BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Musiałowicz Elwira (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, student)
Tytuł
Zagadnienie pracy i wynagrodzenia za pracę w Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r.
Work and Renumeration in Polish Constitution of 2 April 1997
Źródło
Przegląd Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny, 2014, nr 4, s. 78-88, przypisy
Słowa kluczowe
Praca, Wynagrodzenia, Wynagrodzenie za pracę, Konstytucja RP
Labour, Remuneration, Remuneration for work, RP Constitution
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Praca podejmuje próbę zobrazowania wzajemnego uzupełniania się norm prawnych zawartych w regulacjach aktów prawnych o różnej mocy. Autorka wskazuje na ważność prawa pracy, która wynika z zawarcia uregulowań dotyczących tej gałęzi prawa w Konstytucji.(abstrakt oryginalny)

Text is making an attempt of mutual depicting of complementing each other legal norms included in regulations of legal documents about the legal force. The author is pointing at the importance of the Labour Law which results from including regulation concerning this branch of the law in the Constitution.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. A. Sobczyk, Prawo pracy w świetle Konstytucji RP. Teoria publicznego i prywatnego indywidualnego prawa pracy, Warszawa 2013, s. 68.
  2. M. Wujczyk, Wybrane prawa pracownicze w Konstytucji RP - ocena art. 65 i art. 66 Konstytucji w dekadę jej uchwalenia, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Próba oceny i podsumowania z perspektywy dziesięciolecia stosowania, pod red. K. Górki, T. Litwina, Kraków 2008, s. 124.
  3. P. Winczorek, Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku, Warszawa 2008, s. 158.
  4. M. Seweryński, Minimalne wynagrodzenie za pracę - wybrane zagadnienia, [w:] Wynagrodzenie za pracę w warunkach społecznej gospodarki rynkowej i demokracji, pod red. W. Sanetry, Warszawa 2009, s. 53.
  5. Kodeks pracy: Komentarz dla praktyków, pod red. prof. dr hab. A. Patulskiego, G. Orłowskiego, Gdańsk 2013, s. 55-56.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-0403
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu