BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Baran Joanna (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Zastosowanie metody AHP do tworzenia rankingu województw według zaawansowania rozwoju transportu
The Application of AHP Method to Creating Ranking of Provinces by Transportation Development
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 6, s. 16-21, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Transport, Rozwój transportu, Analityczny proces hierarchiczny
Transport, Development of transport, Analytic Hierarchy Process (AHP)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedstawiono zastosowanie metody AHP do oceny rozwoju transportu w polskich województwach. Zastosowanie metody AHP pozwoliło na przedstawienie problemu decyzyjnego w postaci struktury hierarchicznej. W pierwszym etapie badań zdefiniowano cel główny, kryteria i warianty. Zdefiniowano siedem kryteriów rozwoju transportu. Za najważniejsze kryteria uznano drogi publiczne na 100 km2 oraz linie kolejowe eksploatowane na 100 km2. Wszystkie województwa porównano w ramach poszczególnych kryteriów i ostatecznie stworzono ich ranking. Najlepszym województwem w zakresie rozwoju transportu jest województwo śląskie, które zawdzięcza pierwsze miejsce w rankingu bardzo dobrym wynikom w zakresie kluczowych kryteriów. (abstrakt oryginalny)

The paper presents the application of the AHP method to the evaluation of transportation development in Polish provinces. The AHP method allows the analysis by presenting a problem in the form of a hierarchical structure. The presented example pinpointed the main objective, criteria and variants. The author define a consistent family of criteria that allows to evaluate transportation development in Polish provinces. The most important criteria are: total public roads per 100km2, operated railway lines per 100 km2. All provinces are evaluated by criteria and finally ranked from the best to the worst. The best provinces is śląskie, which owes the top position in the ranking to the very good performance on key criteria. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Fechner I., Szyszka G. 2012: Logistyka w Polsce. Raport 2011, Biblioteka Logistyka, s. 39-41.
 2. Keeney R., Raiffa H. 1993: Decision with Multiple Objectives, Preferences and Value Tradeoffs, Cambridge University Press, Cambridge.
 3. Małek P. 1968: Ekonomika transportu, PWE, Warszawa, s. 276.
 4. McCaffrey J. 2005: Test Run: The Analytic Hierarchy Process, MSDN Magazine, nr 6, http://msdn.microsoft.com, dostęp 22.03.2013.
 5. Rydzkowski W., Wojewódzka-Król K. 2008: Transport, PWN, Warszawa, s. 1-4.
 6. Saaty T.L. 1980: The Analytic Hierarchy Process, McGraw-Hill, New York.
 7. Saaty T.L. 2001a: The seven pillars of the Analytic Hierarchy Process, Pittsburgh, s. 1-15.
 8. Saaty T.L. 2001b: Fundamentals of Decision Making and Priority Theory, Pittsburgh, Pennsylvania, RWS Publications.
 9. Steiguer J.E., Duberstein J., Lopes V. 2003: The Analytic Hierarchy Process as a Means for Integrated Watershed Management, First Interagency Conference on Research on the Watersheds, Benson, Arizona, s. 736-740.
 10. Szczepaniak T. (red.). 1985: Transport i spedycja międzynarodowa, PWE, Warszawa.
 11. Transport - wyniki działalności w 2010 r. 2012: GUS, Warszawa.
 12. Żak J. 2005: Wielokryterialne wspomaganie decyzji w transporcie drogowym, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu