BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Klepacka Anna Maria (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Klepacki Bogdan (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Warunki społeczno-gospodarcze a poziom rozwoju ekonomicznego na przykładzie województwa podlaskiego
Socio-Economic Conditions and the Level of Economic Development on the Example of Podlaskie Province
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 6, s. 130-135, rys., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Rozwój gospodarczy, Infrastruktura społeczno-gospodarcza
Economic development, Socio-economic infrastructure
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo podlaskie
Podlaskie Voivodeship
Abstrakt
Dokonano próby rozpoznania relacji poziomu rozwoju gospodarczego w województwie podlaskim z sytuacją ekonomiczną dotyczącą m.in.: poziomu dochodu na jednego mieszkańca, lokalizacji oraz inwestycji. Pomimo zaszłości historycznych, które w konsekwencji wpłynęły na słabszy rozwój północno-wschodniej Polski (pod względem rozwoju infrastruktury technicznej i społecznej oraz niższego na tle kraju poziomu dochodu na 1 mieszkańca), województwo podlaskie ma możliwości rozwojowe dzięki wzrastającemu poziomowi nowych inwestycji oraz dogodnej lokalizacji (geograficznemu umiejscowieniu w środku Europy), która w przyszłości przyczynić się może do silnego rozwoju badanego obszaru. (abstrakt oryginalny)

The study focuses on the economic development level in Podlaskie Voivodship, while accounting for the economic conditions including the income level per resident, location, and investment. Despite historical burden, which consequently led to a slower development of the north-eastern Poland (in terms of technical and social infrastructure and lower, as compared to the national average, level of income per resident), Podlaskie Voivodship has a possibility of development due to the increasing level of new investment and favorable location, because the area is located in the center of Europe, will contribute to future strong growth of the region. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aktualizacja nr 2 Planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne na lata 2009-2010 w województwie podlaskim. 2009: Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku. Białystok.
 2. Bank Danych Lokalnych. 2011: GUS, Warszawa.
 3. Cieślik A., Rokicki B. 2013: Regional wage determinants in Poland: the empirical verification of the NEG approach, Bank i Kredyt, 44(2), s. 159-174.
 4. Doing Bussiness in Estarn Poland. 2007: Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Projektu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej 2007-2013. Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A.
 5. Klepacka A.M. 2012: Procesy społeczne i gospodarcze zachodzące na obszarach zagrożonych depopulacją (na przykładzie Podlasia), Rozprawa doktorska, Warszawa.
 6. Klepacki B., Klepacka A.M. 2012: Wyjazdy ludności z terenów peryferyjnych w opinii władz samorządowych na przykładzie województwa podlaskiego, Rocz. Nauk. SERIA, t. XIV, z. 3, s. 168-171.
 7. Rosner A. 2010: Zróżnicowanie przestrzenne rozwoju społeczno-gospodarczego polskiej wsi i tendencję jego zmian, Kancelaria Senatu Biuro Analiz i Dokumentacji, Dzial Analiz i Opracowan Tematycznych, Opinie i ekspertyzy OE-148, sierpień, s. 3-15.
 8. Zmieniamy Podlasie. 2012: Informator Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, nr 4(15) grudzień.
 9. www.farmer.pl/produkcja-zwierzeca/bydlo-i-mleko/podlasie-8211-mleczna-kraina,41253.html, dostęp 15.01.2013.
 10. www.mapa-online.pl/woj-podlaskie,20.html, dostęp 20.04.2013.
 11. www.polskawschodnia.gov.pl/WstepDoFunduszyEuropejskich/Strony/program.aspx, dostęp 20.04.2013.
 12. www.tvp.pl/bialystok/aktualnosci/spoleczne/fabryka-ikei-zwiekszy-zatrudnienie-o-ok-50-osob/6039775, dostęp 20.04.2013.
 13. www.univ.rzeszow.pl/pliki/Zeszyt19/28pdf, dostęp 20.04.2013.
 14. www.wrotapodlasia.pl/wojewodztwo_podlaskie/SSSE, dostęp 20.04.2013.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu