BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Masny-Dawidowicz Magdalena (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Biznes przy rodzinnym stole
Business at the Family Table
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2014, t. 15, z. 7, cz. 1, s. 69-78, bibliogr. 12 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Firmy Rodzinne - współczesne nurty badań i praktyki zarządzania
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo rodzinne, Przedsiębiorczość, Przegląd literatury
Family-owned business, Entrepreneurship, Literature review
Uwagi
summ.
Abstrakt
Firmy rodzinne są zjawiskiem niezbyt dobrze rozpoznawanym w polskiej literaturze, poświęconej badaniom nad przedsiębiorczością, sektorem MŚP czy różnym aspektom zarządzania. Celem niniejszego opracowania jest uwypuklenie roli firm rodzinnych w kształtowaniu postaw przedsiębiorczych, przyjrzenie się im jako swego rodzaju instytucjom, które mogą przyczyniać się do generowania nowych przedsiębiorców. Skupimy się na tworzeniu postaw przedsiębiorczych wśród młodszej generacji, przede wszystkim wśród sukcesorów zaangażowanych w sposób pośredni bądź bezpośredni w funkcjonowanie rodzinnego przedsiębiorstwa. Niniejsze opracowanie bazuje na analizie literatury przedmiotu oraz obserwowanej próbie przyszłych sukcesorów w 14 firmach rodzinnych. (fragment tekstu)

The purpose of the article was to draw attention to the specific function of table in the family, in which the company is run. The results of studies include 14 family businesses in the years 2003-2013, more specifically 4 of them. An attempt was made to analyze the entrepreneurial potential of the second generation in homes where a family business is run. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bieniok H. (2007), Kształtowanie postaw przedsiębiorczych młodzieży w rodzinie, szkole i uczelni, Materiały z ogólnopolskiej konferencji "Kształtowanie postaw przedsiębiorczych a edukacja ekonomiczna", Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice.
 2. Drucker P. F. (1992), Innowacje i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa.
 3. Fox J.J. (2007), Lekcje biznesu przy rodzinnym stole, Oficyna Wydawnicza "Vacatio", Warszawa.
 4. Griffin R.W. (1996), Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 5. Jeżak J., Popczyk W., Winnicka-Popczyk A. (2004), Przedsiębiorstwo rodzinne funkcjonowanie i rozwój, Difin, Warszawa.
 6. Krajeński K. (2002), Przedsiębiorczość i integracja, Decydent, nr 6/34.
 7. Laszczak M. (2004), Kierowanie małą firmą tajniki przedsiębiorczości, Wydawnictwo Poltext, Warszawa.
 8. Machaczka J. (1999), Cykl życia organizacji (model Quinna Camerona), Zeszyty naukowe nr 529. Prace z zakresu przedsiębiorczości, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków.
 9. Schumpeter J.A.(1960), Teoria rozwoju gospodarczego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 10. Shapero A., Sokol L. (1982), The social dimensions of entrepreneurship [w:] Kent C., Sexton D., Vesper K., Encyklopedia of Entrepreneurship, Engelwood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
 11. Targalski J. (1999), Regionalny system innowacji Małopolska, Zeszyty naukowe nr 529. Prace z zakresu przedsiębiorczości, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków.
 12. Zięba K. (2011), Rola firm rodzinnych w kształtowaniu postaw przedsiębiorczych, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, nr 20, Uniwersytet Rzeszowski.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu