BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zioło Monika (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie), Badach Elżbieta (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Tytuł
Pozarolnicza działalność gospodarcza w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej
Non-Agricultural Business Activity in Poland in Comparison with Other European Union Countries
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 5, s. 394-400, rys., tab., bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Pozarolnicza działalność gospodarcza, Obszary wiejskie, Dywersyfikacja, Dwuzawodowość pracowników rolnictwa
Non-agricultural economic activity, Rural areas, Diversification, Double occupation of farmers
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Celem badań było przedstawienie zakresu i kierunków pozarolniczej działalności gospodarczej gospodarstw rolnych w krajach Unii Europejskiej. Badano zmianę liczby gospodarstw rolnych z 27 krajów UE w latach 2003-2010. Największa zmiana wystąpiła na Słowacji, w której w porównaniu z 2003 r. liczba gospodarstw w 2010 r. zmniejszyła się o 2/3. Wskazano również dominujące formy działalności pozarolniczej. Wskazano kraje, w których nierolnicza działalność gospodarcza prowadzona przez gospodarstwa rolne była najbardziej zróżnicowana. Największe zróżnicowane pod względem pozarolniczej działalności zaobserwowano w Estonii, w której rolnicy zajmowali się głównie rękodziełem i obróbką drewna. Natomiast w Szwecji, Słowenii, Polsce i na Litwie dodatkową działalność stanowiła głównie praca najemna i przetwórstwo produktów rolnych. Zaobserwowano zależność pomiędzy wielkością gospodarstwa a rodzajem podejmowanej działalności pozarolniczej. Właściciele gospodarstw powyżej 10 ha podejmowali znacznie częściej dodatkową pracę najemną, pozostali trudnili się głównie przetwórstwem produktów wytworzonych w gospodarstwie. (abstrakt oryginalny)

The primary objective of the study is the analysis of non-agricultural activities of agricultural holdings in Poland and in the European Union. The object of the study was the economic activity of farmers in terms of specific farms, its spatial and temporal variations. There was considered the level of entrepreneurial farms in the EU and Poland in the years 2003-2007. There was pointed out the dominant form of non-agricultural activities. The elaborated ranking indicates countries where non-agricultural business activities of farms is the most diverse. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bański J. 2006: Geografia rolnictwa Polski, PWN, Warszawa, s. 249.
 2. Brelik A., Kurdyś-Kujawska A. 2011: Pozarolnicze inicjatywy przedsiębiorczości wśród właścicieli gospodarstw rolnych województwa zachodniopomorskiego, Rocz. Nauk. SERiA, t. XIII z. 2.
 3. Błąd M. 2011: Wielozawodowość w rodzinach rolniczych. Przyczyny, uwarunkowania i tendencje rozwoju, IRWiR PAN, Warszawa.
 4. Borys T. 1982: Przedmiot i podział statystyki i ekonometrii - artykuł dyskusyjny, Wiadomości statystyczne, nr 5, s. 5-9.
 5. Goraj L., Mańko S., Kambo K., Michalak P. 2012: Poziom i struktura dochodów rodzin rolniczych z gospodarstw prowadzących rachunkowość w 2010 roku, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 6. Gralak K. 2011: Turystyka jako forma dywersyfikacji w gospodarstwach rolnych w krajach UE, Rocz. Nauk. SERiA, t. XIII, z. 2.
 7. Eurostat 2012. Agricultural holdings, 2000-2010, Brussels.
 8. Eurostat 2008. Economic analysis of EU agriculture, Other gainful activities: pluriactivity and farm diversification in EU-27, Brussels, eurostat.ec.europa.eu, dostęp 21.04.2013.
 9. Kłodziński M. (red.). 2008: Wyzwania przed obszarami wiejskimi i rolnictwem w perspektywie lat 2014- 2020, IRWiR PAN, Warszawa.
 10. Kołodziejczyk D. 2002: Uwarunkowania społeczno-gospodarcze lokalnego rozwoju gospodarczego, Studia i Monografie, IERiGŻ, nr 113, Warszawa.
 11. Kukuła K. 2000: Metoda unitaryzacji zerowanej, PWN, Warszawa, s. 79.
 12. Rural development in the European Union statistical and economic information report 2010. 2010, Brussels, 31.
 13. Olsen O. 2010: Employment in the agriculture sector down by 25% between 2000 and 2009, Eurostat News Releases, nr 66.
 14. Otłowska A. 2009: Zarobkowanie ludności bezrolnej (w świetle badań IERIGŻ-PIB), Rocz. Nauk. SERiA, t. XI, z. 2.
 15. Wilkin J. 2012: Czy badanie wielozawodowości rodzin rolniczych ma sens? Wieś i rolnictwo, nr 2 (155), s. 146.
 16. Zegar J.S. 2006: Źródła utrzymania rodzin związanych z rolnictwem, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 17. Zolin M.B. 2011: Diversification of Household Income in Rural Areas, The Open Geography Journal, 4, s. 20.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu