BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Karbowiak Katarzyna (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Agroturystyka jako forma przedsiębiorczości rolników na przykładzie wybranych gospodarstw agroturystycznych w województwie warmińsko-mazurskim
Agrotourism as a Form of Entrepreneurial Activity for Farmers Based on Based on Selected Agrotourism Farm in the Warmia and Mazur
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 6, s. 124-129, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Agroturystyka, Turystyka wiejska, Przedsiębiorczość
Agrotourism, Rural tourism, Entrepreneurship
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo warmińsko-mazurskie
Warmian-Masurian Voivodeship
Abstrakt
Celem badań było przedstawienie agroturystyki jako formy działalności przedsiębiorczej na bazie gospodarstwa rolnego. Badania przeprowadzono w latach 2007-2010 w grupie 50 gospodarstw agroturystycznych działających w województwie warmińsko-mazurskim z wykorzystaniem kwestionariusza wywiadu. Większość gospodarstw agroturystycznych ma niepowtarzalny charakter, o czym może przesądzać typ gospodarstwa, infrastruktura turystyczna, postawa właścicieli wobec turystów. Uzyskane wyniki badań potwierdzają, że ten rodzaj działalności cieszy się dużą popularnością wśród turystów. (abstrakt oryginalny)

The aim of this study was to present the agriturism activities as a business project on the basis of agricultural farm. Analysis are based on surveys corried out in a group of 50 farm tourism operating in the Warmia and Mazury. The study was conducted in 2007-2010. The majority of farm tourism is a unique character what can pre-empt farm type, tourism infrastructure and property owners to tourists. Objective of this paper is to show agro as a form of business entrepreneur based farm. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Agroturyzm a rozwój wsi. Wprowadzenie do rozwijania przedsięwzięć agroturystycznych. 1993: Centrum Doradztwa i Edukacji w Rolnictwie, Kraków.
  2. Kmita E. 1994: Agroturystyka jako szansa aktywizacji społeczno-gospodarczej środowisk wiejskich, Zag. Dor. Roln., nr 2.
  3. Kryński Z., Pisarek M., Bienia B. 2011: Agroturystyka jako zielone przedsiębiorstwo na przykładzie wybranych gospodarstw z południowo-wschodniej Polski, [W:] Turystyka i rekreacja w kreowaniu przedsiębiorczości - uwarunkowania i przejawy, Tom 2, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im Prof. S. Tarnowskiego w Tarnobrzegu, Tarnobrzeg.
  4. Majewski B., Lane J. 2001: Turystyka wiejska i rozwój lokalny, Wyd. Fundacja Fundusz Współpracy, Poznań.
  5. Młynarczyk K. 2002: Agroturystyka, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn.
  6. Sobczyński T. 2008: Uwarunkowania rozwoju gospodarstw agroturystycznych w powiecie wieluńskim, [W:] I. Sikorska-Wolak (red.), Ekonomiczne i społeczne aspekty rozwoju turystyki wiejskiej, SGGW, Warszawa.
  7. Sznajder M., Przezbórska L. 2006: Agroturystyka, PWE, Warszawa.
  8. Wiatrak A.P. 1996: Wpływ agroturystyki na zagospodarowanie obszarów wiejskich, Zag. Ekon. Roln., nr 1.
  9. Zawisza S., Orłowska A. 2008: Agroturystyka jako forma przedsiębiorczości mieszkańców wsi w gminie Chojnice, [W:] I. Sikorska-Wolak (red.), Ekonomiczne i społeczne aspekty rozwoju turystyki wiejskiej, SGGW, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu