BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Utnik-Banaś Katarzyna (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie), Sowula-Skrzyńska Elżbieta (Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie), Baranek Magda (Właściciel fermy drobiarskiej)
Tytuł
Wykorzystanie progu rentowności i wskaźnika bezpieczeństwa przedsiębiorstwa w ocenie opłacalności produkcji jaj wylęgowych kur nieśnych na przykładzie wybranej fermy drobiu
Using of Profitability Threshold and Enterprise Security Index in Assessment of Profitability of Hatching Eggs Productions of Laying Hens on the Example of Chosen Poultry Farm
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 5, s. 330-335, tab., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Hodowla drobiu, Ocena opłacalności produkcji, Koszty produkcji
Poultry farming, Estimation of profitability production, Production costs
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem badań było przedstawienie opłacalności produkcji jaj wylęgowych na przykładzie fermy drobiu w województwie śląskim za lata 2005-2011. Przeprowadzona analiza potwierdziła dominujący udział kosztów bezpośrednich, które stanowiły ponad 97% kosztów całkowitych (działalność była bardzo materiałochłonna). Głównym czynnikiem ryzyka prowadzonej działalności były zmiany cen zbytu i zakupu środków produkcji i w efekcie zmieniający się w kolejnych latach wskaźnik poziomu bezpieczeństwa. Wykorzystane w badaniach wskaźniki - poziomu kosztów, progu bezpieczeństwa mogą stanowić dobre narzędzie do oceny opłacalności produkcji jaj w zmieniających się uwarunkowaniach zewnętrznych. (abstrakt oryginalny)

The analysis of production profitability of hatching eggs on the example of poultry farm in years 2005- 2011 in Silesian province was presented in this paper. Results confirm dominance of direct costs which share are above 97% of total costs (this business was very material consuming). The main risk factor of running business were changes of market price as well as price of production means and as a result change of index of security level. Results of article confirm that index of cost level, threshold of profitability and index of security can be useful tool for assessment of eggs production profitability in changing external conditionings. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Adamowicz M. 2007: Rynek drobiu i jaj. Prawo Unii Europejskiej a polski sektor rolny, FAPA, Warszawa, s. 93.
  2. Bednarski L. 2007: Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa, s. 104.
  3. Czyżewski A., Danilczuk J. 2008: Konkurencyjność polskiego rynku drobiu i jaj w wymianie z Unią Europejską, Rocz. Nauk. SERIA, t. X, z. 4, s. 56-61.
  4. Jeleń W. 2004: Metodyka i narzędzia analizy finansowej w praktyce, Rachunkowość, nr 3, s. 7.
  5. Mączyńska E., Zawadzki M. 2007: Czynniki kształtujące poziom rentowności przedsiębiorstw, Bank i kredyt, nr 3, 26.
  6. Murad A. M. Farooq, F.R. Durrani, N. Chand, K. Sarbiland, A. Riaz. 2003: Egg production performance and prediction of standard limits for traits of economic importance in broiler breeders, Inter. Journal of Poultry Science 2(4), s. 275-279.
  7. Olszańska A. 2012: Tendencje zmian w relacjach cen podstawowych produktów rolnych w Polsce w latach 1990-2010, Rocz. Nauk. SERIA, t. XIV, z. 3, s. 304-309.
  8. Rynek drobiu i jaj. Stan i perspektywy. 2012. IERiGŻ-PIB, ARR, MRiRW, maj.
  9. Sierpińska M., Jachna T. 2006: Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWN, Warszawa, s. 249-250.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu