BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Vinogradov Sergey A. (Szent István University, Gödöllő, Hungary), Baranyai Zsolt (Szent István University, Gödöllő, Hungary), Tóth-Naár Zsuzsanna (Szent István University, Gödöllő, Hungary)
Tytuł
Symulacyjne metody transformacji danych pomiędzy podziałami administracyjnymi w Polsce
Simulation Methods for Data Transforming between Administrative Divisions in Poland
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 5, s. 336-340, tab., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Grunty rolne, Ceny ziemi, Wartość ekonomiczna, Państwa członkowskie
Arable land, Land prices, Economic value, Member states
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Węgry
Hungary
Abstrakt
Węgierski sektor rolny w najbliższych latach będzie musiał stawić czoła nowym wyzwaniom w związku z nadchodzącą liberalizacją rynku ziemi. Węgry, podobnie jak nowo zrzeszone państwa członkowskie UE, zażądały tymczasowego zawieszenia obowiązku otwarcia węgierskiego rynku ziemi dla obcokrajowców oraz jednostek biznesowych. Uznano bowiem za bardzo ważne, aby dać szansę nabycia ziemi rodzimym prywatnym gospodarstwom rolnym. Mimo że ceny węgierskich gruntów rolnych zaczęły powoli wzrastać, to nadal kształtują się poniżej średniej europejskiej. Celem badań było przedstawienie tych czynników, które mogą powodować różnice między cenami ziemi na Węgrzech i w zachodniej Europie. Analizę przeprowadzono na podstawie danych z gospodarstw domowych zebranych przez Instytut Badawczy Ekonomii Rolnej (AKI), używając metodyki częściowego obliczenia współczynnika wydajności i klasycznego sposobu określenia wartości ziemi. (abstrakt oryginalny)

In the upcoming years Hungarian agriculture faces new challenges due to the forthcoming liberalization of the land market. Hungary, similarly to most newly accessed EU member states, requested and received temporary suspension from opening the Hungarian land market to foreigners and business entities because it was considered important to give domestic private farms, which were not strong enough at that time, the chance of land purchase. This moratorium is drawing to a close now. Although - as it was expected - the price of Hungarian land gradually started to increase following the accession to the European Union, it is still below EU average, which can be a source of many serious problems. Based on this situation, the aim of this study is to highlight factors which might cause differences between land prices in Hungary and Western Europe. To do this, analyses are made on farm-level data from the Research Institute of Agricultural Economics (AKI), using the methodologies of partial yield factor calculation and the classical determination of land value. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bakucs L., Fertő I. 2006: Economic evaluation of cropland. Manuscript, p. 68.
 2. Baranyai Z., Farkas-Fekete M., Pesti C., Naár-Tóth Z. 2010: Factors of land value and land price in Hungary, Annals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists, vol. XII, no. 6, p. 11-16.
 3. Battese G.E., Fuller R. M. 1988: An error-components model for predication of country group areas using survey and satellite data. Journal of American Statistical Association, 83, No. 401.
 4. Featherstone A.M., Baker T.G. 1987: An examination of farm sector real asset dynamics, 1910-1985. American Journal of Agricultural Economics, 69, p. 532-545.
 5. FVM 2011: A magyar mezőgazdaság és élelmiszeripar számokban, http://www.fvm.gov.hu/doc/upload/201001/hungarian_2011.pdf, accessed 17.04.2013.
 6. Harvey D.R. 1974: The theoretical and empirical analysis of agricultural land values in England and Wales, PhD thesis, University of Manchester.
 7. Herdt R., Cochrane W. 1966: Farmland prices and technological advance. Journal of Farm Economic, 48 (2), p. 243-263.
 8. Lins D.A., Robinson L.J., Venkataraman R. 1985: Cash rent and land values in U. S. agriculture, American Journal of Agricultural Economics, 67(4), p. 795-805.
 9. Nagy H., Káposzta J. 2006: Economic development strategies and development zones in the European Union, Bulletin of the Szent István University, Gödöllő, (1), p. 163-172.
 10. Pilis P. 1978: Mezőgazdasági modellek. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest.
 11. Sipos A., Szűcs I. 1995: A termőföld árának meghatározása. Közgazdasági Szemle, 42(7-8), p. 766-775.
 12. Szűcs I., Szép K., Laczkó I. 1990: Kísérlet a Magyar mezőgazdaság érték- és járadéktermelő képességének számítására, Cobb-Douglas függvények segítségével. Gazdálkodás, 36(3), p. 67-76.
 13. Szűcs I. 1998: A föld ára és bére, Agroinform, p. 199.
 14. Szűcs I., Fekete-Farkas M., Vinogradov S., Tóth Naár Z. 2008: Evaluating the production factors. p. 64-85, [In:] I.Szűcs, M. Fekete-Farkas (ed.), Efficiency in Agriculture. Theory and practice, Budapest, Agroinform Publisher, p. 355.
 15. Traill B. 1979: An empirical model of the D. K. land market and the impact of price policy on land values and rents, European Review of Agricultural Economics, 6, p. 209-232.
 16. Tweeten L.G., Martin J.E. 1966: A methodology for predicting D. S. farm real estate price variation, Journal of Farm Economics, 48, p. 387-393.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu