BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kuna Zsuzsanna Marosné (Szent István University, Gödöllő, Hungary), Czeglédi Csilla (Szent István University, Gödöllő, Hungary), Jiřincová Milena (University of West Bohemia, Czech Republic), Lančarič Drahoslav (Slovak Agricultural University in Nitra), Kania Józef (Institute of Rural and Agricultural Development Polish Academy of Sciences), Hajós László (Szent István University, Gödöllő, Hungary)
Tytuł
Connections between Demographic Changes of People 45-64 Years Old and Their Employment in V4 Countries
Związek między zmianami demograficznymi osób w wieku 45-64 lata a ich zatrudnieniem w krajach Grupy Wyszehradzkiej (V4)
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 6, s. 164-170, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Procesy demograficzne, Starzenie się społeczeństw, Zatrudnienie
Demographic process, Ageing of the population, Employment
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Grupa Wyszehradzka
Visegrad Group
Abstrakt
Celem badań było wykazanie, że w starzejącym się społeczeństwie wzrastająca liczba seniorów odgrywa znacząca rolę w zatrudnieniu. Badaniami objęto 4 kraje należące do Grupy Wyszehradzkiej (V4), tj. Polskę, Węgry, Czechy i Słowację. Obliczone współczynniki korelacji i determinacji oraz równania trendu wskazują na różne w poszczególnych krajach, ale istotne zależności pomiędzy zatrudnieniem starszych pracowników a ich rosnącą liczbą w społeczeństwie. Jeśli kraje nie zainwestują w rozwój kapitału ludzkiego wśród osób starszych, to starzejące się społeczeństwo, osoby chore i bezrobotne mogą stać się przyczyną poważnych problemów społecznych i finansowych w najbliższej przyszłości. (abstrakt oryginalny)

The aim of this research was to prove that in ageing society the increasing number of the seniors has significant role in employment. The study included Visegrad 4 countries (Czech Republic, Hungary, Poland and Slovakia). The determination and correlation coefficients and the trend equations show the different but significant connection between the employment of senior workers and their increasing number in society. If the state does not take any proactive measure to invest into the value of the human capital of older workers, the ageing, sick, unemployment citizens will cause a serious social and financing problem in the near future. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adler J. 2005: A 45 éven felüliek foglalkoztatási helyzete, OFA Kutatási Évkönyv 3, Szerk., L. Pongrácz, OFA Budapest (in Hungarian).
 2. Eger L., Egerová D., Jřincová M., Petryl J., Plevný M., Bitterová M., Lančarič D., Peterka A., Pisoňová M., Savov R., Hajós L., Czeglédi C., Csehné Papp I., Rozwadowski J., Wójcik J. 2012: Diversity management comparison, the best practices of Visegrad countries, Nava, Plzeň.
 3. Eurostat. Health, Www.epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/health/public_health/data_public_health/database, accessed 2013.
 4. Eurostat. Main Tables, www.epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/national_accounts/data/main_tables
 5. Holmes T.H., Rahe R.H. 1967: The Social Readjustment Rating Scale, Journal of Psychosomatic Research.
 6. Marosné Kuna Zs. 2011: A 45 éven felüliek munkaerő-piaci helyzetének közpolitikai vonatkozásai, Romániai Magyar Doktoranduszok és Fiatal Kutatók Szövetsége (RODOSZ), Editura Marineasa, Kolozsvár, p. 76.
 7. Marosné Kuna Z., Czeglédi C. 2013: Labour market position of older worker, their education and training possibilities in Hungary, The International Conference of Analysis and Comparison of Forms and Methods for the Education of Older Adults in the V4 Countries, on 11th April, Prague, Czech Republic, Faculty of Arts, Charles University in Prague, Celetná 20, Praha.
 8. Eurostat, Main Tables, Employment and unemployment, www.epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/employment_unemployment_lfs/data/main_tables, accessed 2013.
 9. Obywatelu, powstań, www. tvnwarszawa.tvn24.pl/informacje,news,ztm-poucza-obywatelu-powstan,64270.html, accessed 2013.
 10. Rewolucja w emeryturach, www.wyborcza.biz/biznes/1,100896,10672478,Rewolucja_w_emeryturach_Popracujemy_dluzej.html, accessed 2013.
 11. The 2012 Ageing Report: Underlying Assumptions and Projection Methodologies. 2011: www.ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2011/pdf/ee-2011-4_en.pdf, accessed 2013.
 12. www.ec.europa.eu/europe 2020/index_eu.html, accessed 2013.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu