BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Golisz Ewa (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Konkurencyjność brazylijskiego bioetanolu na świecie
Competitiveness of Brazilian Bioethanol in the World
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 2014, t. 14(29), z. 1, s. 16-24, rys., tab., bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe
Biopaliwa, Emisja gazów, Konkurencyjność
Biofuels, Gas emissions, Competitiveness
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Brazylia
Brazil
Abstrakt
W pracy przedstawiono zagadnienia dotyczące bioetanolu z trzciny cukrowej produkowanego w Brazylii, w szczególności wielkość produkcji w latach 2009-2012 oraz prognozę na rok 2013, na tle największych gospodarek świata oraz Polski. Brazylia zajmuje drugie miejsce po USA w wielkości produkcji tego paliwa. Omówiono aspekty związane z emisją gazów cieplarnianych oraz bilans energetyczny paliw. Podano wielkości emisji dwutlenku węgla dla biopaliw wytwarzanych z różnych surowców. Porównano wybrane aspekty sektora bioetanolu produkowanego w Brazylii, USA i Polsce. Wykazano, że bioetanol brazylijski jest bardziej konkurencyjny niż ten produkowany w innych krajach. (abstrakt oryginalny)

Issues of bioethanol from sugarcane produced in Brazil were presented, in particular production volume in the period 2009-2012 and forecast for 2013 year on the background of the largest economies in the world, and Poland. Brazil is the world's second largest producer of ethanol fuel after USA. Aspects related to greenhouse gas emissions and energy balance of fuel were discussed. Carbon dioxide emissions for biofuels produced from different raw materials were presented. Selected aspects of bioethanol sector produced in Brazil, the USA and Poland were compared. The competitiveness of bioethanol produced in Brazil from sugarcane compared to bioethonol from other countries has been demonstrated. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Biofuels: The Promise and the Risks, in World Development Report [2008].
 2. Brasil Biofuels Annual Report, 12.09.2013 [2013] USDA Foreign Agricultural Service [Tryb dostępu:] http://gain.fas.usda.gov [Data odczytu: grudzień 2013].
 3. Budny D. and Sotero P. [2007]: Brazil Institute Special Report: The Global Dynamics of Biofuels
 4. Carbon and Sustainability Reporting Within the Renewable Transport Fuel Obligation. Department of Transport (UK). [2008].
 5. China Biofuels Annual Beijing, 09.9.2013 [2013] USDA Foreign Agricultural Service [Tryb dostępu:] http://gain.fas.usda.gov [Data odczytu: grudzień 2013].
 6. Colombia Biofuels Annual Bogota, 28.06.2013 [2013] USDA Foreign Agricultural Service [Tryb dostępu:] http://gain.fas.usda.gov [Data odczytu: grudzień 2013].
 7. Dyrektywa 2009/28/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych
 8. EIA - The U.S. Energy Information Administration [2013] [Tryb dostępu:] http://www.eia.gov [Data odczytu: grudzień 2013].
 9. Emissions Gap Report [2012] [Tryb dostępu:] www.unep.org/publications/ebooks/emissionsgap2012 [Data odczytu: grudzień 2013].
 10. Energy Sector Management Assistance Program [2010]: "Low Carbon Development for Brazil" World Bank.
 11. EPA (Environmental Protection Agency) [2013] [Tryb dostępu:] www.epa.gov [Data odczytu: grudzień 2013]
 12. Ethanol fuel in Brazil [2012] [Tryb dostępu:] http://en.wikipedia.org/ [Data odczytu: grudzień 2013].
 13. EU-27 Biofuels Annual, 13.08.2013 [2013] USDA Foreign Agricultural Service [Tryb dostępu:] http://gain.fas.usda.gov [Data odczytu: grudzień 2013].
 14. Global Renewable Fuels Alliance [2013] [Tryb dostępu:] www.globalrfa.com [Data odczytu: grudzień 2013].
 15. Golisz E., Klepacka A., Powałka M., Skudlarski J. 2013. Historia, stan aktualny i perspektywy gorzelni rolniczych w Polsce. Cz. 2 Koszty produkcji bioetanolu, aspekt ekonomiczny i społeczny PFiOW nr 3, s. 34-36.
 16. Goettemoeller J., Goettemoeller A. [2007]. Sustainable Ethanol: Biofuels, Biorefineries, Cellulosic Biomass, Flex-Fuel Vehicles, and Sustainable Farming for Energy Independence. Prairie Oak Publishing, Maryville, Missouri, p. 42.
 17. History of ethanol fuel in Brazil [2013] [Tryb dostępu:] http://en.wikipedia.org/ [Data odczytu: grudzień 2013]
 18. Macedo I.C. [2007] A Energia da Cana-de-Acucar - Dozę estudos sobre a agroindustria da cana-de-acucar no Brasil e a sua sustentabilidade Chapter 3, pp. 79-90.
 19. Macedo I.C, Seabra J.E.A., Silva J.E.A.R. [2008]: Green House Gases Emissions In The Production And Use Of Ethanol From Sugarcane In Brazil: The 2005/2006 Averages And A Prediction For 2020. Biomass and Bioenergy, 32, p. 582-595.
 20. Macedo I., M. Leal L.V. and J. Silva A.R. [2004]. Assessment of greenhouse gas emissions in the production and use of fuel ethanol in Brazil.
 21. Marris E. [2006]: Drink the best and drive the rest. Naturę 444 (7120): 670-2.
 22. Ministerstwo Rozwoju, Przemyślu i Handlu Brazylii http//:www.mdic.gov.br.
 23. Portal Brasil [2013] [Tryb dostępu:] http://www.brasil.gov.br/energia-en/energy-matrix/biofuels/br_model 1 ?set_language=en [Data odczytu: lipiec 2013].
 24. Renewable Fuels Association [2012] "Acelerating Industry Innovation-2012 Ethanol Industry Outlook". Renewable Fuels Association Retrieved.
 25. Searchinger T., Heimlich R., Houghton R. A., Dong F. at al. [2008]: "Use of U.S. Croplands for Biofuels Increases Greenhouse Gases Through Emissions from Land-Use Change". Science 319 (5867): 1238-40.
 26. UNICA, Brazil. [2010]: Carros flex: uso de etanol ja evitou emissao de mais de 83 milhoes de toneladas de CO2
 27. United States Department of Agriculture- Economic Research Service, The Economics of Food, Farming, Natural Resources and Rural America [Tryb dostępu:] www.usda.gov [Data odczytu: grudzień 2013].
 28. World Energy Outlook Special Report [2013].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-6960
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu