BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łącka Irena (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Tytuł
Ocena innowacyjności Polski i wybranych krajów ze środkowo-wschodniej Europy
Comparison of Innovativeness of Poland and Selected Countries from Central and Eastern Europe
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 6, s. 183-189, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Innowacyjność, Innowacyjność gospodarki, Polityka innowacyjna państwa
Innovative character, Innovation economy, State innovation policy
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Kraj/Region
Europa Środkowo-Wschodnia
Central and Eastern Europe
Abstrakt
Celem badań była ocena złożonego wskaźnika innowacyjności dla Polski i pozostałych krajów postsocjalistycznych w latach 2004-2012 oraz zbadanie różnych wymiarów innowacyjności wybranych krajów w 2013 r. Pozwoliło to określić oraz porównać silne i słabe strony innowacyjności krajów członkowskich ze środkowo-wschodniej Europy. Innowacyjność jest postrzegana w UE jako najważniejsze źródło konkurencyjności i wzrostu gospodarczego. Kraje członkowskie UE charakteryzują się różnym stopieniem innowacyjności. Szczególnie duże dysproporcje obserwuje się między krajami wysokorozwiniętymi i postsocjalistycznymi. W grupie tych ostatnich państw występuje także duże zróżnicowanie innowacyjności. (abstrakt oryginalny)

Innovativeness is perceived in the European Union as the most important source of competitiveness and economic growth. The members of the EU have different innovation performance. Large disproportions exist between highly developed and post-socialist countries. These latter countries also have high diversity of innovativeness. The summary innovation index for Poland and other post-socialist countries between 2004 and 2012 was compared in this article. Various aspects of innovativeness of selected countries in 2013 were analysed. It allowed to determine and compare the strengths and weaknesses of the innovativeness of EU members from Central and Eastern Europe. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Czerniak J. 2013: Polityka innowacyjna w Polsce. Analiza i proponowane kierunki zmian, Difin, Warszawa.
  2. Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. 2010: Komisja Europejska, KOM (2010) 2020, Bruksela.
  3. European Innovation Scoreboard 2008. Comparative analysis of innovation performance. 2009: Pro INNO EUROPE, http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/files/proinno/eis-2008_en.pdf.
  4. European Innovation Scoreboard (EIS) 2009. 2010: Pro INNO EUROPE. http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/files/proinno/eis-2009_en.pdf
  5. Geodecki T., Gorzelak G., Górniak J., Hausner J., Mazur S., Szlachta J., Zaleski J. 2012: Kurs na innowacje. Jak wyprowadzić Polskę z rozwojowego dryfu?, Fundacja Gospodarki i Administracji, Kraków.
  6. Innovation Union Scoreboard 2011. 2012: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/files/ius-2011_en.pdf.
  7. Innovation Union Scoreboard 2013. 2013: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/files/ius-2013_en.pdf.
  8. Łącka I. 2013: Efektywność powiązań nauki z przemysłem w procesach innowacyjnych, Stowarzyszenie Naukowe, Instytut Gospodarki i Rynku, Szczecin.
  9. Orłowski W. 2013: Komercjalizacja badań naukowych w Polsce. Bariery i możliwości ich przełamania, PwC, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu