BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łukaszewicz Adriana (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Znaczenie rynku narkotykowego dla gospodarki Afganistanu i jego wpływ na kształt państwa
Meaning of Drug Market for Economy of Afghanistan and its Influence on Political and Economic System
Źródło
Stosunki Międzynarodowe, 2014, t. 50, nr 2, s. 301-316, tab., bibliogr. 26 poz.
International Relations
Słowa kluczowe
Narkotyki, Sytuacja społeczno-ekonomiczna, Sytuacja gospodarcza, Dochody, Gospodarka nieformalna, Interwencja zbrojna
Drugs, Social and economic conditions, Economic situation, Income, Informal economy, Military intervention
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Afganistan
Afghanistan
Abstrakt
Przez ostatnie blisko 35 lat Afganistan znajduje się w strefie działań wojennych i destabilizacji politycznej, niszczony przez interwencje militarne, wojnę domową, nieodpowiedzialnych, przekupnych, czasem wręcz zbrodniczych polityków (talibów). Konsekwencją tych wydarzeń jest postępujący rozkład państwa, całkowite załamanie gospodarcze, brak perspektyw na godne życie. Ludność, broniąca się przed degradacją ekonomiczną, poszukując jakichkolwiek źródeł umożliwiających przeżycie sięgnęła do produkcji upraw narkotycznych - maku oraz konopi indyjskich. Zaczął się rozwijać nielegalny sektor gospodarki w postaci produkcji narkotyków: opium, heroiny i marihuany. Celem niniejszego artykułu jest analiza specyfiki rynku narkotykowego w Afganistanie, widziana w kontekście uwarunkowań historycznych, jak też znaczenia tego rynku dla rozwoju gospodarczego kraju oraz jego wpływu na jakość polityki. Podjęta zostanie próba określenia szans na odejście od produkcji narkotyków i sprecyzowania ograniczeń, blokujących takie zmiany. (fragment tekstu)

For nearly 35 years Afghanistan has been under permanent lack of political stability caused by civil war, military interventions from abroad and irresponsible corrupt politicians. Needless to say, this permanent instability has led to erosion of state institutions, complete economic disorder and ultimately to lack of perspectives for citizens to have a normal life. A significant part of the Afghan population, in reaction to progressing economic pauperisation, has expanded production of narcotics in search of a source of income. The illegal part of the economy has begun to grow rapidly, taking the form of production of opium, heroin and marihuana (cannabis). From the 1980s drugs have played a dominant role in the Afghan economy. After 2001 an expansion of opium trade took place. Production of opium surged the record levels in 2013. This paper analyzes a drug market in Afghanistan in the light of historical circumstances, as well as the signifi cance of this sector for the Afghan economy and its influence on politics. The paper will also evaluate chances of rejecting production of narcotics and will specify factors which withhold this process. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. S. Amin, Modern Afghanistan: A History of Struggle and Survival, London-New York 2004.
 2. S. Nijsen, The Afghanistan Economy: A Brief History, Civil-Military Fusion Center, October 2010, https://www.cimicweb.org/cmo/afg/Documents/Economic/Afghanistan_Economic_Brief_History.pdf (20.01.2014).
 3. The Situation in Afghanistan and its Implications for International Peace and Security, Report of Secretary-General, General Assembly Security Council, 6 March 2008, A/62/722-S/2008/159
 4. Annual Value of Afghan Opium Trade Reach 70 bln USD, 20.04.2012, http://www.khaama.com/annual-value-of- afghan-opium-trade-reach-70-billion-206 (20.01.2014).
 5. World Drug Report 2013, United Nation Office on Drug and Crime, Vienna, New York, 2013, http://www.unodc.org/unodc/secured/wdr/wdr2013/World_Drug_Report_2013.pdf (20.01.2014).
 6. Survey of Commercial Cannabis Cultivation and Production in 2012, United Nations Office on Drugs and Crime, Islamic Republic of Afghanistan Ministry of Counter Narcotics, September 2013, http:// www.unodc.org/documents/crop-monitoring/Afghanistan/_Afghanistan_Cannabis_Survey_Report_2012.pdf (20.01.2014).
 7. Counter-Narcotics in Afghanistan 2012, Civil - Military Fusion Center, August 2012, https://www.cimicweb.org/cmo/afg/Documents/Economic/CFC_Afghanistan-Counter-Narcotics-Volume_Aug2012.pdf (21.01.2014) .
 8. That Other Big Afghan Crisis: The Growing Army Of Addicts, "New York Times", 03.11.2013, http://www.nytimes.com/2013/11/03/world/asia/that-other-big-afghan-crisis-the-growing-army-of-addicts.html?pagewanted=1&_r=0 (24.01.2014).
 9. T. Schweich, Is Afganistan a Narco-State?, "The New York Times" z 27 lipca 2008 r.
 10. T.V. Padima, Afghan Agriculture: Dropping the Poppy Habit, "Science and Development Network" z 20 sierpnia 2008 r., www.scidev.net
 11. N. Mohzeni, Corruption in Afganistan, http://www.unafei.or.jp/english/pdf/RS_No86/No86_19PA Mohseni.pdf (24.01.2008).
 12. F.C. Shanty, The Nexus: International Terrorism and Drug Trafficking from Afghanistan, Greenwood Publishing Group 2011.
 13. Political Declaration and Plan of Action on International Cooperation Toward an Integrated and Balanced Strategy To Counter The World Drug Problem, United Nation Office on Drug and Crime, Vienna, March 2009, http://www.unodc.org/documents/commissions/CND-Uploads/CND-52-RelatedFiles/ V0984963-English.pdf (21.01.2014).
 14. DoD Report: Losing War on Afghan Drug Trade, "Military.com", 18.11.2013, http://www.military.com/daily-news/2013/11/18/dod-report-losing-war-on-afghan-drug-trade.html (23.01.2014).
 15. S.Z. Sais, Who is Winning the War in Afghanistan?, Bloomington 2011.
 16. D. Buddenberg, W.A. Byrd, Afghanistan's Drug Industry. Structure, Functioning, Dynamics and Implications for Counter-narcotics Policy, UNODC, WorldBank.
 17. Counter-Narcotics in Afghanistan 2012, Civil - Military Fusion Center, August 2012, https://www.cimicweb.org/cmo/afg/Documents/Economic/CFC_Afghanistan-Counter-Narcotics-Volume_Aug2012.pdf (21.01.2014).
 18. Afghanistan Opium Risk Assessment for All Regions, Afghanistan Opium Survey 2012, United Nation Office on Drug and Crime, April 2012, http://www.unodc.org/documents/crop-monitoring/Afghanistan/ORAS_report_2012.pdf,
 19. Afghanistan Opium Risk Assessment, United Nation Office on Drug and Crime, 2013, http://www.unodc.org/documents/crop-monitoring/Afghanistan/ORAS_report_2013_phase12.pdf (23.01.2014).
 20. W.R. Brownfield, International Narcotics Control Strategy Report, United States Department of State, March 2010.
 21. Afghanistan Opium Risk Assessment for All Regions, Afghanistan Opium Survey 2012, United Nation Office on Drug and Crime, April 2012, http://www.unodc.org/documents/crop-monitoring/Afghanistan/ORAS_report_2012.pdf (23.01.2014).
 22. Afghanistan Drug Price Monitoring. Montly Report. December 2013, Islamic Republic of Afghanistan Ministry of Counter Narcotics, http://mcn.gov.af/Content/files/Afghanistan%20Drug%20Price%20Monitoring%20December%202013(1).pdf (24.01.2014).
 23. J.F. Sopko, Future US Counter narcotics Efforts in Afghanistan, Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction, 15.01.2014, http://www.stripes.com/polopoly_fs/1.262286.1389824651!/menu/standard/file/SIGAR%20counternarcotics%20efforts%20in%20Afghanistan.pdf (23.01.2014).
 24. DoD Report: Losing War of Afghan Drug Trade, "Military.com" z 18 listopada 2013 r., http://www.military.com/daily-news/2013/11/18/dod-report-losing-war-on-afghan-drug-trade.html (23.11.2013).
 25. National Drug Control Budget: FY 2013. Funding Highlights, White House, February 2013, http://www.whitehouse.gov/ondcp/the-national-drug-control-budget-fy-2013-funding-highlights (23.01.2014).
 26. National Drug Control Budget: FY 2014. Funding Highlights, White House, April 2014, http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/ondcp/policy-and-research/fy_2014_drug_control_budget_highlights_3.pdf (23.04.2014).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0209-0961
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu