BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Werenowska Agnieszka (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Promocja regionów w przestrzeni miejskiej
Promotion of Regions in Urban Space
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 5, s. 347-351, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Rozwój obszarów wiejskich, Promocja walorów regionu, Reklama
Rural development, Promotion of region value, Advertising
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Promocja zaniedbanych dotąd szeroko pojętych regionów stała się jednym z głównych elementów strategii rozwoju obszarów wiejskich w Polsce. Same regiony stanowią dość trudny i specyficzny do takich działań produkt. Jednak istnieje wiele narzędzi, z których można skorzystać wzorując się na działaniach podejmowanych w przestrzeni miejskiej. Przedstawiono możliwości promocji regionów, w tym obszarów wiejskich, wykorzystując przestrzeń miejską i reklamę miejską. Badania przeprowadzono wśród 120 mieszkańców Warszawy i okolic korzystających z komunikacji miejskiej. Głównym celem badań było poznanie opinii użytkowników komunikacji miejskiej na temat promocji regionów w przestrzeni miejskiej, a w szczególności komunikacji miejskiej. (abstrakt oryginalny)

The use of outdoor advertising in a promotion is one of the possible ways of creating the positive image of regions as well inducing very positive emotions which influence the decisions taken that concern different choices connected with, for example: the organization of leisure or investment decisions. The promotion of such specific product as regions (rural areas) requires the use of various forms. The huge urban space gives such possibilities. In the article, the method of analysis of the literature and the diagnostic survey were used. For the needs of this work there were conducted researches among the users of public transport in Warsaw. An example of very effective promotion are campaigns presented during The Festival of Promotion of Cities and Regions. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Czarnecki A., Korsak R. 2001: Planowanie mediów w kampaniach reklamowych, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, s. 74.
  2. Duda A. 2010: Public relations miast i regionów, Difin, Warszawa, s. 9.
  3. Murdoch A. 2005: Kreatywność w reklamie, PWN, Warszawa, s. 24.
  4. Suławko-Karetko A., Romański R. 2010: Reklama zewnętrzna w procesie inwestycyjnym, Wyd. C.H. Beck, Warszawa, s. 14.
  5. Rochewicz P. 2010: Reklama mobilna - skuteczna alternatywa dla tradycyjnej reklamy zewnętrznej, www. webshock.com.pl/reklama-mobilna-skuteczna-alternatywa-dla-tradycyjnej-reklamy-zewnetrznej.
  6. Skoczek T. 2007: Rola mediów w kształtowaniu oferty turystycznej związanej z mniejszościami narodowymi i etnicznymi, [W:] I. Sikorska-j Wolak (red.), Turystyka w rozwoju obszarów wiejskich, Wyd. SGGW, Warszawa, s. 420.
  7. www.lubelskie.pl
  8. www.promocjamiast.pl
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu