BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wysokiński Marcin (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Jarzębowski Sebastian (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Organizacja produkcji roślinnej w gospodarstwach mlecznych o zróżnicowanej skali chowu
The Organization of Crop Production in Dairy Farms with a Diverse Range of Farming
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 5, s. 357-362, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Produkcja roślinna, Produkcja mleka, Gospodarstwa rolne
Crop production, Milk production, Arable farm
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem badań była identyfikacja wpływu skali chowu na organizację produkcji roślinnej w gospodarstwach rolnych wyspecjalizowanych w produkcji mleka. Badaniami objęto gospodarstwa prowadzące rachunkowość rolną w ramach FADN w latach 2004-2009. Do analizy produkcji roślinnej wybrano kryterium rolniczo-statystyczne. W badaniach skoncentrowano się na produkcji zbóż i roślin pastewnych, wskazując wielkość produkcji, jej strukturę oraz dynamikę zmian tych parametrów w zależności od skali produkcji. Wykazano m.in. zależność pomiędzy liczbą krów w stadzie a udziałem zbóż i udziałem roślin pastewnych w powierzchni UR. (abstrakt oryginalny)

The aim of this study was to identify the relationship between the scale of milk production and organization of crop production in farms specializing in milk production. The study concerns to agricultural farms delivered data to FADN system in 2004-2009. Analysis of crop production in the surveyed holdings was conducted. The study focuses on the production of grain and forage, showing the physical size of the production, as well as the structure and dynamics of these parameters depending on the scale of production. The article shows great correlation between the number of cows and the share of cereals and forage in the agricultural area. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamowski Z. 1977: Podstawy ekonomiki i organizacji przedsiębiorstw rolnych, PWRiL, Warszawa, s. 382.
 2. Cieślik J. 2007: Sytuacja produkcyjno-ekonomiczna gospodarstw specjalizujących się w produkcji mleka na przykładzie województwa małopolskiego, Rocz. Nauk. SERiA, t. IX, z. 1.
 3. Juszczyk S. 2005: Uwarunkowania ekonomiczno-organizacyjne opłacalności produkcji mleka w gospodarstwach wyspecjalizowanych,Wydawnictwo SGGW, Warszawa, s. 63.
 4. Manteuffel R. 1984: Ekonomika i organizacja gospodarstwa rolniczego, PWRiL, Warszawa, s. 173.
 5. Parzonko A. 2004: Efektywność gospodarstw wyspecjalizowanych w produkcji mleka. Wyd. SGGW, Warszawa.
 6. Romaniuk W., Gancarz F. 2002: Systemy żywienia bydła w nowoczesnych oborach, Wieś Jutra, nr 4(45).
 7. Runowski H. 1990: Regionalne uwarunkowania rozwoju produkcji zwierzęcej, Wyd. SGGW-AR, Warszawa.
 8. Runowski H. 1994: Koncentracja produkcji zwierzęcej, Wydawnictwo Fundacja Rozwój SGGW, Warszawa.
 9. Wiatrak A.P. 1986: Przestrzenne zróżnicowanie gospodarki rolnej w Polsce, PWN, Warszawa.
 10. Wysokiński M., 2011: Wrażliwość gospodarstw mlecznych na zmiany warunków ekonomicznych, Praca doktorska, SGGW, Warszawa.
 11. Ziętara W. 1976: Jak organizować gospodarstwo wyspecjalizowane w produkcji zwierzęcej, PWRiL, Warszawa.
 12. Ziętara W. 1998: Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa rolniczego, FAPA, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu