attainment starano się znaleźć czynniki, które składają się na możliwość generowania zysków przez gospodarstwa rolne i wydajność pracy. Wielkość ekonomiczna gospodarstw rolnych była zróżnicowana, a wydajność znacząco wpłynęła na dodaną wartość potencjału produkcyjnego. (abstrakt oryginalny)

The accession of Central-Eastern European countries in 2004 and 2007 has placed the agriculture of these countries in the context of new economic policy and market competition. Former research has led to the conclusion that the majority of agricultural producers in the countries of the region are at a significant disadvantage in regards to productivity compared to the farmers of the countries integrated into the EU earlier. The research has examined what - if any - changes have been made during the elapsed period and whether there is any convergence in regard to country groups and different farm size units to the level of farming productivity in field crop farms of more developed countries. The research was based on EU FADN data which provided data until 2009. Figures of five full fiscal years are enough to reveal some tendencies. The research has evaluated the characteristics of changes (with longitudinal analysis) by utilizing the indices of partial efficiency. By using the status attainment theory, an attempt was made to find an explanatory context between the components with income generating capacity for farms and labour productivity. The main conclusion of the research is that the convergence of countries and the varying economic size of farms were differentiated and productivity substantially affected the added value of production potential. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bandlerová A., Marišová E. 2000: Legal Regulations Pertaining to Agricultural Land in Slovakia and their Influence on Rural Development, [In:] Proceeding Volume: Rural Development in Central and Eastern Europe, pp. 129-134.
 2. Baranyai Zs., Szabó G., Vásáry M., Molnár J. 2012: Effect of moral hazard on cooperation arrangement - some experiences from Hungary, Annals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists, vol. 14, no. 6, p. 12-17.
 3. Bozsik N., Magda R. 2010: A földhasználat gazdasági szempontjai, Gazdálkodás, 54(24, Special issue), p. 58-70.
 4. Dombi M., Kuti I., Balogh P. 2012: Aspects of the sustainable utilization of renewable energy sources, Apstract, 6(5), p. 93-96.
 5. Felföldi J. 2009: Experiences on organisation of fruit and vegetable sector in Hungary, Apstract, 3(5-6), p. 65-67.
 6. Gundel J., Laczka S. 1995: A gazdaságok szerkezeti változásainak "követéses" vizsgálata, Statisztikai Szemle, (11), p. 876-882.
 7. Lazikova J., Bandlerova A. 2007: Agricultural cooperatives in Slovakia, Studia Oeconomica, Cluj-Napoca, Studia Universitatis Babes - Bolyai, (1), p. 31-42.
 8. Magda R. 2001: The question of arable lands approaching Hungary's EU accession, Gazdálkodás, 45(3, Special issue), p. 52-57.
 9. Nábrádi A., Ficzeréné Nagymihály K. 2007: A juhászati ágazat változásainak fejlődéskövető vizsgálata, AVA 3. CD: presentationsvs2.pdf, p. 11.
 10. Ševarlić M., Nikolić M., Simmons R. 2010: Agricultural cooperatives and their membership in cooperative unions in Serbia, Apstract, 4(3-4), p. 25-31.
 11. Szűcs I., Farkasné Fekete M. 2008: Hatékonyság a mezőgazdaságban (Elmélet és gyakorlat), Agroinform Kiadó, Budapest, p. 357.
 12. Takács I. 2008: Longitudinal analysis of changing partial efficiency of assets in the EU agriculture at the beginning of the new 21st century, Annals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists, 10(5), p. 149-154.
 13. Takács I., Bojar W. 2003: Challenges and opportunities for agriculture of Central Europe according to farm structure and abounding with capital, In Proceedings of 14th IFMA Congress, 10-15 August, Perth, Australia. Part 1. p. 680-686.
 14. Takács-György K., Sadowski A. 2005: The Privatization Process in Post Socialist Countries. Optimum Studia Ekonomiczne, Białystok University Press, (3), p. 36-52.
 15. Takács-György K., Bandlerova A., Sadowski A. 2008: Land use and land reform in former Central and East European countries, Studies on the Agricultural and Food Sector in Central and Eastern Europe, 44(1), p. 243-252.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu