BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jędruś Aleksander (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Tytuł
Analiza porównawcza czujników temperatury zamontowanych w kubku udojowym
Comparative analysis of temperature sensors mounted in a teat cup
Źródło
Inżynieria Rolnicza, 2013, R. 17, nr 3 (146), s. 103-111, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Agricultural Engineering
Słowa kluczowe
Analiza porównawcza, Laboratoria badawcze, Maszyny i urządzenia, Badania właściwości fizycznych
Comparative analysis, Research laboratories, Machinery and equipment, Physical properties research
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem pracy było porównanie wybranych parametrów metrologicznych dwóch typów termistorów: bez materiału osłonowego oraz z materiałem osłonowym wykonanym ze stali kwasoodpornej. Badania przeprowadzono w warunkach laboratoryjnych z wykorzystaniem opracowanego na potrzeby badań komputerowego stanowiska badawczego. Analizę porównawczą czujników temperatury przeprowadzono z wykorzystaniem metody funkcji skokowej Heaviside'a, realizowanej przy użyciu programowanego sterownika pompy i rejestratora sygnałów pomiarowych o dużej rozdzielczości. Badania wykazały większą czułość termistora bez dodatkowej osłony, w porównaniu z konstrukcją czujnika z dodatkową osłoną ze stali kwasoodpornej. Największe różnice wartości czułości badanych czujników temperatury uzyskiwano przy krótkich czasach przerw w przepływie cieczy.(abstrakt oryginalny)

The objective of the paper was comparison of the selected metrologic parameters of two types of thermistors: without a shielding material made of acid-proof steel. The research was carried out in laboratory conditions with the use of the computer test stand, developed for the research needs. Comparative analysis of temperature sensors was carried out with the use of Heavside's jump function method carried out with the use of the programmed pump controller and a recorder of measuring signals of high resolution. The tests proved higher sensibility of a thermistor without additional shield in comparison to the sensor structure with additional shield made of acid-proof steel. The highest values of sensibility of the researched temperature sensors were obtained at short intervals in the liquid flow.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Beba, J. (2013). Wpływ czynników występujących na stanowisku udojowym w czasie doju krów na wybrane własności metrologiczne czujników temperatury mleka zamontowanych w aparacie udojowym. Praca magisterska. Maszynopis Instytutu Inżynierii Biosystemów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
 2. Gil, Z. (1988a). Kształtowanie się temperatury mleka podczas doju krów z podklinicznymi schorzeniami gruczołu mlekowego. Rozprawa habilitacyjna. Akademia Rolnicza im. H. Kołłątaja w Krakowie.
 3. Gil, Z. (1988b). Milk temperature fluctuations during milking in cows with subclinical mastitis. Livestock Production Science, 20, 223-231.
 4. Gil, Z.; Szarek, J.; Feleńczak, A.; Nowak, C. (1993). Wykorzystanie pomiaru temperatury mleka jako niekonwencjonalnej metody wykrywania rui, schorzeń gruczołu mlekowego i innych chorób oraz ciąży u krów. Medycyna Weterynaryjna, 49, 82-85.
 5. Gryska, M. (2011). Ocena funkcjonalna czujników temperatury zamontowanych w diagnostycznym aparacie udojowym. Praca magisterska. Maszynopis Instytutu Inżynierii Rolniczej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
 6. Jędruś, A. (2010). Metodyka badań wybranych własności metrologicznych termoanemometrycznych indykatorów wypływu mleka z zastosowaniem techniki mikroprocesorowej. Inżynieria Rolnicza, 7(125), 81-86.
 7. Jędruś, A.; Gil, Z. (2011). Czteroćwiartkowy diagnostyczny aparat udojowy. Materiały XIX Szkoły Zimowej Hodowców Bydła "Praktyka Nauce-Nauka Praktyce". Zakopane, 4-8 kwietnia 2011 r., 241-247.
 8. Jędruś, A.; Zaborowicz, M. (2011). Badania wybranych parametrów dynamicznych czujników temperatury mleka montowanych w nowym aparacie udojowym. Opracowania monograficzne pod redakcją naukową prof. dra hab. inż. Wacława Romaniuka. Problemy intensyfikacji produkcji zwierzęcej z uwzględnieniem struktury obszarowej gospodarstw rodzinnych, ochrony środowiska i standardów UE. Falenty-Warszawa, 52-55.
 9. Kliszczewski, W.; Turski, A.; Jóźwik, K. (2000). Ocena stanu zdrowotnego gruczołu mlekowego krów na podstawie pomiarów temperatury i przewodności elektrycznej mleka. Inżynieria Rolnicza, 2(13), 77-81.
 10. Szeremeta, K. (2013). Opracowanie stanowiska pomiarowego do badania czujników temperatury mleka w warunkach laboratoryjnych. Praca inżynierska. Maszynopis Instytutu Inżynierii Biosystemów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
 11. Zakrzewski, J. (2004). Czujniki i przetworniki pomiarowe. Podręcznik problemowy. Gliwice, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, ISBN 83-7335-171-X.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1429-7264
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu