BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gorlewski Bartłomiej (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Finanse behawioralne - czy decyzje inwestycyjne są racjonalne?
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2004, z. 47, s. 98-112, rys., wykr., bibliogr 13 poz.
Słowa kluczowe
Finanse behawioralne, Decyzje inwestycyjne, Racjonalność
Behavioural finance, Investment decisions, Rationality
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
Podejmowanie decyzji inwestycyjnych, w szczególności przynoszących zyski, jest zadaniem trudniejszym niż się powszechnie uważa. Znane są wszystkim czynniki mające kluczowe znaczenie dla podejmowania działań na rynku giełdowym. Są to na przykład: odpowiednia wiedza o rynku, podstawy wiedzy z finansów, znajomość zasad funkcjonowania instrumentów finansowych, świadomość ryzyka, jakim obarczone są poszczególne transakcje, umiejętność obliczania i przewidywania oczeki-wanych stóp zwrotu czy też znajomość metod analizy technicznej i fundamentalnej. Wydawałoby się, że opanowanie w pełni, co nie jest proste, wymienionych wymagań, dotyczących potencjalnego inwestora, zapewnić powinno pomyślność w inwestycjach. Jednak to nie wystarczy, niezbędna jest intuicja oraz świadomość, że uczestnikami rynku są ludzie, czyli jednostki nie tylko myślące i postępujące według wskazań rozumu, ale także odczuwające, trudne do opanowania, emocje. Omówione powyżej schematy błędów myślowych są jedynie przykładami nieracjonalnych zachowań inwestorów. Są to zjawiska, których nieraz nie sposób przedstawić za pomocą matematycznych formuł. Przyswojenie ich i zastosowanie w strategiach inwestycyjnych wymaga poznania elementów wiedzy z nauk psychologicznych i socjologicznych oraz bogatego doświadczenia inwestycyjnego, czym zajmują się finanse behawioralne. Doświadczenia dowodzą, że zmiany stóp zwrotu kursów akcji nie mogą być wytłumaczone tylko wynikami spółki, sytuacją gospodarczą i polityczną w kraju czy też trendami występującymi na giełdzie. Ważnym elementem kształtującym ceny jest psychologia inwestorów, której wpływ na rynki jest znaczący choć trudny do oszacowania.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Czekaj J., Woś M., Żarnowski J., Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce. Z perspektywy dziesięciolecia, PWN, Warszawa 2001.
 2. Fama E. F., Efficient capital markets: II, "Journal of Finance", 1991, vol. 46, Nr 5.
 3. Fuller R. J., Behavioral finance and the source of alpha, "Journal of Pension Plan Investing", 1998, vol. 2, Nr 3.
 4. Ganzach Y., Judging risk and return of financial asstets, "Organizational Behaviour and Human Decision Processes", 2000, Nr 83.
 5. Hołyst J., Fizyk na giełdzie, "Wprost", 2003, Nr 46, s. 84.
 6. Kahneman D., Tversky A., Prospekt theory: an analysis of decision under risk, "Econometrica", 1979, Nr 47.
 7. Lubowski A., Giełda humorów, "Polityka", 2003, Nr 25, s. 50.
 8. Malkiel B. G., Błądząc po Wall Street. Dlaczego nie można wygrać z rynkiem, WIG-Press, Warszawa 2003.
 9. Olsen R., Behavioral finance and it's implications for stock price volatility, "Financial Analysts Journal", 1998, Nr 54(2).
 10. Shiller R. J., Irrational Exuberance, Princeton University Press, Princeton 2000.
 11. Smutniak J., Freud, finance and folly. A survey of risk, "The Economist", styczeń 2004, 24-30.
 12. Thaler R. H., The end of behavioral finance, "Financial Analysts Journal", listopad/grudzień 1999.
 13. Zaleśkiewicz T., Psychologia inwestora giełdowego. Wprowadzenie do finansów behawioralnych, GWP, Gdańsk 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu