BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wasilewski Mirosław (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Ganc Marzena (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Wpływy do budżetów gmin z tytułu podatku rolnego oraz ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
Proceeds to the Budgets of Communes from Agricultural Tax and Tax from Registered Revenues
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 5, s. 341-346, rys., tab., bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Podatek rolny, Budżet gminy, Podatek dochodowy
Agricultural tax, District budget, Income tax
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedstawiono wyniki badań dotyczące porównania wysokości wpływów do budżetów gmin z tytułu podatku rolnego z dochodami, w przypadku wprowadzenia w rolnictwie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w stawce 5,5%. Przyjęto założenie, iż całkowite wpływy z podatku od przychodów ewidencjonowanych zasilą budżety gmin. W dwóch przyjętych wariantach w symulacji modelowej odnotowano wyższe wpływy do budżetów wszystkich typów gmin z tytułu podatku ryczałtowego od przychodów ewidencjonowanych w stosunku do kwot podatku rolnego. (abstrakt oryginalny)

The paper presents results of research on a comparison of revenues to the budgets of communes in respect of the agricultural tax payments, in the case of agriculture the lump sum tax on registered revenues at a rate of 5.5%. It is assumed that the total recorded tax powers the local budgets. The simulation model adopted in the two variants with higher revenues to the budgets of communes of all types of flat-rate tax on registered revenue, compared to the amount of agricultural tax. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Chmielewska M. 2009: Podatek rolny w dochodach budżetowych gmin, Zesz. Nauk. SGGW w Warszawie, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 77, s. 187-199.
  2. Dziemianowicz R. 2007: Efektywność systemu opodatkowania rolnictwa, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok, s. 183-226.
  3. Dziemianowicz R., Przygocka R. 2006: Zasady opodatkowania gospodarstw rolnych w Unii Europejskiej i możliwości ich adaptacji w Polsce, Wieś i Rolnictwo, nr 2(131), Warszawa.
  4. Dziemianowicz R. 2008: System podatkowy, jako czynnik wpływający na konkurencyjność gospodarstw rolnych (na przykładzie wybranych krajów UE), Rocz. Nauk. SERiA, t. X, z. 3, s. 139-144.
  5. Rozporządzenie Ministra Finansów z 17 grudnia 2002 r. w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, Dz.U. nr 161, poz. 1078 i nr 119, poz. 1258 oraz z 2001 r. nr 151, poz. 1710.
  6. Wasilewski M., Gruziel K. 2008: Podatek dochodowy w indywidualnych gospodarstwach rolniczych - koncepcja i skutki, Zag. Ekon. Roln., nr 1, s. 70-81.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu