BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kreft Jan (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Siła mediów jako piąty element marketingu-mix na rynku mediów
Media Power as the Fifth Element of Marketing-Mix on the Media Market
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2010, nr 3 (52), s. 288-298, tab., bibliogr. 18 poz.
Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing
Słowa kluczowe
Reklama w mass mediach, Rynek reklamy, Media, Marketing-mix, Media reklamowe, Marketing mass mediów
Advertising in mass media, Advertising market, Media, Marketing-mix, Advertising media, Mass media marketing
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Działające jednocześnie na rynku reklamy i rynku odbiorców medium o znaczących postrzeganych możliwościach oddziaływania na opinię publiczną może liczyć na sukces ekonomiczny w postaci przychodów reklamowych o wielkości większej niż wskazywałby na to, w przypadku prasy, poziom ich czytelnictwa i wielkość sprzedaży egzemplarzowej, czyli parametry brane przede wszystkim pod uwagę przy doborze mediów do kampanii promocyjnych przez agencje i domy mediowe. Tę uświadamianą i postrzeganą oraz braną pod uwagę przez czytelników i reklamodawców możliwość wywierania przez media określonego skutku społecznego, gospodarczego i politycznego można określić jako "siłę" (Power) mediów i wprowadzić do katalogu składników promocji. (abstrakt oryginalny)

A medium that is at the same time present on the advertising market and media receivers' market and has significant abilities to influence public opinion may count on economical success in the form of advertising income. This income may be higher than, in case of press, the level of readership and the level of individual copy sales would indicate. These two parameters are specifically taken into consideration by media agencies and media houses when choosing media for advertising campaigns. This realised and perceived opportunity for media to exert a specific social, economical and political influence may be described as media power. This definition may be successfully introduced into the promotion indegredients catalogue. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Agory Monitoring
 2. Chaffe S., Political Communications, Sage, Beverly Hills 1975.
 3. DeFleur M.L., Dennis E., Uderstanding Mass Communications. Houghtomn Mifflin Co., Boston, 1996.
 4. Funkhouser R., The issues of the sixties, "Public Opinion Quarterly", 37/1973.
 5. Gittlin T., Media Sociology: The Dominant Paradigm, "Theory and Society" 1986, vol.6/2.
 6. Goban - Klas T,, Media i komunikowanie masowe, PWN, Warszawa - Kraków 1999.
 7. Karwat M., Sztuka manipulacji politycznej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2001.
 8. Klapper J. , The Effect of Mass Communications, Free Press, New York, 1960.
 9. Kula H.M., Propaganda współczesna, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2005.
 10. M. Kunczik, A. Zipfel, Wprowadzenie do nauki o dziennikarstwie i komunikowani, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2000.
 11. Legutko P., Rodziewicz D., Mity czwartej władzy, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2002.
 12. Lerner D., Toward a Communication Theory of Modernization [w:] L. Pye, Communications and Political Development, Princeton University Press, Princeton 1980.
 13. McQuail D., Influence and effects of mass media, [w:] J. Curran, M. Gurevitch, J. Woolacott, The Open University, Sage Publications Inc. and Edward Arnold (Publishers) Ltd.
 14. Mrozowski M., Media masowe, Oficyna wydawnicza ASPRA - JR, Warszawa 2001.
 15. Noelle - Neumann E., Spirala milczenia, Wydawnictw Zysk i S-ka, Warszawa 2004.
 16. Pyzikowska A., Teoria agenda - setting" i jej zastosowanie [w:] B. Dobek - Ostrowska (red.), Nauka o komunikowaniu. Podstawowe orientacje teoretyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2001.
 17. SMG/KRC.
 18. Tichenor P.J., Donohue G.A., Olien C.N., Mass media flow and differential growth in knowledge, "Public Opinion Quarterly", 34/1970.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-3430
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu