BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gorzelak Eugeniusz
Tytuł
Koniunktura w rolnictwie : gospodarstwa indywidualne maj 1994
Business Survey in Agriculture : Individual Farms May 1994
Źródło
Koniunktura w rolnictwie. Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH, 1994, nr 15, 40 s., tab., wykr., rys.
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Gospodarstwa rolne, Produkty rolne, Ceny produktów rolnych
Agriculture, Arable farm, Agricultural products, Agricultural prices
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Wskaźnik przychodów pieniężnych wykazuje dużą ich sezonowość w rolnictwie; po niezłych przychodach jesiennych 1992, nastąpił ogromny ich spadek w okresie zimowym i wiosennym. Jesień 1993 - to odbudowa przychodów. W następnym okresie zimowym 199394 przychody uległy tylko nieznacznemu spadkowi, po czym w maju osiągnęły poziom najwyższy. Nowy cykl wystąpi więc na znacznie wyższym poziomie przy wartościach dodatnich sald odpowiedzi. Wskaźnik zaufania rolników zależy nie tylko od warunków ekonomicznych, lecz także od nastrojów politycznych jakie występują w kraju. (fragment tekstu)

Cash income indicator shows in the agriculture the great seasonal periodicity; after the average cash income in the autumn 1992, the deep decrease followed during the winter and the spring'93. The autumn of 93 - the restoration of cash income. In the next winter period of 1993/94 the cash income slightly decreased and in May'94 it reached the highest level. The new cycle will have place on the higher level with the positive values of balances. The confidence indicator depends not only on the economic conditions, but also on the political state of minds in the country. (fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1428-3204
0866-9503
Język
pol, eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu