BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kaliszczak Lidia (Uniwersytet Rzeszowski), Pawłowska-Mielech Jadwiga (Uniwersytet Rzeszowski)
Tytuł
Wspieranie przedsiębiorczości na poziomie lokalnym - wybrane aspekty
Promotion of Entrepreneurship on the Local Level - Chosen Aspects
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 6, s. 119-123, bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Przedsiębiorczość lokalna, Samorząd terytorialny, Wspieranie przedsiębiorczości
Local entrepreneurship, Local government, Entrepreneurship support
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedmiotem analizy są możliwości wspierania przedsiębiorczości przez samorząd terytorialny na szczeblu gminnym. W szczególności zwrócono uwagę na kształtowanie klimatu przedsiębiorczości jako instrumentu o charakterze przyczynowym, wyzwalającym aktywne postawy i zachowania przedsiębiorców. Praca stanowi studium przypadku na przykładzie wybranej gminy wiejskiej. (abstrakt oryginalny)

The paper aims to assess the local government activities for the sake of entrepreneurship development at municipal level, and of verification of the role of individual instruments which support it. In particular the attention was paid to creation of the climate of entrepreneurship as the instrument of causative character which releases active attitude and behavior of entrepreneurs. The paper constitutes the case study based on the example of the chosen rural community. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bończak-Kucharczyk E., Herbst K., Chmura K. 1998: Jak władze lokalne mogą wspierać przedsiębiorczość, Polska Fundacja Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Warszawa, s. 143-153.
  2. Barczyk Z., Biniecki J., Szczupak B. 2002: Przedsiębiorczość gminna a rozwój lokalny: nowa faza przemian w samorządach lokalnych, [W:] Górnośląskie Studia Przedsiębiorczości, rocznik, t. I, Oficyna Wydawnicza Górnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości im. Karola Goduli w Chorzowie, Chorzów, s. 83-84.
  3. Kaliszczak L. 2012: Przesłanki i przejawy kształtowania klimatu sprzyjającego przedsiębiorczości na poziomie lokalnym, J. Sokołowski, M. Sosnowski, A. Żabiński (red.), Prace Naukowe, nr 246, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, s. 150-159.
  4. Kowalczyk A. 1992: Charakterystyka przedsiębiorczości prywatnej w badanych gminach, [W:] B. Jałowiecki (red.), Społeczeństwo i gospodarka w Polsce lokalnej, Studia Regionalne i Lokalne, Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego, UW Warszawa, s. 137-143.
  5. Kuciński K. (red.). 2010: Przedsiębiorczość a rozwój regionalny w Polsce, Difin, Warszawa, s. 25.
  6. Krajewski K., Śliwa J. 2004: Lokalna przedsiębiorczość w Polsce. Uwarunkowania rozwoju, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 70-72.
  7. Matusiak K.B. 2010: Budowa powiązań nauki z biznesem w gospodarce opartej na wiedzy. Rola i miejsce uniwersytetu w procesach innowacyjnych, SGH w Warszawie, s. 32-33.
  8. Osborne D., Gaebler T. 1992: Rządzić inaczej. Jak duch przedsiębiorczości przenika i przekształca administrację publiczną, Media Rodzina of Poznań, Poznań.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu