BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zarębski Patrycjusz (Politechnika Koszalińska)
Tytuł
Konkurencyjność obszarów wiejskich na przykładzie województwa zachodniopomorskiego
The Competitiveness of Rural Areas on the Example of Zachodniopomorskie Province
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 5, s. 369-374, rys., tab., bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Obszary wiejskie, Konkurencyjność regionów, Konkurencyjność rolnictwa, Analiza konkurencyjności
Rural areas, Regions competitiveness, Agricultural competitiveness, Competitive Intelligence (CI)
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo zachodniopomorskie
West Pomeranian Voivodeship
Abstrakt
Przedstawiono metody pomiaru konkurencyjności oraz poziom konkurencyjności obszarów wiejskich województwa zachodniopomorskiego. Opisano trzy metody oceny: współczynnik lokalizacji, indeks specjalizacji i indeks koncentracji. Analiza konkurencyjności wykazała, iż obszary wiejskie województwa zachodniopomorskiego wykazują dość dużą koncentrację względem świadczenia usług turystycznych, przemysłu oraz nowoczesnych usług. Głównymi determinantami przewag konkurencyjnych względem wymienionych sekcji gospodarczych są walory przyrodnicze warunkujące rozwój usług turystycznych oraz renta położenia obszarów wiejskich względem dużych ośrodków miejskich. (abstrakt oryginalny)

Author of the study attempted to answer the question: what are the methods for measuring competitiveness, and what is the level of competitiveness of rural areas in Zachodniopomorskie voivodship? Described three methods of assessment: the location factor, the index of specialization and concentration index. Competitiveness analysis showed that rural areas in Zachodniopomorskie Voivodeship have relatively high concentrations of the benefits of tourism, industry and modern services. The main determinants of the competitive advantages of business are listed under natural values determining the development of tourism and rural rent position relative to large urban centers. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bank Danych Lokalnych, GUS, Warszawa, www.stat.gov.pl, dostęp 14.03.2013.
  2. Gorynia M. 2009: Konkurencyjnosć na różnych poziomach systemów gospodarczych, [W:] M. Gorynia, E. Łaźniewska (red.), Kompendium wiedzy o konkurencyjności, PWN, Warszawa.
  3. Łaźniewska E., Chmielewski R., Nowak P. 2012: Definicje, modele i studia nad regionalną konkurencyjnością, [W:] Konkurencyjność regionalna. Koncepcje, strategie, przykłady, PWN, Warszawa.
  4. Olczyk M. 2008: Konkurencyjność podmiotów - ujęcie teoretyczne, [W:] N. Daszkiewicz (red.), Konkurencyjność. Poziom makro, mezo i mikro, PWN, Warszawa.
  5. Suchecki B., Antczak E. 2010: Koncetracja i specjalizacja w przestrzennych analizach ekonomicznych, [W:] B. Suchecki (red.), Ekonometria przestrzenna. Metody i modele analizy danych przestrzennych, Wydawnictwo C.H. BECK, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu