BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Strojny Jacek (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Tytuł
Ocena międzynarodowej konkurencyjności gospodarki rolno-żywnościowej w oparciu o macierz atrakcyjności oraz pozycji rynkowej
An Assessment of the International Competitiveness of the Agri-food Industry Based on a Market Attractiveness and Position Matrix
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2010, nr 3 (52), s. 139-150, rys., bibliogr. 29 poz.
Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing
Słowa kluczowe
Konkurencyjność gospodarki, Konkurencyjność międzynarodowa, Konkurencyjność gospodarki żywnościowej, Konkurencyjność rynkowa, Macierze
Economy competitiveness, International competitiveness, Competitiveness of the food economy, Market competitiveness, Matrix
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Opracowanie prezentuje sposób budowy, właściwości oraz ocenę użyteczności dla celów zarządzania strategicznego pewnej koncepcji szacunku konkurencyjności międzynarodowej gospodarki rolno-żywnościowej. Metodologia ta bazuje na macierzy atrakcyjności / pozycji rynkowej. Omawiany wskaźnik konkurencyjności zaprezentowano na tle koncepcji objaśniających konkurencyjność. Opracowanie oparte zostało o przegląd literatury. (abstrakt oryginalny)

The paper presents the formation process, characteristics and an assessment of the usefulness for strategic management purposes of a measure concept of the international competitiveness of agri-food industry. The methodology is based on the market share / position matrix. The competitiveness indicator depicted is placed in a context of competitiveness explaining methodologies. The paper is based on the literature search. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aaker D.A.: Strategic Market Management. 6th Edition. John Wiley & Sons Inc, New York 2001.
 2. Armstrong J.S., Brodie R.J.: Effects of portfolio planning methods on decision making: Experimental results. International Journal of Research in Marketing 1994, 11.
 3. Boulding W., Staeling, R.: A look on the cost side: Market share and the competitive environment. Marketing Science 1993, 12.
 4. Buckley P.J., Pass C.L., Prescott K.: Measures of international competitiveness: A critical survey. Journal of Marketing Management 1988, 4(2).
 5. Buzzell R.D., Gale, B.T.: The PIMS principles: Linking strategy to performance. Free Press, New York 1987.
 6. Buzzell, R.D.: The PIMS program of strategy research: A retrospective appraisal. Journal of Business Research 2004, 57,.
 7. Cohen G., Pena de Lagada S.P., Gil Roig J.M.: Competitividad de las exportaciones argentinas de fruta a la Unión Europea: su análisis mediante los métodos del Boston Consulting Group (BCG) y la matriz refinada de Viaene-Gellynck. Revista Facultad de Agronomia 2000, 20(3).
 8. Doyle P.: Marketing Management and Strategy. Prentice Hall International, London 1994.
 9. Hamel G., Prahalad C.K.: Competing for the Future: Breakthrough Strategies for Seizing Control of your Industries and Creating the Markets for Tomorrow. Harvard Business School Press, Boston 1994.
 10. Grunert K.G.: Research on agri-chain competence and consumer behaviour. EUWorkshop on Agri-Chain Competence: Learning from other chains. The Netherlands, 1996.
 11. Grunert K.G., Harmsen H., Larsen H.H., Sorensen E., Bisp S.: New areas in agricultural and food marketing. (w:) B. Wierenga; A. van Tilburg; K. Grunert; J-B.E.M. Steenkamp & M. Wedel (eds.). Agricultural Marketing and Consumer Behavior in a Changing World. Kluwer Academic Press, Boston 1996.
 12. Hedley B.: Strategy and the business portfolio. Long Range Planning 1977, 10(1).
 13. Jedliński B.: Polityka handlu zagranicznego. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2002.
 14. Kennedy P.L., Harrison R.W., Kalaitzandonakes N.G., Peterson H.C., Rindfuss R.P.: Perspectives of Evaluating Competitiveness of Agribusiness Industries. Agribusiness 1997, 13(4).
 15. Lagnevik M. Kola J.: Are Porter Diamonds forever? w: W.B. Traill, E. Pitts (eds). Competitiveness in the Food Industry. Blackie Academic & Professional, an imprint of Chapman & Hall, London 1998.
 16. Lichtental J.D., Wilson D.T.: Becoming Market Oriented. Journal of Business Research 1992, nr 24.
 17. Mohd M.I., Alias R.: Competitiveness of the Malaysian food processing industry. Universiti Putra Malaysia Press, Serdang 2004.
 18. Moutinho L., Brownlie D.: The stratlogic approach to the analysis of competitive position: Making use if the strengths of the general approach to portfolio analysis. Marketing Intelligence & Planning 1994, 12(4).
 19. Pierścionek Z.: Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa. PWN, Warszawa 2003.
 20. Porter M.E.: The Competitive Advantage of Nations. The Macmillan Press Ltd, London 1990.
 21. Saloner G., Shepard A., Podolny J.: Strategic management. John Wiley & Sons Inc, New York 2001.
 22. Söllner A., Rese M.:. Market segmentation and the structure of competition: Applicability of the strategic group concept for an improved market segmentation on industrial markets. Journal of Business Research 2001, 51.
 23. Taggart J.H., Harding M.S.: The process of subsidiary strategy: a study of Ciba-Geigy classical pigments. Management Decision 1998, 36(9).
 24. Traill W.B.: Foreign trade versus foreign direct investment in the food sectors of transition economies. (w:) M. Hartmann, J. Wandel (eds.). Food processing and distribution in transition countries: Problems and perspectives. IAMO, Wissenschaftsverlag Vauk, Kiel 1999.
 25. Viaene J., Gellynck X.: Market integration and the small country case: Pressure on the Belgian meat sub-sector. IAMA-Congress: The new trade environment, Paris 1995.
 26. Viaene J., Gellynck X.,: Distribution structure and image of the Belgian meat industry in France: Image and marketing strategy. Report II, Ghent University, Ghent 1989.
 27. Viaene J., Gellynck X.: Impact of Globalisation on Competitiveness of the Belgian Frozen Vegetables Industry. (w:) R.J. Loader, S.J. Henson, W.B. Traill (eds.). Globalisation of the Food Industry: Policy Implications. University of Reading, Reading 1997.
 28. Viaene, J., Gellynck, X.: Introduction to the Conference: Objectives and Overview of Research Methodology. (w:) M. Pourova (ed.). Proceedings of the International Scientific Conference on EU-Integration and Agri-Food Sectors in The Czech Republic and Poland: Challenges and Opportunities for the Food Sector. Kufr, Prague 1998.
 29. Wziątek-Kubiak A.: Analiza konkurencyjności polskiego przemysłu w okresie transformacji. Working Paper nr 4 INE PAN, Warszawa 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-3430
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu