BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wicka Aleksandra (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Udział kosztów ubezpieczeń w kosztach ogółem gospodarstw rolnych
The Share of Insurance Costs in Total Costs of Farm
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 5, s. 352-356, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarstwa rolne, Ubezpieczenia rolnicze, Ubezpieczenia obowiązkowe
Arable farm, Agriculture insurance, Compulsory insurance
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem badań było przedstawienie jak kształtowały się koszty ubezpieczeń w 1701 badanych gospodarstwach rolnych w województwach mazowieckim, łódzkim i wielkopolskim. Przedstawiono także w jaki sposób polscy rolnicy korzystali z obowiązkowej ochrony ubezpieczeniowej w latach 2004-2011. Stwierdzono, że w latach 2004-2009 udział kosztów ubezpieczeń w kosztach ogółem nie był znaczący i uległ podwyższeniu z 0,95% do poziomu 1,13%. Ubezpieczenia upraw wciąż nie cieszą się zbytnim zainteresowaniem rolników, na co wskazuje fakt objęcia ochroną zaledwie 24% powierzchni upraw. (abstrakt oryginalny)

The objective of the paper is to present the share of insurance costs in the total costs in 1701 farms in Mazowieckie, Łódzkie and Wielkopolskie provinces. The article also discusses the way the Polish farmers used the obligatory insurance protection in the period of 2004-2011. It is ascertained that in the period of 2004-2009 the share of insurance costs in the total costs was insignificant and increased from 0,95% to 1,13%. Farmers still are not much interested in the crop insurance. Only 24% of the land under cultivation is insured. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Biuletyn Roczny. Rynek ubezpieczeń 2006-2010. Komisja Nadzoru Ubezpieczeniowego: www.knf.gov.pl, dostęp 15.03.2013.
 2. Gródź M., Gajda D. 2012: Ubezpieczenia rolniczej świadomość ubezpieczeniowa rolników, Wiadomości Ubezpieczeniowe, 1/2012, s. 109.
 3. Janc A. 2012: Trudności w funkcjonowaniu ubezpieczeń upraw i zwierząt gospodarskich w Polsce w latach 2006-2012, [W:] Trendy w ubezpieczeniach rolnych w Europie, Ubezpieczenie ryzyka suszy w Polsce, Mat. Konferencyjne, 5 listopada 2012 r. Polska Izba Ubezpieczeń w Warszawie, s. 32.
 4. Kaczała M., Łyskawa K. 2010: Ubezpieczenia przedsiębiorstw/gospodarstw rolnych, [W:] Gąsiorkiewicz L., Monkiewicz J. (red.), Ubezpieczenia w zarządzaniu ryzykiem przedsiębiorstwa. Zastosowania, T. 2, Poltext, Warszawa.
 5. Kaczała M., Łyskawa K. 2012: Koncepcja polis indeksowych i możliwość ich zastosowania w systemie obowiązkowych dotowanych ubezpieczeń upraw w Polsce, [W:] Trendy w ubezpieczeniach rolnych w Europie. Ubezpieczenie ryzyka suszy w Polsce, Mat. Konferencyjne, 5 listopada 2012 r. Polska Izba Ubezpieczeń w Warszawie, s. 53.
 6. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi: www.minrol.gov.pl, dostęp 15.03.2013.
 7. Polski rynek ubezpieczeniowy 2004-2010. GUS, Warszawa, www.stat.gov.pl, dostęp 15.03.2013.
 8. Powszechny spis rolny. 2013: GUS, Warszawa, www.stat.gov.pl, dostęp 15.03.2013.
 9. Rojewski K. 2012: Historia i stan obecny ubezpieczeń rolnych w Polsce, Pprzewodniczący Podkomisji PIU ds. Ubezpieczeń Rolnych, [W:] Trendy w ubezpieczeniach rolnych w Europie, Ubezpieczenie ryzyka suszy w Polsce, Mat. Konferencyjne, 5 listopada 2012 r. Polska Izba Ubezpieczeń w Warszawie.
 10. Szelągowska A. 2012: Polska droga do skutecznego zarządzania ryzykiem poprzez ubezpieczenia w gospodarstwach rolnych. Przeszkody i możliwości rozwoju, [W:] Trendy w ubezpieczeniach rolnych w Europie, Ubezpieczenie ryzyka suszy w Polsce, Mat. Konferencyjne, 5 listopada 2012 r. Polska Izba Ubezpieczeń w Warszawie.
 11. Ubezpieczenia 2006-2010. Polska Izba Ubezpieczeń: www.piu.org.pl.
 12. Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, Dz.U. nr 124, poz. 1152.
 13. Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, Dz.U. nr 150, poz. 1249.
 14. Wicka A. 2005: Społeczno-ekonomiczna działalność towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w Polsce, Warszawa, s. 158-160.
 15. Wicka A. 2012: Obowiązek Ubezpieczenia upraw a Wspólna Polityka Rolna, Rocz. Nauk. Seria, t. XIV z. 2, s. 188-192.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu